Subtituladors al núvol. L'ús de sistemes professionals basats en la web per a la pràctica i la formació de subtituladors

Autors/ores

Resum

El creixement i la ràpida evolució de les aplicacions basades en el núvol ha provocat una profunda transformació en l'àmbit mediàtic de la traducció audiovisual (TAV). Partint de l'observació sobre els principals canvis que els ecosistemes basats en la web han introduït en els fluxos de treball de localització, ens hem proposat d'esbrinar les diverses maneres en què aquests nous avenços tecnològics es poden introduir a les aules de TAV. Seguint la mateixa línia, aquest estudi es proposa d'escatir els beneficis potencials de les plataformes en el núvol a l'hora de completar els currículums de formació de TAV, tot explorant les diverses maneres en què es pot fer servir aquesta tecnologia en la formació de subtituladors. En primer lloc, presentem una anàlisi de les pràctiques i les eines de subtitulació actuals, els fluxos de treball de localització i les habilitats demanades a la indústria de TAV, seguida d'un compte basat en l'experiència sobre l'ús de plataformes en el núvol en entorns de formació de subtituladors per simular i dur a terme una àmplia gamma de tasques. El nostre estudi gira al voltant de la hipòtesi que la subtitulació al núvol podria resultar útil per salvar la bretxa tecnològica entre les institucions acadèmiques i la tasca professional, així com per millorar l'oferta d'aprenentatge a distància de la formació orientada a la pràctica en subtitulació.

Paraules clau

subtitulació al núvol, traducció audiovisual, tecnologies de la traducció, subtitulació, formació de traductors

Referències

Baños-Piñero, Rocío; Jorge Díaz-Cintas (2015). Audiovisual Translation in a Global Context: Mapping an Ever-Changing Landscape. Basingstoke: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137552891>. [Accessed: 20211223].

Biggs, John; Catherine Tang (2011). Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. 4th ed. Berkshire (etc.): Society for Research in Higher Education: Open University Press. <https://doi.org/10.1111/teth.12173>. [Accessed: 20211223].

Bolaños-García-Escribano, Alejandro; Díaz-Cintas, Jorge (2020). The Cloud Turn in Audiovisual Translation. In: Bogucki, Łukasz; Deckert, Mikołaj (eds). The Palgrave Handbook of Audiovisual Translation and Media Accessibility. Cham: Palgrave Macmillan. (Palgrave Studies in Translating and Interpreting), pp. 519–544. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-42105-2_26>. [Accessed: 20211223].

Cattrysse, Patrick (1998). Translation in the New Media Age: Implications for Research and Training. In: Gambier, Yves (ed.). Translating for the Media: Papers from the International Conference Languages & the Media: Berlin, November 22–23, 1996. Turku: University of Turku, pp. 7-12. [Accessed: 20211223].

Cerezo-Merchán, Beatriz (2012). La didáctica de la traducción audiovisual en España: un estudio de caso empírico-descriptivo. PhD Thesis. Castelló: Universitat Jaume I. <https://www.tdx.cat/handle/10803/83363#page=1>. [Accessed: 20211223].

Cerezo-Merchán, Beatriz (2018). Audiovisual Translator Training. In: Pérez-González, Luis (ed.). The Routledge Handbook of Audiovisual Translation. 1st ed. London: Routledge, pp. 468–482. <https://doi.org/10.4324/9781315717166-29>. [Accessed: 20211223].

Chaume, Frederic (2013). The Turn of Audiovisual Translation: New Audiences and New Technologies. Translation Spaces: A multidisciplinary, multimedia and multilingual journal of translation, v. 2, pp. 105–123. <https://doi.org/10.1075/ts.2.06cha>. [Accessed: 20211223].

Chaume, Frederic (2018). Is audiovisual translation putting the concept of translation up against the ropes? The Journal of Specialised Translation, n. 30, pp. 84–104.

