Disseny i valoració d'una audioguia multilingüe i accessible

Autors/ores

Resum

Aquest treball descriu i valora el producte desenvolupat en virtut d’un projecte d’innovació educativa, l’objectiu del qual és la creació d’una audioguia multilingüe, accessible i inclusiva, de la Facultat de Lletres de la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Basada en les metodologies d’aprenentatge-servei, l’audioguia és una iniciativa conjunta dels departaments d’Història de l’Art, de Filologia Anglesa i Alemanya i de Traducció i Interpretació, amb la qual es pretén assistir les persones amb discapacitat visual perquè es moguin amb seguretat pels espais arquitectònics que conformen l’edifici.

Després de la introducció, abordem l’audiodescripció i la relació amb el concepte d’accessibilitat, el paper de les noves tecnologies en aquesta modalitat i les iniciatives que s’han posat en marxa sobre aquest tema des dels entorns formatius.

A continuació, el treball se centra en els aspectes tècnics de l’audioguia. D’entrada, es relaten els passos seguits per configurar i allotjar l’eina en un lloc web institucional. En segon lloc, es mostra la situació actual del web: l’aspecte, el disseny escollit i l’experiència de navegació. En tercer lloc, es pretén realitzar una autoavaluació del producte a partir del model proposat per Conde (en premsa). L’objectiu és comprovar si l’audioguia a) encaixa amb la normativa existent i amb allò que els experts esperen d’una eina d’aquestes característiques; b) funciona quant als objectius amb què ha estat creada, a partir de l’experiència de destinataris potencials i c) compensa els agents que n’han propiciat la creació i, especialment, l’equip del projecte.

La tecnologia resulta clau per a la formació de traductors i intèrprets, així com per a l’exercici de la seva professió. Els beneficis són encara més evidents quan la tecnologia es posa a l’abast d’iniciatives per millorar l’accessibilitat. Més enllà d’il·lustrar el resultat d’una experiència concreta i d’oferir un marc per a l’avaluació de la qualitat d’aquest tipus de productes, aquest treball podria extrapolar-se a altres camps i espais i, fins i tot, inspirar la creació d’eines i metodologies específiques per traduir els textos audiodescrits.

Paraules clau

accesibilitat, AD, audioguia, projecte d'innovació educativa, interacció persona-ordinador, qualitat, avaluació

Referències

ADLAB PRO (2017). Assessment of current AD training practices. <http://www.adlabpro.eu/wp-content/uploads/2017/12/20170608_uam_io1_report.pdf>. [Accessed: 20210606].

AENOR (2005). Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías. Madrid: AENOR.

Agulló, Belén; Matamala, Anna; Orero, Pilar (2018). From disabilities to capabilities: testing subtitles in immersive environments with end users. Hikma, v. 17, pp. 195-220. <https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/hikma/article/view/11167>, <https://doi.org/10.21071/hikma.v17i0.11167>. [Accessed: 20210606].

Álvarez Álvarez, Mª de las Nieves (2014). Subtitulado: videosignado y audiodescripción en la España televisiva actual. Historia y Comunicación Social, v. 19, n. esp. 2, pp. 161-172. <https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/45018/42389>, <https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.45018>. [Accessed: 20210606].

Álvarez de Morales Mercado, Cristina (2017). Didáctica de la traducción accesible en el turismo y su aplicación en enseñanzas de posgrado. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, v. 11, n. 2, pp. 223-236. <http://www.scielo.org.pe/pdf/ridu/v11n2/a14v11n2.pdf>, <https://doi.org/10.19083/ridu.11.533>. [Accessed: 20210606].

Cacheiro Quintas, Laura (2019). Diseño de un programa de subtitulación de vídeos pedagógicos [Tesis doctoral]. Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. <https://www.tdx.cat/handle/10803/668558#page=1>, <https://doi.org/10.6035/14110.2019.762203>. [Accessed: 20210606].

Carlucci, Laura; Seibel, Claudia (2016). Universidad, accesibilidad y nuevas tecnologías: valoración de una experiencia de innovación docente en la traducción especializada. DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia, n. 33, pp. 1-16. <https://www.raco.cat/index.php/DIM/article/view/306808>. [Accessed: 20210606].

