Revisors/Revisores

Instruccions per revisors i revisores

Les persones que hagin estat convidades a participar com a revisores rebran un correu electrònic amb les instruccions precises corresponents a la secció en què l'article serà publicat. També tindran accés a un formulari de revisió en què es recollirà el seu dictamen raonat sobre la publicació de l'article avaluat.

 

Revisors i revisores de los números 19 (2021) i 20 (2022)

La Revista Tradumàtica agraeix la tasca duta a terme per tots els revisors i totes les revisores que han participat en aquest número:

Sergi Àlvarez Vidal
Elisa Alonso
Nora Aranberri
Òscar Aznar Alemany
Claudio Bendazzoli
Mario Bisiada
Lynne Bowker
Carmen Canfora
Marcos Cànovas
Laura Carlucci
Frederic Chaume
Pilar Cid Leal
José Tomás Conde Ruano
Ona de Gibert
Felix do Carmo
Stephen Doherty
Maureen Ehrensberger-Dow
Anna Fernández-Torné
Adriano Ferraresi
Maija Hirvonen
Carme Mangiron
Jean Nitzke
Antoni Oliver González
Pilar Orero
Mariana Orozco
David Ortego Carmona
Carol O'Sullivan
Pilar Pérez Cañizares
Juan Antonio Pérez Ortiz
Ramon Piqué Huerta
Maja Poppovic
Miquel Pujol
Celia Rico Pérez
Caroline Rossi
Marta Ruiz Costa-Jussà
Sofía Sánchez-Mompeán
María del Mar Sánchez Ramos
Claudia Seibel
Inmaculada Seron
Maria Stasimioti
Kristiina Taivalkoski-Shilov
Jesús Torres del Rey
Olga Torres-Hostench
Carmen Valero Garcés
Roy Youdale