Contacte de la revista

Contacte principal

Pilar Sánchez-Gijón
Universitat Autònoma de Barcelona
Telèfon +34 93 93 581 3383

Suport tècnic

Secretaria Revista Tradumàtica