La gestió de la terminologia en interpretació social a través de dispositius mòbils

María Teresa Ortego Antón

Resum

Els traductors tenen a l’abast una gran quantitat d’eines i d’aplicacions per a gestionar la terminologia. Tanmateix, els intèrprets socials, la funció dels quals és permetre a la població que no domina la llengua oficial del país accedir als serveis bàsics i comunicar-se amb els proveïdors d’aquests serveis (Shlessinger, 2011: 6), no s’han beneficiat del mateix nivell d’innovació, i la seva metodologia de treball continua essent rudimentària i manual. En conseqüència, en aquest treball pretenem establir una sèrie de paràmetres basant-nos en la bibliografia precedent per a avaluar diverses eines de gestió terminològica tenint en compte les necessitats dels intèrprets socials. Amb els resultats que n’obtinguem, extraurem les conclusions, que apuntaran la necessitat de tenir en compte noves propostes per implementar les eines de gestió terminològica per a la interpretació social, com també d’oferir nous procediments de cerca a intèrprets socials professionals i en formació.

Paraules clau

gestió terminològica, eines de traducció assistida per ordinador, interpretació social, avaluació, paràmetres

Text complet:

PDF (Español)

Referències

Bancroft, M. A. (2015). «Community interpreting. A profession rooted in social justice». En Mikkelson, H. y Jourdenais, R. (eds.). The Routledge Handbook of Interpreting. London/New York: Routledge, 217-235.

Bilgen, B. (2009). Investigating Terminology Management for Conference Interpreters. MA dissertation. Otawa: University of Otawa.

Costa, H., Corpas Pastor, G. y Durán Muñoz, I. (2014a). Technology-assisted Interpreting. MultiLingual 143, 25(3), 27–32.

Costa, H., Corpas Pastor, G. y Durán Muñoz, I. (2014b). «A comparative User Evaluation of Terminology Management Tools for Interpreters». In Proceedings of the 4th International Workshop on Computational Terminology (pp. 68-76) Dublin, Ireland, August 23 2014. Retrieved 13/05/2016 from http://www.aclweb.org/anthology/W14-4809.

Costa, H., Corpas Pastor, G. y Durán Muñoz, I. (2015). «An Interpreters' Guide to Selecting Terminology Management Tools». NATO Conference on Terminology Management. Brussels, Belgium. November 2015. https://eden.dei.uc.pt/~hpcosta/docs/papers/201511-NATO.pdf Fecha de consulta: 13.05.2016.

Gile, D. (1985). «Les termes techniques en interprétation smultanée». Meta: Translators’ Journal, 30(3), 199-210.

Gile, D. (1986). «Le travail terminologique en interprétation de conférence». Multilingua 5(1), 31-36.

Gile, D. (1987). «La terminotique en interpretation de conférence: un potentiel à exploiter». Meta: Translators’ Journal, 32(2), 164–169.

ISO. (2014). 3611:2014(E) Interpreting – Guidelines for Community Interpreting. Geneva: International Standards Association.

Kutz, W. (2000). «Training für den Ernstfall. Warum und wie sich die Vorbereitung auf den Dolmetscheinsatz lohnt». MDÜ 3.

Mikkelson, H. (2004). «The professionalization of community interpreting». The AIIC Webmagazine. http://aiic.net/page/1546/the-professionalization-of-community-interpreting/lang/1 Fecha de consulta: 13.05.2016.

Moser-Mercer, B. (1992). «Banking on Terminology: Conference Interpreters in the Electronic Age». Meta: Translators’ Journal, 37(3), 507–522.

Roberts, R. (1994). «Community Interpreting Today and Tomorrow». En Krawutschke, P. (Ed.). 35th Annual Conf. of the American Translators Association. Medford, NJ: Learned Information, 127-138.

Rodríguez, N. & Schnell, B. (2009). A Look at Terminology Adapted to the Requirements Interpretation. Language Update, 6(1), 21–27. http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/favart/index-eng.html?lang=eng&lettr=indx_autr8gijKBACeGnI&page=9oHAHvmFzkgE.html Fecha de consulta: 27.07.2016.

Rütten, A. (2014a). Booth-friendly terminology management programs for interpreters – a market snapshot. http://blog.sprachmanagement.net/?p=265 Fecha de consulta: 27.07.2016.

Rütten, A. (2014b). Booth-friendly terminology management revisited – 2 newcomers. http://blog.sprachmanagement.net/?p=305 Fecha de consulta: 27.07.2016.

Shlessinger, M. (2011). An equal footing: On the role of community interpreters in multilingual societies. http://www2.uef.fi/documents/1040001/1040008/Abstract_Miriam+Shlesinger.pdf/28a60daa-d365-4991-a1d1-aa7cb5d9d26c Fecha de consulta: 27.07.2016.

Stoll, C. (2002). «Terminologiesysteme für Simultandolmetscher». MDÜ 3, 4751.

Valero-Garcés, C. (2014). Communicating across Cultures. A Coursebook on Interpreting and Translating in Public Services and Institutions. Lanham/Plymouth: University Press of America.

Páginas web

Glossary Assistant: http://swiss32.com/ [Fecha de consulta: 27.07.2016].

Interplex: http://www.fourwillows.com/interplex.html [Fecha de consulta: 14.05.2016].

InterpretBank: www.interpretbank.de [Fecha de consulta: 14.05.2016].

Interpreters Help: https://interpretershelp.com/ [Fecha de consulta: 14.05.2016].

Lookup: http://www.dog-gmbh.de/software-products/lookup.html?L=1 [Fecha de consulta: 14.05.2016].

Terminus: http://www.wintringham.ch/cgi/ayawp.pl?T=terminus [Fecha de consulta: 14.05.2016].

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2016 María Teresa Ortego Antón
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons