La presa de notes amb ordinadors convertibles en l'ensenyament-aprenentatge de la interpretació consecutiva. Resultats d'un estudi pilot en una formació de màster

Autors/ores

Resum

Actualment, diferents àmbits de la interpretació estan començant a fer un ús específic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) genèriques per assistir o donar suport a l'intèrpret. La interpretació consecutiva és una de les modalitats en què l'ús de les TIC pot tenir una major incidència. Aquest article aborda la introducció de dispositius digitals com a eina per a la presa de notes en interpretació consecutiva. En concret, presenta una experiència pedagògica duta a terme amb els alumnes i el professorat del Màster Universitari en Interpretació de Conferències (MUIC) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Després d'aquesta prova, es va recollir la percepció sobre l'experiència d’ambdós col·lectius, alumnes i professorat, a través d'un qüestionari. L'article conclou amb una proposta relativa als aspectes pedagògics i tecnològics que cal tenir en compte abans d'introduir l'ús d'aquests dispositius a la formació sobre interpretació consecutiva.

Paraules clau

interpretació consecutiva, formació en interpretació, tecnologies de la interpretació

Referències

Costa, Hernani; Corpas-Pastor, Gloria; Durán Muñes, Isabel (2014). A comparative user evaluation of terminology management tools for interpreters, in: 25th. Internacional Conference on Computational Linguistics (COLING' 14), 4th. International Workshop on Computational Terminology (CompuTerm'14). pp. 68-76.

<https://doi.org/10.3115/v1/W14-4809>

Corpas Pastor, Gloria (2018). Tools for Interpreters: the Challenges that Lie Ahead. Current Trends. Translation Teaching and Learning E, n. 5, pp. 157-182.

Del Pozo Caamaño, Rocio (2016). La integración de los dispositivos móviles en el entorno de trabajo de los profesionales de la traducción y la interpretación. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, n. 14, pp. 43-48. <https://doi.org/10.5565/rev/tradumatica.177>

Drechsel, Alexander (2013a). The tablet interpreter. <http://vkdblog.files.wordpress.com/2013/03/tabletinterpreterpublic.pdf>

Drechsel, Alexander (2013b) iPad interpreter. <http://www.youtube.com/watch?v=qk3RNDGpe0Y&list=PLklixbOFpKxodoeh8lua0Zh9BkeI4GwLo&index =4>

Drechsel, Alexander (2013c). Interpreters versus Technology-Reflections on a Difficult Relationship. Part 1. Aiic.net October 30, 2013.

Drechsel, Alexander (2017). The tablet interpreter. (2017 edition). <https://static1.squarespace.com/static/52d4015ce4b0eab6f2d76b6f/t/594b8b7a414fb54310f5957d/149812313 2497/The+Tablet+Interpreter+Manual.pdf>

Drechsel, Alexander; Behl, Holly (2016). Kiss paper goodbye: Tablet technology for consecutive and simultaneous interpreting. Paper presented at the ATA 57th Annual Conference, San Francisco, California.

Godsmith, Joshua (2017). A Comparative User Evaluation of Tablets and Tools for Consecutive Interpreters. Proceedings of Translating and the Computer, n. 39.

Goldsmith, Joshua; Drechsel, Alexander (2015a). The tablet interpreter. Talk presented at the 2015 CIUTI Conference, Geneva, Switzerland.

Goldsmith, Joshua; Drechsel, Alexander (2015b). Is there an app for that? Getting the most out of tablets in community interpreting. Workshop presented at the 2015 Critical Link Conference, Edinburgh.

Goldsmith, Joshua; Drechsel, Alexander (2016). Tablet interpreting: Tips, tools and applications to make the most of your tablet while interpreting. Webinar presented at the Proz 2016 Virtual Conference for International Translation Day.

Hof, Michelle (2012). Ipad: the ideal boothmate. <http://aiic.net/p/6354>

Oceguera Lopez, Patricia (2017). El uso de aplicaciones para tablets en la toma de notas del intérprete [Tesis doctoral]. Universidad Autónoma de Baja California, México.

Orlando, Marc (2015a). Implementing digital pen technology in the consecutive interpreting classroom, in: Andres, Dorte; Behr, Martina (eds). To Know How to Suggest ... Approaches to Teaching Conference Interpreting. Berlin: Frank & Timme, pp. 171-200.

Orlando, Marc (2015b). Digital pen technology and interpreting training, practice and research: Status and trends, in: Erlich, S.; Napier, J. (eds). Interpreter education in the digital age: Innovation, access and change. Washington, DC: Gallaudet Unversity Press, pp. 125-152.

Orlando, Marc (2016). Training 21st. translators and interpreters: At the crossroads of practice, research and pedagogy. Berlin: Frank & Timme.

Scott, Juliette (2012). One interpreter's road kit. <http://www.catherinetranslates.com/interpreter-road-kit>

Setton, Robin; Dawrant, Andrew (2016). Conference Interpreting, in: Complete Course. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/btl.12>

Publicades

07-03-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.