No 19 (2021)

Estudi de la interacció persona-ordinador en traducció i interpretació: programari i aplicacions

Tradumàtica dossier