Carlucci, Laura; Seibel, Claudia (2014). El museo accesible: un nuevo espacio para el aprendizaje y la formación de estudiantes de Traducción. Trans-kom, v. 7, n. 1, p. 50-63. <http://www.trans-kom.eu/bd07nr01/trans-kom_07_01_03_Carlucci_Seibel_Museo.20140606.pdf>. [Accessed: 20210606].

Castro Fernández, Daniel; Cosío Piccone, Gianella; Hu Huang, Diana; Calderón Díaz, Silvia (2018). Evaluación del proceso y producto de una propuesta de AD de tres obras de la exhibición permanente de arte moderno del museo de arte de Lima. Sendebar, v. 29, pp. 147-177. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/article/view/6745/7059>, <https://doi.org/10.30827/sendebar.v29i0.6745>. [Accessed: 20210606].

Cerezo Merchán, Beatriz; De Higes Andino, Irene (2013). Trabajo colaborativo y desempeño profesional: un caso práctico en la clase de accesibilidad audiovisual. Hikma, v. 12, pp. 65-85. <https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/hikma/article/view/5236/4917>, <https://doi.org/10.21071/hikma.v12i.5236>. [Accessed: 20210606].

CESyA (2013). Guía de accesibilidad al teatro a través del subtitulado y la audiodescripción. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. <https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26587/accesibilidad_teatro.pdf>. [Accessed: 20210606].

CESyA (2008). Guías multimedia accesibles: el museo para todos. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad. <https://sid-inico.usal.es/idocs/F8/FDO21399/museo_para_todos.pdf>. [Accessed: 20210606].

Conde Ruano, José Tomás (en prensa). Calidad. Enciclopedia de Estudios de Traducción e Interpretación. Granada: AIETI.

Díez Carbajo, Coral (2018). Por una mejora de la usabilidad y utilidad en las herramientas de postedición. Clina, v. 4, n. 2, pp. 123-140. <https://revistas.usal.es/index.php/clina/article/view/clina201842123140/21025>, <https://doi.org/10.14201/clina201842123140>. [Accessed: 20210606].

García-Prieto, Victoria (2020). La audiodescripción en televisión lineal y bajo demanda: el caso de TVE. TRANS, n. 24, pp. 129-144. <https://revistas.uma.es/index.php/trans/article/view/7484/11706>, <https://doi.org/10.24310/TRANS.2020.v0i24.7484>. [Accessed: 20210606].

Giansante, Lou (2003). Writing Verbal Descriptions for Audio Guides. Art Beyond Sight. <http://www.artbeyondsight.org/mei/wp-content/uploads/Writing-for-Audio-Guides-short.pdf>. [Accessed: 20210606].

Hermosa-Ramírez, Irene (2020). Delivery approaches in audio description for the scenic arts. Parallèles, v. 32, n. 2, pp. 17-31. <https://www.paralleles.unige.ch/files/9116/0311/9421/Paralleles-32-2_Hermosa-Ramirez.pdf>, <https://doi.org/10.17462/para.2020.02.02>. [Accessed: 20210606].

López-Rodríguez, Clara Inés; Prieto-Velasco, Juan Antonio; Tercedor, Maribel (2009). Sharing environmental information through multimedia terminological and multimedia resources: the role of accessibility in increasing public awareness towards sustainable growth. In: Hřebíček, Jiří; Hradec, Jiří; Pelikán, Emil; Mírovský, Ondřej; Pillmann, Werner; Holoubek, Ivan; Bandholz, Thomas (eds.). Towards eEnvironment. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe. Prague: Masaryk University.

Luque Colmenero, M. Olalla; Soler Gallego, Silvia (2019). Training audio describers for art museums. Linguistica Antverpiensia, New Series: Themes in Translation Studies, n. 18, pp. 166-181. <https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/509/451>. [Accessed: 20210607].

Matamala, Anna; Orero, Pilar (2016). Accessible Culture and Training (ACT): Defining a new professional profile. (Unlimited! International Symposium on Accessible Live Events). Antwerp. <https://ddd.uab.cat/pub/presentacions/2016/150096/Unlimited16_ACT_final.pdf> [Accessed: 20210605].

