Desenvolupament de l’aplicació Post-editing Calculeffort per estimar l’esforç en post-edició

Miguel Angel Candel-Mora, Carla Borja-Tormo

Resum

En la actualitat, després de la post-edició, la qualitat de la traducció automàtica pot ser equiparable a la de la traducció humana. Aquest treball descriu el disseny de l'aplicació Post-editing Calculeffort, que calcula l'esforç i el temps necessaris de post-edició, i determina si és factible processar un text amb TA.

Paraules clau

traducció automàtica, post-edició, esforç, qualitat

Text complet:

PDF (Español)

Referències

Alarcón Navío, E. (2003). “Traducción automática versus traducción humana: tipología de errores”. En: Muñoz Martín, R. (ed.). Actas del I Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación 2, p. 721-738, [Consulta: 8 de junio de 2016].

Allen, J. (2003). “Post-editing”. En: Somers, H. (ed.). Computers and Translation: A Translator’s Guide. Amsterdam [etc.]: John Benjamins, p. 297-318.

Aranberri. N. (2014). “Posedición, productividad y calidad”. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, n. 12, p. 471-477. [Consulta: 5 de febrero de 2017].

Aziz, W.; De Sousa, S.; Specia, L. (2012). “PET: a Tool for Post-editing and Assessing Machine Translation”. En: Proceedings of LREC 2012. . [Consulta: 4 de junio de 2016].

Babych, B. (2014). “Automated MT Evaluation Metrics and their Limitations”. RevistaTradumàtica: tecnologies de la traducció, n.12, p. 464-470. . [Consulta: 5 de febrero de 2017].

Banerjee, S.; Lavie, A. (2005).”METEOR: An Automatic Metric for MT Evaluation with Improved Correlation with Human Judgments”. En: Proceedings of the ACL workshop on intrinsic and extrinsic evaluation measures for machine translation and/or summarization 29, p. 65-72. . [Consulta: 6 de Julio de 2016].

Candel-Mora, M. A. (2015). “Evaluation of English to Spanish MT Output of Tourism 2.0 Consumer-Generated Reviews with Post-Editing Purposes”. En: Proceedings of the 37th Conference Translating and the Computer, p. 37-47.

De Almeida, G.; O’Brien, S. (2010). “Analysing Post-editing Performance: Correlations with Years of Translation Experience”. En: Proceedings of the 14th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. [Consulta: 9 de junio de 2016].

Doddington, G. (2002). “Automatic Evaluation of Machine Translation Quality Using n-gram Co-occurrence Statistics”. En: HLT '02 Proceedings of the second international conference on Human Language Technology Research. San Diego, California: Morgan Kaufmann, p.138-145. . [Consulta: 29 de mayo de 2016].

Görög, A. (2014). “Traducción y calidad”. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, n. 12, p. 388-391. [Consulta: 29 de mayo de 2016].

Guzmán, R. (2007). “Manual MT Post-editing: If it's not broken, don't fix it”. Translation Journal, v. 11, n. 4 (October). [Consulta: 29 de mayo de 2016].

Koby, G.; Fields, P.; Hague, D.; Lommel, A.; Melby, A. (2014). “Defining Translation Quality”. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, n. 12, p. 413-420. [Consulta: 14 de agosto de 2017].

Mitchell, L.; O'Brien, S.; Roturier, J. (2014). “Quality Evaluation in Community Post-editing”. Machine translation, v. 28, n.3-4 (December), p.237-262. [Consulta: 5 de julio de 2016].

O’Brien, S. (2011). “Towards Predicting Post-editing Productivity”. Machine translation, v. 25, n. 3 (September), p. 197-215. [Consulta: 5 de julio de 2016].

Papineni, K.; Roukos, S.; Ward, T.; Zhu, W. J. (2002). “BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation”. En: Proceedings of the 40th Annual meeting on Association for Computational Linguistics. Philadelphia, p. 311-318. . [Consulta: 5 de julio de 2016].

Parra Escartín, C.; Arcedillo, M. (2015). “Machine translation evaluation made fuzzier: A study on post-editing productivity and evaluation metrics in commercial settings”. En: Proceedings of MT Summit XV, v.1, p.131-144.

SAE International (2001). SAE J2450: Translation Quality Metric Metric Task Force. Warrendale, USA: Society of Automotive Engineers. [Consulta: 14 de agosto de 2017].

Specia, L.; Raj, D.; Turchi, M. (2010). “Machine Translation Evaluation Versus Quality Estimation”. Machine Translation, v. 24, n.1 (march), p. 39–50. . [Consulta: 18 de septiembre de 2017].

TAUS (2010). MT Post-editing Guidelines. . [Consulta: 5 de julio de 2016].

Temnikova, I. (2010). “Cognitive Evaluation Approach for a Controlled Language Post-Editing Experiment”. En: Proceedings of the LREC 2010 Conference. Valletta: European Language Resources Association, p.17-23. [Consulta: 4 de junio de 2016].

Torres Hostench, O.; Cid-Leal, Pilar ; Presas, Marisa (coord.) (2016). El uso de traducción automática y posedición en las empresas de servicios lingüísticos españolas: informe de investigación ProjecTA 2015. Bellaterra. . [Consulta: 23 de noviembre de 2016].

Vilar, D.; Xu, J.; d’Haro, L. F.; Ney, H. (2006). “Error Analysis of Statistical Machine Translation Output”. En: Proceedings of LREC 2006, p. 697-702. . [Consulta: 6 de julio de 2016].

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2017 Miguel Angel Candel-Mora, Carla Borja-Tormo
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons