Indexació

Bases de dades per a l’avaluació, identificació i/o impacte de revistes científiques

 • Latindex
  Sistema regional d’informació en línia per a revistes científiques de l’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal

Bases de dades de sumaris

 • Dialnet
  Portal de difusió de la producció científica iberoamericana impulsat per la Universitat de La Rioja
 • European Sources Online (ESO)
  Base de dades i servei d'informació de lliure accés, l'objectiu del qual és donar suport a la recerca i la comprensió de qualsevol assumpte relacionat amb Europa

Catàlegs de biblioteques

 • DDD-UAB
  Repositori de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • RACO
  Repositori cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques