Les tecnologies de la traducció en la formació de grau de traductors i intèrprets

Autors/ores

  • Ramon Piqué Huerta Universitat Autònoma de Barcelona
  • Carme Colominas Universitat Pompeu Fabra

Resum

La formació de traductors i intèrprets, en tant que formació orientada a la professionalització, és especialment sensible als canvis que s’esdevenen en el mercat. Atès que aquests canvis estan motivats per l’evolució i el desenvolupament constants de les tecnologies de la informació i la comunicació, un dels àmbits dels plans d’estudis més afectats per aquest fet és el de les tecnologies de la traducció. Avui dia qualsevol grau en traducció i interpretació inclou en el seu pla d’estudis continguts de tecnologies de la traducció. Atesa la naturalesa mutable d’aquest àmbit, però, pot resultar interessant comprovar quins són els continguts relacionats amb les tecnologies de la traducció que tenen més presència en els graus, quin volum de crèdits es dedica a l’ensenyament d’aquestes matèries, i com és la  progressió de continguts que s’estableix. En aquest article donarem resposta a aquestes qüestions pel que fa al grau en traducció en el marc de l’Estat espanyol per tal de conèixer quin és l’estat de la qüestió  i de comprovar com la formació en aquest àmbit es va adaptant als nous reptes que ens imposa el desenvolupament constant de la tecnologia.

 

Paraules clau

tradumàtica, tecnologies de la traducció, formació en traducció, formació en interpretació, grau de traducció i d’interpretació

Referències

ANECA. (2004). Libro blanco del título de Grado en Traducción e Interpretación. http://www.aneca.es/var/media/150288/libroblanco_traduc_def.pdf. (Consulta: maig de 2013).

Hurtado Albir, Amparo. (2001). Traducción y Traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

Vargas Sierra, Chelo; Ramírez Polo, Laura. “The Translator's Workstations revisited: A new paradigm of translators, technology and translation”. Tralogy [en línia], Sessió 4 - Tools for translators / Les outils du traducteur, 16/07/2012.http://lodel.irevues.inist.fr/tralogy/index.php?id=71. (Consulta: maig de 2013).

CES Felipe II (UPM). http://www.cesfelipesegundo.com/gradotraduccion.php.(Consulta: maig de 2013)

EuskalHerriko Unibertsitatea. http://www.ehu.es/p200-content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=act&p_cod_centro=130&p_cod_plan=GTRADU10&p_menu=intro.(Consulta: maig de 2013)

Universidad Antonio de Nebrija. http://www.nebrija.com/carreras-universitarias/traduccion-e-interpretacion/grado-traduccion.php.(Consulta: maig de 2013).

Universidad de Córdoba. http://www.uco.es/informacion/conozca/fichastecnicas/g_traduccion.pdf.(Consulta: maig de 2013)

Universidad de Granada. http://grados.ugr.es/traduccion/. (Consulta: maig de 2013).

Universidad de Málaga. http://www.uma.es/grado-en-traduccion-e-interpretacion/. (Consulta: maig de 2013).

Universidad de Murcia. http://www.um.es/web/letras/contenido/estudios/grados/traduccion-ingles. (Consulta: maig de 2013).

Universidad de Salamanca. http://www.usal.es/webusal/node/4622. (Consulta: maig de 2013).

Universidad de Valladolid. http://grado.uva.es/grado-en-traduccion-e-interpretacion. (Consulta: maig de 2013).

Universidad Europea de Madrid. http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/grado-en-traduccion-y-comunicacion-intercultural. (Consulta: maig de 2013).

Universidad Pablo de Olavide. http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/10435ac1-43b3-11de-874c-3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88.(Consulta: maig de 2013).

Universidad Pontificia de Comillas. http://www.upcomillas.es/estudios/estudiar_grado_TRAD.aspx.(Consulta: maig de 2013).

Universidad Alfonso X el Sabio. http://www.uax.es/que-estudiar/grados-en-la-uax/lenguas-aplicadas/grado-en-traduccion-e-interpretacion.html.(Consulta: maig de 2013).

Universidad Autónoma de Madrid. http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658507137/contenidoFinal/Grado_en_Traduccion_e_Interpretacion.htm. (Consulta: maig de 2013)

Universidad de Las Palmas. http://www.fti.ulpgc.es/. (Consulta: maig de 2013).

Universidade de Vigo. http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1495&Itemid=572. (Consulta: maig de 2013).

Universitat Autònoma de Barcelona. http://uab.cat/traducciointerpretacio/. (Consulta: maig de 2013)

Universitat d’Alacant. http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C010&lengua=V&caca=2013-14. (Consulta: maig de 2013)

Universitat de València. http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/grau-1285846094474/Titulacio.html?id=1285847388019.(Consulta: maig de 2013)

Universitat de Vic. http://www.uvic.es/estudi/traduccio-i-interpretacio.(Consulta: maig de 2013)

Universitat Jaume I. http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/titols/e@/22891/?pTitulacionId=207. (Consulta: maig de 2013)

Universitat Pompeu Fabra. http://www.upf.edu/estudiants/titulacions/traduccio-ciencies-llenguatge/grau-traduccio/presentacio/index.html. (Consulta: maig de 2013)

Biografia de l'autor/a

Ramon Piqué Huerta, Universitat Autònoma de Barcelona

Grup Tradumàtica

Publicades

23-12-2013

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.