Matamala, Anna; Orero, Pilar (2007). Designing a course on Audio Description: main competences of the future professional. Linguistica Antverpiensia, New Series: hemes in Translation Studies, n. 6, pp. 329-344. <https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/195/126>. [Accessed: 20210605].

Mazur, Iwona; Vercauteren, Gert (2019). Media accessibility training. Linguistica Antverpiensia, New Series: hemes in Translation Studies, n. 18, pp. 1-22. <https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/564/464>. [Accessed: 20210605].

Mendoza Domínguez, Nuria; Matamala, Anna (2019). Panorama de la enseñanza de la audiodescripción en España: Resultados de un cuestionario. MonTI, v. 11, pp. 155-185. <https://www.e-revistes.uji.es/index.php/monti/article/view/4263/3454>, <https://doi.org/10.6035/MonTI.2019.11.6>. [Accessed: 20210605].

O’Brien, Sharon (2012). Translation as a human-computer interaction. Translation Spaces, v. 1, n. 1, pp. 1-26. <https://core.ac.uk/download/pdf/192552515.pdf>, <https://doi.org/10.1075/ts.1.05obr>. [Accessed: 20210607].

ONCE (2003). Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual. Madrid: ONCE. <https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=1f52cb9c-5861-415d-95f3-2d0c710d4dc4&groupId=7294824>. [Accessed: 20210607].

Prieto Velasco, Juan Antonio (2009). La accesibilidad como competencia del traductor: propuesta de actividades para el aprendizaje autónomo. Sendebar, v. 20, pp. 201-230. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/article/view/397/429>, <https://doi.org/10.30827/sendebar.v20i0.397>. [Accessed: 20210607].

Remael, Aline; Orero; Pilar; Black, Sharon; Jankowska, Anna (2019). From translators to accessibility managers: How did we get there and how do we train them? MonTI, v. 11, pp. 131-154. <https://www.e-revistes.uji.es/index.php/monti/article/view/4262/3453>, <https://doi.org/10.6035/MonTI.2019.11.5>. [Accessed: 20210607].

Risku, Hanna; Windhager, Florian (2013). Extended Translation: A Sociocognitive Research Agenda. Target, v. 25, n. 1, pp. 33-45. <https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/target.25.1.04ris>, <https://doi.org/10.1075/target.25.1.04ris>. [Accessed: 20210607].

Sanz-Moreno, Raquel (2020). La formación del audiodescriptor en España: situación actual y retos futuros. TRANS, n. 24, pp. 145-164. <https://revistas.uma.es/index.php/trans/article/view/7582/11707>, <https://doi.org/10.24310/TRANS.2020.v0i24.7582>. [Accessed: 20210607].

Snyder, Joel (2008). Audio description. The visual made verbal. In: Díaz-Cintas, Jorge (ed.) The Didactics of Audiovisual Translation. Amsterdam [etc.]: John Benjamins, pp. 191-198.

Soler Gallego, Silvia; Chica Núñez, Antonio (2014). Museos para todos: evaluación de una guía audiodescriptiva para personas con discapacidad visual en el museo de ciencias. Revista Española de Discapacidad, v. 2, n. 2, pp. 145-167. <https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/94/pdf_19>, <https://doi.ort/10.5569/2340-5104.02.02.08>. [Accessed: 20210607].

Soler Gallego, Silvia; Luque Colmenero, M. Olalla (2016). Elaboración de un sistema de audioguiado para la aplicación UGRQR. In: Álvarez de Morales, Cristina; Jiménez Hurtado, Catalina (eds.) Patrimonio cultural para todos. Investigación aplicada en traducción accesible. Granada: Ediciones Tragacanto. (Traducción accesible), pp. 55-76.

Tapia, María Nieves (2010). La propuesta pedagógica del “Aprendizaje-Servicio”: una perspectiva latinoamericana. Tzhoecoen, revista científica, n. 5, pp. 23-43. <https://www.clayss.org.ar/archivos/TZHOECOEN-5.pdf>. [Accessed: 20210607].

Zhang, Xiaochun (2019). Accessibility manager: Creating a profile of a new profession. Linguistica Antverpiensia, New Series: Themes in Translation Studies, n. 18, pp. 73-86. <https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/510/450>. [Accessed: 20210607].

Publicades

31-12-2021

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.