Quaderns IEE https://revistes.uab.cat/quadernsiee ca-ES <p>Els autors que publiquen en aquesta revista estan d'acord amb els següents termes:</p> <ol type="a"> <li>Els autors conserven els drets d'autor.</li> <li>Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –si no s'indica el contrari– a una llicència de <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca" target="_blank" rel="noopener">Reconeixement-No Comercial-Compartir Igual 4.0</a> Espanya de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer obres derivades sempre que reconegui els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) sempre que no es faci un ús comercial de la manera especificada pels autors o per la revista. Si remescla, transforma o crea a partir del material, ha de distribuir la seva contribució sota la mateixa llicència de l'original. La llicència completa es pot consultar en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca</a>.</li> <li>Els autors poden establir per separat acords addicionals per a la distribució no exclusiva de la versió de l'obra publicada en la revista (per exemple, situar-ho en un repositori institucional o publicar-lo en un llibre), amb un reconeixement de la seva publicació inicial en aquesta revista.</li> <li>Es permet i s'anima als autors a difondre els seus treballs electrònicament (per exemple, en repositoris institucionals o en el seu propi lloc web) ja que pot donar lloc a intercanvis productius, així com a una major citació dels treballs publicats (vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>, en anglès).</li> </ol> JosepMaria.DeDIos@uab.cat (Jose M. De Dios Marcer) conxi.munoz@uab.cat (Concepció Muñoz Ruiz) Fri, 28 Jul 2023 13:50:20 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 El Sistema d'Alerta Primerenca des del punt de vista dels representants administratius dels Parlaments nacionals a Brussel·les https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ares-patino <p>En virtut del Protocol núm. 2 sobre l'aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat, s'ha concedit als parlaments nacionals la participació en l'elaboració de lleis de la UE, a través del sistema d'alerta primerenca (SAT; o el mecanisme de subsidiarietat). Sota el SAT, les cambres nacionals poden avaluar les propostes legislatives de la UE per motius de subsidiarietat, dins d'un període de vuit setmanes, després de la presentació per part de la Comissió Europea. A més, la contribució dels representants administratius dels parlaments nacionals al Parlament Europeu (o els anomenats funcionaris d'enllaç) és crucial perquè les cambres nacionals facin un seguiment de l'agenda de la Unió i participin als assumptes de la UE. Aquest estudi ofereix dades noves que es van recopilar a través d'un qüestionari administrat als funcionaris d'enllaç el 2022. En resum, aquests professionals transnacionals tendeixen a expressar escepticisme respecte al SAT i la seva eventual reforma i, alhora, agrairien una millora del "diàleg polític" molt més ampli entre la Comissió Europea i els parlaments.</p> Cristina Ares Castro-Conde, Helena Patiño Drets d'autor (c) 2023 Cristina Ares Castro-Conde, Helena Patiño https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ares-patino Fri, 28 Jul 2023 00:00:00 +0200 Les deficiències de la democràcia representativa europea https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-vila <p>Les crisis, un cop superades, han d'oferir l'oportunitat de reflexionar i posar en marxa mecanismes de millora. La vida política a escala europea continua presentant-se incapaç de desvincular-se de les estructures i visions nacionals. En aquest escenari, el Parlament Europeu materialitza difícilment el principi de representativitat que li encomanen els tractats. Al llarg d'aquest article posarem de manifest que les nostres institucions europees, especialment pel que fa a l'activitat del Parlament, presenten una legitimitat democràtica deficient, degut, principalment, al rol primordial conferit als Estats ia les pròpies dinàmiques electorals dels partits polítics. Intentar avançar cap a un autèntic espai públic transnacional no és només un mandat, sinó també un deure envers els ciutadans europeus.