Díaz-Cintas, Jorge (2008a). The Didactics of Audiovisual Translation. Amsterdam: John Benjamins.

Díaz-Cintas, Jorge (2008b) Teaching and Learning to Subtitle in an Academic Environment. In: Díaz-Cintas, Jorge (ed.). The Didactics of Audiovisual Translation. Amsterdam: John Benjamins, pp. 89–104. <https://doi.org/10.1075/btl.77.10dia>. [Accessed: 20211223].

Díaz-Cintas, Jorge (2013). The Technology Turn in Subtitling. In: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara; Thelen, Marcel (eds). Translation and Meaning – Part 9. Maastricht: Zuyd University of Applied Sciences, pp. 119–232.

Díaz-Cintas, Jorge; Massidda, Serenella (2019). Technological Advances in Audiovisual Translation. In: O’Hagan, Minako (ed.). The Routledge Handbook of Translation and Technology. London: Routledge, pp. 255–270. <https://doi.org/10.4324/9781315311258-15>. [Accessed: 20211223].

EMT Group (2017). EMT Competence Framework. European Commission, DirectorateGeneral for Translation. . [Accessed: 20211223].

Gambier, Yves (2013). The Position of Audiovisual Translation Studies. In: Millán, Carmen; Bartrina, Francesca (eds). The Routledge Handbook of Translation Studies. London: Routledge, pp. 45–59. <https://doi.org/10.4324/9780203102893-11>. [Accessed: 20211223].

Georgakopoulou, Panayota (2006). Subtitling and Globalisation. JoSTrans: The Journal of Specialised Translation, n. 6, pp. 115–120. <https://www.jostrans.org/issue06/art_georgakopoulou.pdf>. [Accessed: 20211223].

Georgakopoulou, Panayota (2012). Challenges for the Audiovisual Industry in the Digital Age: The Ever-Changing Needs of Subtitle Production. JoSTrans: The Journal of Specialised Translation, n. 17, pp. 78–103. <https://jostrans.org/issue17/art_georgakopoulou.pdf>. [Accessed: 20211223].

Georgakopoulou, Panayota (2019). Template Files: The Holy Grail of Subtitling. JAT: The Journal of Audiovisual Translation, v. 2, n. 2, pp. 137–160. <https://www.jatjournal.org/index.php/jat/article/view/84/27>. [Accessed: 20211223].

Georgiou, Helen; Sharma; Manjula; Ling, Amanda (2018). Peer Review of Teaching: What Features Matter? A Case Study within STEM Faculties. Innovations in Education and Teaching International, v. 55, n. 2, pp. 190–200. <https://doi.org/10.1080/14703297.2017.1342557>. [Accessed: 20211223].

Ghia, Elisa (2012). Subtitling Matters: New Perspectives on Subtitling and Foreign Language Learning. Bern: Peter Lang.

Hurtado-Albir, Amparo (2001). Traducción y traductología: introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

Hurtado-Albir, Amparo (2007). Competence-Based Curriculum Design for Training Translators. The Interpreter and Translator Trainer, v. 1, n. 2, pp. 163–195. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2007.10798757>. [Accessed: 20211223].

Hurtado-Albir, Amparo (2015). The Acquisition of Translation Competence. Competences, Tasks, and Assessment in Translator Training. Meta: Journal des traducteurs = Translators’ Journal, v. 60, n. 2, pp. 256–280. <https://doi.org/10.7202/1032857ar>. [Accessed: 20211223].

Hurtado-Albir, Amparo (2017). Researching Translation Competence by PACTE Group. Amsterdam: John Benjamins.

Kruger, Jan-Louis (2008). Subtitler Training as Part of a General Training Programme in the Language Professions. In: Díaz-Cintas, Jorge (ed.). The Didactics of Audiovisual Translation. Amsterdam: John Benjamins, pp. 71–87. <https://doi.org/10.1075/btl.77.09kru>. [Accessed: 20211223].

