Sobre la revista

Descripció

Quaderns IEE és una revista d’accés obert i gratuït, promoguda per  l’Institut d’Estudis Europeus de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport del Centre de Documentació Europea de la mateixa universitat.

El seu objectiu és donar a conèixer els estudis que es realitzen sobre la Unió Europea. Si bé els temes principals són els que s’enquadren tradicionalment en les ciències socials: dret, economia i ciència política, en la pràctica, i donat l’alt nivell d’integració que ha assolit aquesta organització supranacional, la llista de temes d’estudi és molt extensa: salut, medi ambient, educació, cultura, agricultura, ciència, periodisme, etc. És, en resum, una revista que publica articles sobre la Unió Europea des d’una perspectiva multidisciplinària.

Així mateix, es proposa ser una plataforma de suport i promoció de joves investigadors al començament de la seva carrera acadèmica i d’acadèmics emergents.

Cada número es divideix en 5 seccions: Editorial, Estudis, Notes, Ressenyes i Agenda.

Periodicitat

Semestral (gener i juliol).

Idiomes

La revista publica articles en català, espanyol, anglès, francès i italià, per tal d’ajudar a garantir una àmplia difusió del treball acadèmic.

Política d'accés obert

Aquesta revista proveeix accés lliure immediat al seu contingut sota el principi que posar investigació a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix un major intercanvi de coneixement global. Als usuaris se’ls permet llegir, descarregar, distribuir, imprimir, reproduir parcialment, buscar o fer un enllaç als textos sense demanar permís previ a l’editora o a l’autor/a.

La revista està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartitIgual 3.0 Espanya (CC BY-NC-SA 3.0 ES)

Taxes de publicació

Atès que els costos de publicació de la revista Quaderns IEE estan coberts pel pressupost interns de la universitat editora (UAB), els autors no han de pagar cap taxa per a l'edició de l'article (article-processing charges, APC). Per això la revista no té cap política per subvencionar articles (waivers).

Tramesa d'articles

Els/les autors/autores poden enviar materials per a les diferents seccions de que disposa Quaderns IEE (anar a Fer una tramesa).