Enrahonar. Quaderns de filosofia

Enraonar: «Discutir o examinar en una conversa», Diccionari de la llengua catalana, IEC, 1995.


Enrahonar: «El manteniment arcaic de la h suggereix la riquesa semàntica i la càrrega històrica d’aquesta paraula... És un mitjà per donar lloc a nous enraonars, per desvetllar i incitar al diàleg… amb les exigències que comporta la pretensió de racionalitat i els límits d’una activitat que és un procés i encara no una possessió plena de l’espai racional».

Josep Calsamiglia, «Presentació», Enrahonar 1 (1981), 3.


Enrahonar, com el mot català «enra(h)onar», reivindica alhora el diàleg i la raó.

Vol. 56 (2016): Miscel·lània

Portada

Avisos

 

ENRAHONAR ha assolit un 10'0 en l'índex ICDS de la MIAR

 

En l’avaluació d’enguany de l’Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) de la base de dades MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes), la revista ENRAHONAR ha passat d'estar puntuada en 6,477 a assolir una puntuació de 10,0. Aquesta matriu serveix de base per a elaborar el proper CARHUS PLUS:

http://miar.ub.edu/issn/0211-402X

 
Publicat: 2016-06-14 Més...
 

La revista ENRAHONAR inclosa a l'índex ERIH PLUS

 

La revista ENRAHONAR ha sigut indexada a la base de dades ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488792

 

 
Publicat: 2016-06-06 Més...
 

Enrahonar, acceptada per a la seva indexació a Emerging Sources Citation Index (ESCI)

 
La revista Enrahonar ha sigut acceptada per a la seva indexació a la base de dades Emerging Sources Citation Index (ESCI), de la Web of Science (WoS), de Thomson Reuters.  
Publicat: 2015-12-15 Més...
 

PRÓXIMOS NÚMEROS

 
TEMAS Y FECHAS PREVISTAS DE PUBLICACIÓN

Octubre 2016: Husserl
Marzo 2017: Benjamin

 
Publicat: 2015-10-09
 

PROPERS NÚMEROS

 
TEMES I DATES PREVISTES DE PUBLICACIÓ

Octubre 2016: Husserl
Març 2017: Benjamin

 
Publicat: 2015-06-11
 
Més avisos...