Nikolić, Kristijan (2015). The Pros and Cons of Using Templates in Subtitling. In: Baños-Piñero, Rocío; Díaz-Cintas, Jorge (eds). Audiovisual Translation in a Global Context. Mapping an Ever-Changing Landscape. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 192–202. <https://doi.org/10.1057/9781137552891_11>. [Accessed: 20211223].

OECD (2010). Are the New Millennium Learners Making the Grade? Technology Use and Educational Performance in PISA 2006. PISA. Organization for Economic Co-operation and Development. OECD Library. <https://doi.org/10.1787/9789264076044-en>. [Accessed: 20211223].

PACTE (2003). Building a Translation Competence Model. In: Alves, Fabio (ed.). Triangulating Translation: Perspectives in Process Oriented Research. Amsterdam: John Benjamins, pp. 43–66.

PACTE (2005). Investigating Translation Competence: Conceptual and Methodological Issues. Meta: Journal des traducteurs = Translators’ Journal, v. 50, n. 2, pp. 609–619. <https://doi.org/10.7202/011004ar>. [Accessed: 20211223].

Roales-Ruiz, Antonio (2014). Estudio crítico de los programas de subtitulación profesionales: Carencias en su aplicación para la didáctica: Propuesta de solución mediante conjunto de aplicaciones integradas. PhD Thesis. Salamanca: Universidad de Salamanca. <https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/125879/DTI_RoalesRuizA_Estudiocr%c3%adtico.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [Accessed: 20211223].

Zabalbeascoa, Patrick; Santamaria i Guinot, Laura; Chaume, Frederic (2005). La traducción audiovisual: investigación, enseñanza y profesión. Granada: Comares.

Biografies de l'autor/a

Alejandro Bolaños García-Escribano, University College London (UCL)

Dr Alejandro Bolaños García-Escribano is Lecturer (Teaching) in Audiovisual Translation and Programme Director at University College London, UK, where he teaches (audiovisual) translation and Spanish language and culture at both the Centre for Translation Studies and the Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies. He holds a joint BA degree in Translation & Interpreting and Humanities Studies from Pablo de Olavide University (Seville, Spain) and an MA in Translation Applied to the Publishing Industry from the University of Malaga, Spain, as well as an MSc in Audiovisual Translation and a PhD in Translation Studies from University College London, UK. His latest research revolves around the pedagogical potential of cloud subtitling and the latest innovations in audiovisual translation education. He also works as a freelance translator and subtitler.

Jorge Díaz-Cintas, University College London (UCL)

Prof. Jorge Díaz Cintas is Professor of Translation Studies and founder director of the Centre for Translation Studies (CenTraS) at University College London (UCL). Author of numerous articles, special issues and books on audiovisual translation, he serves as Chief Editor of the book series New Trends in Translation Studies and is a member of the EU LIND (Language Industry) Expert Group. He is the recipient of the Jan Ivarsson Award (2014) and the Xènia Martínez Award (2015) for invaluable services to the field of audiovisual translation.

Serenella Massidda, Roehampton University

Dr Serenella Massidda is a Lecturer in Audiovisual Translation at Roehampton University and Honorary Research Associate at CenTraS, University College London. She holds a European Doctorate in Audiovisual Translation and an MSc in Scientific and Medical Translation with Translation Technology (Imperial College London). 
She is the author of Audiovisual Translation in the Digital Age – The Italian Fansubbing Phenomenon published by Palgrave MacMillan in 2015.

She is also a professional translator and subtitler, and member of ESIST (European Association for Studies in Screen Translation) and EST (European Society for Translation Studies). 
She is a OOONA Tools Instructor (https://ooonatools.tv) and has been running professional courses on Cloud-based Toolkits for Subtitlers (OOONA) and on Open Source Tools for Subtitlers at CentraS (UCL) for over three years. 

Publicades

31-12-2021

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.