Contacte de la revista

Contacte principal

Pilar Sánchez-Gijón
Universitat Autònoma de Barcelona
Telèfon: +34 93 93 581 3383
Correu electrònic: pilar.sanchez.gijon@uab.cat

Contacte de suport

Secretaria Revista Tradumàtica
Correu electrònic: revista.tradumatica@uab.cat