Sistema d'avaluació

L’avaluació serà duta a terme per experts externs i mitjançant el doble cec. Tots els treballs enviats a Quaderns de l’Institut d’Estudis Europeus s’avaluaran d’acord amb criteris estrictes de qualitat científica.

En una primera fase, el Consell de Redacció efectuarà una revisió general de la qualitat i adequació temàtica del treball i podrà rebutjar directament, sense passar a avaluació externa, aquells treballs que consideri que la seva qualitat és manifestament baixa o que no efectuen ninguna contribució als àmbits temàtics de la revista. Per a aquesta primera revisió, l’Equip de Redacció podrà requerir l’assistència, en el cas que ho consideri necessari, del Consell Assessor.

Els articles que superin aquest primer filtre seran enviats a dos avaluadors externs, especialistes en la matèria o línia d’investigació que es tracti. En aquells casos en que l’avaluació sigui discrepant, o que per altres motius es considerés necessari, el Consell de Redacció podrà enviar el text a un tercer avaluador.

A la vista dels informes dels experts, l’Equip de Redacció podrà prendre una de les següents decisions:

  • Publicable (o publicable amb lleugeres modificacions;
  • Publicable després de ser revisat per l’autor;
  • No publicable, però amb la possibilitat de ser reescrit i reenviar el treball;
  • No publicable.