Indexació

Bases de dades per a l'avaluació, identificació i/o impacte de revistes científiques

 • Carhus Plus+
  Sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les ciències socials i humanitats desenvolupat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
 • CIRC
  Classificació de revistes científiques de Ciències Socials i Humanes en funció de la seva qualitat
 • DICE
  Base de dades per a la difusió i qualitat editorial de les revistes espanyoles d'humanitats i ciències socials i jurídiques
 • Emerging Sources Citation Index (Clarivate)
  Nou índex del Web of Science™ Core Collection, l'Emerging Sources Citation Index (ESCI) expandeix l'univers de citació i reflecteix el corpus global creixent de la ciència i de l'activitat acadèmica. ESCI complementa els índexs més selectius, i proporciona visibilitat a les fonts que estan en procés d'avaluació a SCIE, SSCI i AHCI. La inclusió a ESCI permet fer seguiment de les citacions i oferir una major transparència en el procés de selecció. 
 • FECyT
  Segell de qualitat en la VIII edició de la convocatòria d’avaluació de la qualitat editorial i científica de les revistes científiques espanyoles
 • MIAR
  Base de dades per a la identificació i l'avaluació de la difusió secundària de revistes d'humanitats i ciències socials
 • Latíndex (Catàleg)
  Sistema regional d’informació en línia per a revistes científiques de l’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal
 • Resh
  Sistema d’informació que integra indicadors de qualitat per les revistes científiques espanyoles de Ciències Socials i Humanitats
 • Scimago Journal & Country Rank
  Portal d’accés públic que inclou les revistes i els indicadors científics per països elaborat a partir de la informació continguda a la base de dades d’Scopus
 • Scopus
  La base de dades més gran de cites i resums de literatura revisada per parells

Bases de dades de recursos acadèmics sobre ciències socials

 • ISOC
  Directori de revistes de ciències socials i humanitats del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC
 • MLA
  Base de dades especialitzada en idiomes, literatures, folklore i lingüística

Directoris de referència de publicacions periòdiques

Bases de dades de sumaris

 • Dialnet
  Portal de difusió de la producció científica iberoamericana impulsat per la Universitat de La Rioja
  Mètriques Dialnet

Bases de dades de revistes amb accés obert

 • Dulcinea
  Portal que recull els drets de copyright i les condicions d'autoarxiu de les revistes espanyoles científiques vigents
 • DOAJ
  Directory of Open Access Journals (Lund University Libraries)
 • RACO
  Dipòsit de revistes catalanes amb accés obert
 • Sherpa/Romeo
  Base de dades que recull les polítiques editorials i les condicions d'autoarxiu de revistes al web i en els dipòsits d'accés obert.

Catàlegs de biblioteques

 • CBUC
  Consorci de biblioteques universitàries de Catalunya
 • DDD
  Dipòsit Digital de Documents de la UAB
 • REBIUN
  Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles
 • Biblioteca Nacional de España
  Catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques
 • COPAC
  Catàleg de recursos de totes les biblioteques universitàries del Regne Unit i Irlanda
 • SUDOC
  Catàleg de recursos de totes les biblioteques universitàries de França
 • ZDB
  Catàleg de recursos de totes les biblioteques universitàries d'Alemanya

 Preservació