MTradumàtica i la formació de traductors en Traducció Automàtica Estadística

Autors/ores

  • Adrià Martin-Mor Grup Tradumàtica UAB
  • Ramon Piqué i Huerta Grup Tradumàtica UAB

Resum

El present article es proposa acostar-se a la formació de traductors en l’àmbit de la traducció automàtica estadística (TAE), específicament des de l’òptica de la personalització de motors. Basant-se en l’informe ProjecTA del grup Tradumàtica, s’identifica la formació com un dels factors imprescindibles a l’hora d’acostar la traducció automàtica (TA) als professionals de la traducció, siguin traductors professionals o empreses de traducció. A partir d’aquest diagnòstic, elaboren una proposta docent modular (que es pot segmentar en diverses activitats) adaptable a diversos contextos formatius en el camp de la traducció. Així mateix es descriu la versió experimental de la plataforma web MTradumàtica com una eina per la formació i recerca en l’àmbit.

Paraules clau

tradumàtica, traducció automàtica, formació, postedició, personalització de motors de traducció automàtica

Referències

Aziz, Wilker; Castilho, Sheila; Specia, Lucia (2012). PET: a Tool for Post-editing and Assessing Machine Translation. A LREC (p. 3982–3987). Recuperat de

http://wilkeraziz.github.io/dcs-site/publications/2012/AZIZ+LREC2012.pdf [última visita: 14 de desembre del 2017].

Forcada, Mikel L. (2009). Apertium: traducció automàtica de codi obert per a les llengües romàniques. Linguamática, 1(1):13-23. Recuperat de http://www.linguamatica.com/index.php/linguamatica/article/view/18 [última visita: 14 de desembre del 2017].

Koehn, Philipp (2016). Moses User Manual and Code Guide. http://www.statmt.org/moses/manual/manual.pdf [última visita: 14 de desembre del 2017].

LT-Innovate (2013). LT2013. Status and Potential of the European Language Technology Markets.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4267 [última visita: 14 de desembre del 2017].

Machado, Maria José; Leal Fontes, Hilário (2014). Moses for Mere Mortals. Tutorial. A machine translation chain for the real world. https://github.com/jladcr/Moses-for-Mere-Mortals/blob/master/Tutorial.pdf/ [última visita: 14 de desembre del 2017].

Martín-Mor, Adrià (2017). MTradumàtica: Statistical machine translation customisation for translators. Skase Journal of Translation and Intepretation, 11 (1), 25-40. Recuperat de http://www.skase.sk/Volumes/JTI12/pdf_doc/02.pdf [última visita: 14 de desembre del 2017].

Martín-Mor, Adrià i Peña-Irles, Víctor (en premsa). Creació d’un motor de TAE especialitzat en farmàcia i medicina per a la combinació romanés-castellà. Linguamática 10.

Martín-Mor, Adrià; Piqué, Ramon; Sánchez-Gijón, Pilar (2016). Tradumàtica. Tecnologies de la traducció. Vic: Eumo.

Oliver, Antoni; Vàzquez, Mercè; Ubide, Georgina (2017). Estudi de la fiabilitat de la Viquipèdia com a recurs terminològic. Tradumàtica 15. Recuperat de https://doi.org/10.5565/rev/tradumatica.193 [última visita: 14 de desembre del 2017].

Papineni, Kishore; Roukos, Salim; Ward, Todd, i Zhu, Wei-Jing. 2002. BLEU: a method for automatic evaluation of machine translation. A Proceedings of the 40th annual meeting on association for computational linguistics (pp. 311–318). Association for Computational Linguistics. Recuperat de http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1073135 [última visita: 14 de desembre del 2017].

Piqué Huerta, Ramon; Colominas, Carme (2013). Les tecnologies de la traducció en la formació de grau de traductors i intèrprets [en línia]. Revista Tradumàtica 11, 297-312. Recuperat de https://doi.org/10.5565/rev/tradumatica.43 [última visita: 14 de desembre del 2017].

Sánchez-Gijón, Pilar (2016). La posedición: hacia una definición competencial del perfil y una descripción multidimensional del fenómeno, Sendebar 27, 151-162.

Tiedemann, Jörg (2009). News from OPUS - A Collection of Multilingual Parallel Corpora with Tools and Interfaces. A Nicolov, N., K. Bontcheva, G. Angelova i R. Mitkov (ed.), Recent Advances in Natural Language Processing (vol V). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 237-248. Recuperat de http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/published/ranlp-V.pdf [última visita: 14 de desembre del 2017].

Torres-Hostench, Olga; Presas, Marisa i Cid-Leal, Pilar (coords.) (2016). L’ús de traducció automàtica i postedició en les empreses de serveis lingüístics de l’Estat espanyol: Informe de recerca ProjecTA 2015. Bellaterra. https://ddd.uab.cat/record/166753 [última visita: 14 de desembre del 2017].

Publicades

30-12-2017

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.