Vol. 10 (2014)

Una ventana a la obra de Ena Lucía Portela y a la narrativa cubana del s. XXI