Els entorns personals d’aprenentatge (PLE) en la formació de traductors: pedagogia i tecnologia

Marcos Cánovas

Resum

Els entorns personals d’aprenentatge (EPA o PLE) sorgeixen de la combinació entre els recursos que cerca i utilitza l’estudiant per a la seva formació i el potencial de la web 2.0. En el cas de la traducció, el PLE també configura un espai tecnològic adequat per a la pràctica professional futura. A l’article es presenten idees per generar l’entorn tecnològic del PLE del traductor i exemples de recursos.

Paraules clau

entorn personal d’aprenentatge; EPA; PLE; didàctica de la traducció; Web 2.0; tecnologies de la traducció

Text complet:

PDF (Español)

Referències

Adell, J. y Castañeda, L. (2010). “Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje”. En: Roig Vila, R. y Fiorucci, M. (eds.), Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Stumenti di ricerca per l’innovaziones e la qualità in ámbito educativo. La Tecnologie dell’informazione e della Comunicaziones e l’interculturalità nella scuola. Alcoy: Marfil; Roma: TRE Universita degli studi.

Barrett, H. (2004). “Electronic Portfolios”. En: Kovalchick, A, y Dawson, K. (eds.), Education & Technology: An Encyclopedia. Santa Bárbara; Denver; Oxford: ABC Clio.

Barrett, H; Garrett, N. (2009). “Online Personal Learning Environments: Structuring Electronic Portfolios for Lifelong and Life Wide Learning”. En: On the Horizon, 17 (2), p. 142-152.

Cánovas, M.; Delgar, G.; Keim, L.; Khan, S.; Pinyana, A. (eds.). (2012). Challenges in Language and Translation Teaching in the Web 2.0 Era. Granada: Comares.

Castañeda, L. y Adell, J. (eds.) (2013). Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil. Edición electrónica disponible en: http://www.um.es/ple/libro. Fecha de consulta de la página: 15.08.13.

Chatti, M. A. (2013). “The LaaN Theory”. En: Downes, S., Siemens, G. y Kop, R. (eds.), Personal learning environments, networks, and knowledge. Edición electrónica disponible en: . Fecha de consulta de la página: 15.08.13.

Chatti, M. A., Schroeder, U. y Jarke, M. (2012). “LaaN: Convergence of knowledge management and technology-enhanced learning”, IEEE Transactions on Learning Technologies, 5 (2), p.177-189. Edición electrónica disponible en: . Fecha de consulta de la página: 15.08.13.

Cohn, E.; Hibbitts, B. (2004) “Beyond the Electronic Portfolio: A Lifetime Personal Web Space”. Educause Review, (27), 4.

Hartnell-Young, E.; Morriss, M. (2007). Digital Portfolios: Powerful Tools for Promoting Professional Growth and Reflection. Thousand Oaks: Corwin Press.

Kiraly, Don (2000). A Social Constructivism Approach to Translator Education. Manchester; Northampton: St. Jerome Publishing.

Siemens, G. (2005). “Connectivism: A learning theory for the digital age”. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), p. 3-10. Edición electrónica disponible en: . Fecha de consulta de la página: 15.08.13.

Zubizarreta, J. (2004). The Learning Portfolio. Bolton, MA: Anker Publishing.

Vygotsky, L.S. (1962). Thought and Language. Cambridge, Mass: MIT Pres.

Vygotsky, L.S. (1978). Mind and Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2013 Marcos Cánovas
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons