El documento como dato, conocimiento e información

Autors/ores

  • Mario Pérez-Montoro Gutiérrez Universitat Oberta de Catalunya

Resum

Les Ciències de la Documentació estan fonamentades conceptualment damunt una discriminació bàsica: la distinció entre els conceptes de dada, informació, coneixement i document. Aquesta distinció, tot i ser crítica, arrossega una pregona confusió conceptual que impedeix que se'n pugui fer un aprofitament adient (no només de tipus conceptual, sinó també pragmàtic) dins aquestes disciplines. En aquest treball presentem algunes aclaracions relacionades amb aquesta distinció. En primer lloc, defensem una anàlisi que permet d'establir una clara distinció entre els conceptes de dada, informació i coneixement. En segon lloc mostrarem quin és el paper articulador del concepte de document devant aquesta distinció anteriorment postulada.

Paraules clau

document, dada, informació, coneixement, ciències de la documentació, gestió del coneixement.

Publicades

08-03-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.