Enrahonar. Quaderns de filosofia

Enraonar: «Discutir o examinar en una conversa», Diccionari de la llengua catalana, IEC, 1995.


Enrahonar: «El manteniment arcaic de la h suggereix la riquesa semàntica i la càrrega històrica d’aquesta paraula... És un mitjà per donar lloc a nous enraonars, per desvetllar i incitar al diàleg… amb les exigències que comporta la pretensió de racionalitat i els límits d’una activitat que és un procés i encara no una possessió plena de l’espai racional».

Josep Calsamiglia, «Presentació», Enrahonar 1 (1981), 3.


Enrahonar, com el mot català «enra(h)onar», reivindica alhora el diàleg i la raó.

Vol. 56 (2016): Miscel·lània

Portada

Avisos

 

Enrahonar, acceptada per a la seva indexació a Emerging Sources Citation Index (ESCI)

 
La revista Enrahonar ha sigut acceptada per a la seva indexació a la base de dades Emerging Sources Citation Index (ESCI), de la Web of Science (WoS), de Thomson Reuters.  
Publicat: 2015-12-15 Més...
 

PRÓXIMOS NÚMEROS

 
TEMAS Y FECHAS PREVISTAS DE PUBLICACIÓN

Octubre 2016: Husserl
Marzo 2017: Benjamin

 
Publicat: 2015-10-09
 

PROPERS NÚMEROS

 
TEMES I DATES PREVISTES DE PUBLICACIÓ

Octubre 2016: Husserl
Març 2017: Benjamin

 
Publicat: 2015-06-11
 
Més avisos...