Foto fixa de la interpretació simultània remota a l'inici del 2020

Autors/ores

Resum

Aquest article analitza el major canvi de paradigma en la interpretació professional de conferències de de Nuremberg: la disrupció que comporta la interpretació simultània remota (ISR). Inicialment, es consideren les directrius pertinents publicades enguany per l’Associació Internacional d’Intèrprets de Conferència (AIIC) junt amb l’informe publicat per l’SCIC de la Unió Europea, també enguany, amb els resultats de l’avaluació de quatre plataformes d’interpretació remota.

Posteriorment, sol·licitem al nostre equivalent espanyol d’AIIC, l’Associació Espanyola d’Intèrprets de Conferència (AICE), un informe sobre la ISR. Amés, demanem a dos membres del comitè CNT 174 de Serveis de Traducció de la UNE, organisme de Normalització espanyols a la ISO,un altre informe sobre el procés normalitzador l’estat actual de la cuestió i l’evolució posterior a la reunió de la ISO a Canadà sobre ISR l’estiu de 2019.

Finalment, ampliem la informaicó aportant un qüestionari sobre la ISR a la resta d’acotrs implicats en el procés, és a dir, els representants d’empreses organitzadores de congressos i empleadores d’intèrpretes, empreses proveïdores de serveis d’interpretació remota, hubs d’interpretació remota, i proveïdors d’equips d’interpretació i so.

Paraules clau

interpretació simultània remota, ISR, hub d’interpretació, AIIC, AICE

Referències

AIIC (2019) "Directrices para la interpretación a distancia (Versión 1.0)" 25 abril, 2019. http://aiic.net/p/8793

AIIC (2019) "Guidelines for distance interpreting (Version 1.0)", January 11, 2019. https://aiic.net/page/8734

Amato, A., N. Spinolo, M. J. González Rodríguez (ed) (2018) Handbook of Remote Intepreting. SHIFT in Orality. University of Bologna. http://amsacta.unibo.it/5955/1/HANDBOOK_SHIFT.pdf

Belisle-Hansen, J. P. (2016) Interpreting at a distance: A comparative analysis of turn- taking in video remote interpreting and on-site interpreting, Unpublished M.A. thesis, University of Oslo.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51569/Hansen-Jessica_Interpreting-at-a-distance.pdf

Chaves, S. G. (2018) "Remote Simultaneous Interpreting: The Upside and Downside". The ATA Chronicle XLVII (3), 23-26. https://www.ata-chronicle.online/wp-content/uploads/ATA-Chronicle-MayJune.pdf

DG SCIC (2019) Interpreting Platforms. Consolidated test results and analysis. European Commission's Directorate General for Interpretation (DG SCIC). July 17, 2019. https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/sites/kci/files/interpreting_platforms_-_consolidated_test_results_and_analysis_-_def.pdf

Hickey, S. (2019a) The Interpreting Index 2019. Nimdzi.com. https://www.nimdzi.com/the-2019-nimdzi-interpreting-index/

Hickey, S. (2019b) "Ten years of conference interpreting. More than a voice in your ear". Nimdzi.com. https://www.nimdzi.com/100-years-of-conference-interpreting-nimdzi-conference-report/

TAUS (2017) Speech-to-Speech Translation Technology Report. TAUS: De Rijp. http://isl.anthropomatik.kit.edu/cmu-kit/downloads/S2STranslationTechnologyReport.final.pdf

Publicades

01-01-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.