Més informació sobre el sistema de publicació, la plataforma i el flux de treball d'OJS/PKP.

Aquesta revista utilitza l’Open Journal Systems 3.2.1.4, un programari de codi obert per a la gestió i la publicació de revistes que ha estat desenvolupat, impulsat i distribuït lliurement pel Public Knowledge Project sota la Llicència Pública General GNU.

Procés editorial i de publicació de l’OJS