</p> <p><strong> </strong></p> Anna Vilà Cuñat Drets d'autor (c) 2023 Anna Vilà Cuñat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-vila Fri, 28 Jul 2023 00:00:00 +0200 Aspectes de privadesa de les aplicacions de rastreig de contactes a Europa i recomanacions per al seu ús futur https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-tombul <p>La primera pandèmia global a l'era de la digitalització va indicar que hi podria haver nous tipus de riscos de privadesa, derivats de les activitats de processament que tenen lloc dins l'abast de les activitats de rastreig de contactes digitals. Si bé cal protegir principalment el dret a la vida de totes les persones que viuen a la comunitat, també s'ha de considerar el seu dret a la privadesa. Per això, tant els reguladors com els controladors de dades han d'assolir un equilibri entre la privadesa i la salut pública. El propòsit d'aquesta revisió és analitzar els esforços de compliment dels controladors de dades a Europa, amb les regulacions i les guies de protecció de dades existents a la UE i extreure lliçons per a l'ús d'aplicacions de rastreig de contactes, dins l'abast d'escenaris de desastres potencials que puguin sorgir en el futur, mitjançant la revisió de la literatura existent i de les polítiques de privadesa de les aplicacions.</p> Raif Baran Tombul Drets d'autor (c) 2023 Raif Baran Tombul https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-tombul Fri, 28 Jul 2023 00:00:00 +0200 Mauro, E.; Levi, L.; Fabbrini, S. & Pasquino, G. (2023). La Formazione del Sistema Partitico Europeo – The Formation of the European Party System https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ferreira-2 <p>RESSENYA DE: </p> <p>Mauro, E.; Levi, L.; Fabbrini, S. &amp; Pasquino, G.<br /><em>La Formazione del Sistema Partitico Europeo – The Formation of the European Party System<br /></em>Latina, Atlantide Editore, 2023, 120 p.<br />ISBN: 978-88-99580-88-9</p> Diogo Ferreira Drets d'autor (c) 2023 Diogo Ferreira https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ferreira-2 Fri, 28 Jul 2023 00:00:00 +0200 Wolfs, Wouter (2022). European political parties and party finance reform: Funding democracy? https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ferreira <p>RESSENYA DE:</p> <p>Wouter Wolfs<br /><em>European political parties and party finance reform: Funding democracy?<br /></em>Leuven: Palgrave Macmillan, 2022, p. 316<br />ISBN 978-3-030-95174-0 (paperback)<br />ISBN 978-3-030-95175-7 (eBook)</p> Diogo Ferreira Drets d'autor (c) 2023 Diogo Ferreira https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ferreira Fri, 28 Jul 2023 00:00:00 +0200 Aris Escarcena, Juan Pablo (2021). El gobierno securitario-humanitario de las fronteras de Europa https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-v2-piponiot <p>RESSENYA DE:</p> <p>Juan Pablo Aris Escarcena<br /><em>El gobierno securitario-humanitario de las fronteras de Europa<br /></em>Madrid: CSIC, 2021, 293 p.<br />ISBN: 9788400109141</p> Blanche Piponiot-Laroche Drets d'autor (c) 2023 Blanche Piponiot-Laroche https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-v2-piponiot Fri, 28 Jul 2023 00:00:00 +0200 Centres de Documentació Europea. Evolució i revisió de casos d’èxit en ecosistemes digitals https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ramon-munoz <p>Aquest any 2023 es compleixen 60 anys de la creació de la xarxa de Centres de Documentació Europea, una xarxa d'informació creada el 1963 per la Comissió Europea a universitats. Actualment, compta amb més de 300 CDE a la UE, 29 a Espanya. La xarxa de Centres de Documentació Europea s'ha anat configurant al llarg d'aquestes dècades com un element clau d'informació i formació en assumptes europeus, especialment a nivell universitari, desenvolupant també tasques de suport a la recerca. Sembla que el pas d'un entorn analògic a l'ecosistema digital ha enfortit la xarxa i el seu paper com a punt de referència de la UE a les universitats, com es desprèn de les bones pràctiques d'informació que aquí es recopilen. Els nous reptes de lluita contra la desinformació, l'accés obert i la transformació digital suposen noves oportunitats per als centres i per a la xarxa.</p> Eva Ramón Reyero, Concepció Muñoz Ruiz Drets d'autor (c) 2023 Eva Ramón Reyero, Concepció Muñoz Ruiz https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ramon-munoz Fri, 28 Jul 2023 00:00:00 +0200 Editorial https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-de-dios-ca <p>Presentació del volum 2/2 (2023).</p> Josep M. De Dios Marcer Drets d'autor (c) 2023 Josep M. De Dios Marcer https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-de-dios-ca Fri, 28 Jul 2023 00:00:00 +0200 Pròxims esdeveniments sobre la UE https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-munoz <p>Recull de congressos i conferències sobre temes relacionats amb la UE.</p> Concepció Muñoz Ruiz Drets d'autor (c) 2023 Concepció Muñoz Ruiz https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-munoz Fri, 28 Jul 2023 00:00:00 +0200