Cap a una definició del paper del localitzador en la consecució de llocs web multilingües més accessibles

Silvia Rodríguez Vázquez

Resum

Tenir coneixements sobre accessibilitat no constitueix habitualment un requisit per a desenvolupar tasques de localització de forma professional. D’igual manera, existeix poca informació sobre el paper que podria tenir el localitzador en la consecució d’una web més accessible. Les dades incloses en aquest article, recollides a partir d’una enquesta realitzada a experts en accessibilitat web indiquen que (1), els localitzadors haurien d’adquirir coneixements sobre accessibilitat com a part de la seva formació i que (2), les seves competències professionals podrien de ser rellevants durant l’avaluació de l’accessibilitat web de llocs web multilingües.

Paraules clau

Web multilingüe; localització web; accessibilitat web; professionals de la web

Text complet:

PDF (English)

Referències

Brajnik, G., Yesilada, Y. and Harper, S. (2012). “Is Accessibility Conformance an Elusive Property? A Study of Validity and Reliability of WCAG 2.0”. ACM Transactions on Accessible Computing, 4(2), article 8.

Gutiérrez y Restrepo, E. and Martínez Normand, L. (2010). “Localisation and web accessibility”. Revista Tradumàtica: traducció i technologies de la informació, 8 (December). http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num8/articles/10/10.pdf [Accessed 2 Aug 2013].

Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localisation. NY: Routledge.

Lazar, J., Dudley-Sponaugle, A. and Greenidge, K.-D. (2004). “Improving web accessibility: a study of webmaster perceptions”. Computers in Human Behavior, (20): 269-288.

Rodríguez Vázquez, S. and Bolfing, A. (2013). "Multilingual Website Assessment for Accessibility: a Survey on Current Practices". In: Proceedings of the 15th ACM SIGACCESS International Conference on Computers and Accessibility (ASSETS 2013), Bellevue, Washington, USA, October 2013.

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2513428&CFID=271425521&CFTOKEN=43696154 [Accessed 5 Nov 2013].

Rodríguez Vázquez, S. and Torres del Rey, J. (2012). “A Communicative Approach to Evaluate Web Accessibility Localisation Using a Controlled Language Checker: the Case of Text Alternatives for Images”. Localisation Focus: The International Journal of Localisation, 11 (1): 27-39.

Torres del Rey, J. and Rodríguez Vázquez, S. (2013). "Traducción y accesibilización de discurso público en formato web". In: África Vidal Claramonte, Rosario Martín Ruano (eds.) Traducción, política(s), conflicto: legados y retos para la era del multiculturalismo. Granada: Comares, p. 121-142.

Yesilada, Y., Brajnik, G. and Harper, S. (2009). “How Much Does Expertise Matter? A Barrier Walkthrough Study with Experts and Non-Experts”. In: Proceedings of the 11th ACM SIGACCESS International Conference on Computers and Accessibility (ASSETS 2009), Pittsburgh, Pennsylvania, USA, October 2009.

Yesilada, Y., Brajnik, G., Vigo, M. and Harper, S. (2011). “Understanding Web Accessibility and its Drivers”. In: Proceedings of the 2012 International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility (W4A), Lyon, France, April 2012.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2013 Silvia Rodríguez Vázquez
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons