Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no ha estat publicada prèviament ni s'ha sotmès a consideració per cap altra revista (o s'ha proporcionat una explicació sobre aquest tema en els Comentaris a l'editor/a).
 • L'arxiu de la tramesa està en format OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 • Sempre que sigui possible, es proporcionarà el DOI de referències.
 • El text té interlineat senzill; 12 punts de tamany de font; s'utilitza cursiva en lloc de subratllat (excepte en les direccions URL); i totes les il·lustracions, figures i taules estan col·locades en els llocs del text apropiat, en comptes d'estar al final.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics resumits en les Directrius per a l'autor/a, que es poden trobar a Quant a.

Directrius per a l’autor/a

Per fer una tramesa nova, cal estar registrat com a autor/a, entrar amb el nom d’usuari i contrasenya. En cas de no estar registrat, ho podeu fer a https://revistes.uab.cat/quadernsiee/user/register. Si calgués enviar una versió corregida del treball, es farà servir també el lloc web de la revista, en el mateix espai obert per a la versió inicial. No l’envieu pas com si fos un nou article.

Extensió dels articles

 • Estudis: entre 7.000 i 12.000 paraules.
 • Notes: entre 3.000 i 6.000 paraules.
 • Ressenyes: entre 1.500 i 2.500 paraules.

Exclusivitat

 • Els articles han de ser resultat d'investigacions d'alt nivell acadèmic, aportar coneixement original i ser inèdits.
 • No han d'estar en procés d'avaluació ni tenir compromisos editorials amb cap altra revista o òrgan editorial.

Característiques dels articles

 • Format del Text: Processador de textos Microsoft Word preferentment o Write d'OpenOffice
 • Font Cambria 12 pt.
 • Interlineat 1,15
 • Alineació justificada
 • Mida A4
 • Marge superior i inferior 3 cm., Dret i esquerre 3 cm. 
 • Les notes a peu de pàgina es presentaran en Cambria 10 pt, espai senzill

Títols i seccions

 • Les seccions es presentaran enumerades en xifres aràbigues (0123456789).
 • Títols i subtítols en negreta.

Dades de l’autor o autors:

 • Els autors no inclouran informació personal (nom, dades de contacte, adscripció, etc.) a l'arxiu de l'article; així mateix, exclouran el nom de les referències bibliogràfiques en què aparegui.
 • No obstant això, a l'hora de fer l'enviament del seu treball a través de la plataforma digital de la revista, les i els autors han d'incloure, en els camps corresponents de la secció "Introduir metadades", com a mínim cinc línies d'informació de caràcter biogràfic -curricular: professió, títols acadèmics, filiació acadèmica actual, línies d'investigació, últimes tres publicacions destacades i adreça de correu electrònic a ser publicada.
 • En cas que l'article sigui resultat d'alguna investigació, incloure la informació del projecte en el qual participa.

Resum i paraules clau

 • A la primera pàgina del material remès a el Comitè de Redacció per mitjà de la plataforma de gestió editorial, s'inclourà un resum del article en la llengua de l’article d’una extensió de 150 a 200 paraules i la seva traducció a alguna de les següents llengües: anglès, català o castellà.
 • Títol en la llengua de l’article i almenys la traduccions a una de les següents: anglès, català i castellà.
 • S'inclouran cinc o sis "paraules clau", col·locades immediatament després del resum. És important que siguin paraules diferents a les que apareixen al títol.

Característiques de les ressenyes

 • Les ressenyes han de ser originals i estar vinculades a les temàtiques de la revista;
 • Hauran de versar sobre llibres que no tinguin  més de dos anys d'antiguitat.
 • Aquest tipus de treballs no passaran per un procés de revisió extern.
 • Les ressenyes no poden ser elaborades sobre treballs propis.
 • S'inclourà en el document, després del títol de la ressenya, el nom de l'autor i inclogui cinc línies de caràcter biogràfic: professió, títols acadèmics, filiació acadèmica actual, línies d'investigació, últimes tres publicacions destacades i adreça de correu electrònic a ser publicada.

Gràfiques, taules i quadres

 • Si en l'article apareixen gràfiques, taules o quadres, s'hauran d'enviar en arxiu a part (en Excel o el programari en el qual hagin estat generades), per tal que puguin ser correctament editades.
 • S'haurà d'explicitar la font dels mateixos a peu de cada un d'ells.
 • L'autor haurà d'indicar el lloc precís en el qual desitja que apareguin aquests elements en la versió editada. Els quadres i gràfics generats hauran d'estar numerats i amb títol.
 • Les fotografies i il·lustracions s’hauran d'enviar-numerades i amb títol i presentar-se a una resolució de 300 píxels per polzada (ppp), en format TIFF o PNG. Si es tracta d'arxius JPG es demana que siguin en la qualitat més alta.

Referències bibliogràfiques (format de citació)

 • L’autor/a tindrà cura que les cites incloses en el text coincideixin amb les dades aportades a la bibliografia.
 • Les referències bibliogràfiques han de correspondre al sistema de publicació i estil Harvard-APA 7th.

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la UAB i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, basant-nos amb el consentiment inequívoc, s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UAB. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la UAB a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UAB no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, enviament dels butlletins de novetats a través del correo electrònic que ens ha facilitat para contactar d’una forma personalitzada o reconeixe’l en la seva propera visita, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UAB o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes, basant-nos en el consentimient inequívoc.

La UAB es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

Els editors de la revista compleixen amb els estàndars industrials de privacitat de dades, de forma específica la disposició de la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per els "drets dels subjectes de les dades" que inclouen (a) notificació d’incompliment; (b) dret d’accés; (c) dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) privacitat per disseny. El GDPR també permet el reconeixement de l’"interès públic a la disponibilitat de les dades", que té una especial rellevància per aquelles persones involucrades en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UAB, declarats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a sp.revistes.digitals@uab.cat.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la UAB.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la UAB ho consideri oportú.

4. Seguretat

La UAB, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la UAB siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

Les metadades personals vinculades a la publicació d’un article (nom i cognoms dels autors, filiació professional, número ORCID, pais) són depositats i distribuits, associats amb els de l’article, per l’assignació del DOI a través de Crossreff.

La UAB posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UAB queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la UAB comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UAB són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UAB utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UAB pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 20/05/2018. La UAB es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UAB hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.