Tot definint el paisatge de la traducció

Alan Melby, Paul Fields, Daryl R. Hague, Geoffrey S. Koby, Arle Lommel

Resum

Aquest article és el primer d'una sèrie de tres articles sobre qualitat en traducció. Els articles se succeeixen entre si i tracten la definició de traducció, qualitat i finalment qualitat en traducció. En relació amb el significat de traducció, en la literatura dels estudis de traducció s'han proposat moltes definicions. No obstant això, aquest article no és una revisió de la bibliografia. Per contra, suposa una contribució que consisteix a descriure un "paisatge" en què diverses definicions de traducció es poden "sembrar". Aquest paisatge està delimitat per dos eixos, que són l'abast i les especificacions, i proporciona un marc per discutir qüestions com a) la relació entre traducció i localització i b) el paper de les especificacions en traducció. Dins d'aquest paisatge, aquest article presenta dues postures oposada sobre la definició de traducció. Els autors no arriben a un acord sobre quina d'aquestes postures és més útil, però coincideixen que les parts interessades han de definir amb claredat el concepte de traducció abans de poder tractar la noció de qualitat en traducció de forma significativa.

Paraules clau

traducció, localització, definició, traducció multimodal, plus en traducció, adaptació, transcreació, "narrow", "broad"

Text complet:

PDF (English)

Referències

O’Sullivan, Carol. 2013. “Introduction: Multimodality as Challenge and Resource for Transla-tion.” Jostrans: The Journal of Specialized Translation 20:2–14.

House, Juliane. 1997. Translation Quality Assessment: A Model Revisited. Tübingen: Gunter Narr.

Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Ex-plained. Manchester: Jerome Publishing.

Nord, Christiane. 2001. “Dealing with Purposes in Intercultural Communication: Some Meth-odological Considerations.” Revista Alicantina de Estudios Ingleses 14:151–66.

Pym, Anthony. 2004. The Moving Text. Amsterdam: John Benjamins.

Toury, Gideon. 2012. Descriptive Translation Studies-and beyond. Rev. ed. Amsterdam: John Benjamins.

Venuti, Lawrence. 1995. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2014 Alan Melby, Paul Fields, Daryl R. Hague, Geoffrey S. Koby, Arle Lommel
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons