Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció

La Revista Tradumàtica va néixer l’any 2001 en la confluència de tots els sabers relacionats amb les tecnologies de la traducció. La revista té la vocació de ser un agregador de coneixements experts, més enllà dels enfocaments estrictament tècnics o científics o dels interessos comercials, i aspira a filtrar i decantar la informació per oferir una panoràmica global. La revista compta amb tres seccons. La secció Tradumàtica oberta, que acull tots aquells articles de recerca sobre qualsevol aspecte relacionat amb la investigació en tecnologies de la traducció. La secció Tradumàtica dossier, d’orientació monogràfica, fa de cada número l’equivalent a un manual sobre un tema específic. I la secció Tradumàtica breu, pensada per a una immediata publicació d’articles breus sobre resultats preliminars, plantejament de projectes, apunts metodològics, etc. Els articles es publiquen en forma de pre-print de seguida que superen el procés de revisió, i en format definitiu quan es tanca el número anual.

No 17 (2019): Les tecnologies de la interpretació

Taula de continguts

Tradumàtica oberta

Ariana López-Pereira
1-19

Tradumàtica dossier

Óscar Jiménez Serrano
20-32
Christopher D. Mellinger
33-44
Rafael Porlán Moreno
45-58
Óscar Jiménez Serrano
59-80
Satoshi Nakamura, Katsuhito Sudoh, Sakriani Sakti
81-87
Antonio Tejada Delgado
88-93
Jesús de Manuel
94-107
Pedro Castillo
108-127
Marta Arumí, Pilar Sánchez-Gijón
128-152

Tradumàtica breu

Hong Zhang, Olga Torres-Hostench
153-161
María Esperanza Fernández Ruiz, Pilar Sánchez Gijón
162-183

Avisos

 

CfP: Estudi de la interacció persona-ordinador en traducció i interpretació: programari i aplicacions

 

CfP Dossier Tradumàtica, Revista Tradumàtica
Ampliació del termini d’acceptació de propostes

Recepció de propostes en forma de resumen: 10 de juliol de 2020
Publicació: juny 2021

  

Editors de secció convidats:

Maarit Koponen, Department of Digital Humanities, University of Hèlsinki
Lucas Nunes Vieira, School of Modern Languages, University of Bristol
Nicoletta Spinolo, University of Bologna, Department of Interpreting and Translation (DIT) - MC2Lab

 
Publicat: 2020-06-19 Més...
 

Publicació Continuada

 

SECCIÓ TRADUMÀTICA OBERTA - OBERT EL PERIODE D'ADMISSIÓ D'ARTICLES DE RECERCA

La Revista Tradumàtica canvia el seu model de publicació d'articles de recerca a publicació continuada. Els articles de la secció Tradumàtica Oberta es publicaran tan bon punt hagin superat el procés de revisió corresponent.

 
Publicat: 2017-03-22
 
Més avisos...