https://revistes.uab.cat/quadernsiee/issue/feed Quaderns IEE 2024-01-31T12:37:14+01:00 Jose M. De Dios Marcer JosepMaria.DeDIos@uab.cat Open Journal Systems https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v3-n1-bosch Josep Maria Lloveras (2023). Hacia el corazón de Europa. Memorias diplomáticas 2024-01-25T17:22:55+01:00 Nil Bosch Navarro nil.bosch@uab.cat <p>RESSENYA DE:<br />Josep Maria Lloveras<br /><em>Hacia el corazón de Europa. Memorias diplomáticas<br /></em>Barcelona: RBA Libros y Publicaciones, 2023, 381 p.<br />ISBN: 978-84-1132-328-4</p> 2024-01-31T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Nil Bosch Navarro https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v3-n1-munoz Próxims esdeveniments sobre la UE 2024-01-30T16:28:29+01:00 Concepció Muñoz Ruiz ce.doc.europea@uab.cat <p>Recull de congressos i conferències sobre temes relacionats amb la UE.</p> 2024-01-31T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Concepció Muñoz Ruiz https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v3-n1-gardenes Lluis Maria González Vaqué, In Memoriam (1944-2023) 2023-11-28T16:42:10+01:00 Miquel Gardeñes Santiago Miquel.Gardenes@uab.cat <p>Homenatge a Lluis Maria González Vaqué</p> 2024-01-31T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Miquel Gardeñes Santiago https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v3-n1-de-dios Editorial 2024-01-29T19:50:06+01:00 Josep Maria De Dios Marcer JosepMaria.DeDIos@uab.cat <p>Presentació del volum 3/1 (2024)</p> 2024-01-31T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Josep Maria De Dios Marcer https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v3-n1-dubeua Les aportacions del Reglament Brussel·les II ter 2023-11-24T18:41:49+01:00 Marine Dubeau marine.dubeau.md@gmail.com <p>El nou Reglament "Brussel·les II <em>ter</em>", que va entrar en vigor l'1 d'agost de 2022, és la nova referència en matèria matrimonial i de responsabilitat parental a la Unió Europea. Els canvis introduïts en aquesta tercera versió són notables, en particular pel que fa a la sostracció internacional de menors. La regulació intraeuropea sobre aquest tema és el nou pilar d'aquest instrument, que persegueix la tornada del menor sostret per tots els mitjans possibles. La refosa del Reglament introdueix una sèrie de canvis per millorar la situació europea a l'àmbit de la cooperació judicial en matèria de Dret de família. Formalment, s'accentuen els drets del menor desplaçat i se'n desplega àmpliament la protecció. Tanmateix, pel que fa al fons, representen realment més garanties per als nens desplaçats els canvis introduïts als mecanismes de retorn? Per contestar aquesta pregunta, intentarem comparar l'ambiciosa voluntat del legislador europeu de tenir en compte els drets del nen amb la realitat del nou mecanisme de retorn establert al Reglament Brussel·les II ter.</p> 2024-01-31T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Marine Dubeau https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v3-n1-legnani Europeïtzació i governança interna del MRR 2023-12-06T12:13:32+01:00 Sara Legnani legnanisara99@gmail.com <p>En aquest article s’analitzen els mecanismes de governança elegits per Itàlia i Espanya per implementar el pla nacional de Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència. L'atenció se centra en dos factors que es consideren crucials per implementar les polítiques de la Unió Europea, que són sistemes polítics i administratius. Així, se suposa que qualsevol divergència en els mecanismes de governança es pot atribuir a les estructures polítiques i a les estructures territorials polítiques i administratives. Per fer l'anàlisi s'utilitzen les teories de l'institucionalisme d’elecció racional i la de l’institucionalisme històric, com a perspectives complementàries per explicar quins factors van portar a un tipus específic de governança del Pla.</p> 2024-01-31T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Sara Legnani https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v3-n1-raebisch Pegasus: Anàlisi del seu impacte en els drets fonamentals a Europa 2023-11-10T13:16:06+01:00 Mathilde Raebisch mathilde.raebisch@autonoma.cat <p>El 2021, es va destapar l'ús del programa espia Pegasus per diversos Estats del món, incloent nombrosos Estats europeus, tant membres de la Unió Europea com a part al Consell d'Europa. Les diferents investigacions que es van dur a terme per part de periodistes i altres persones de la societat civil, així com per part de les institucions europees mateixes, permeten entendre que l'ús d'aquest programa constitueix una greu ingerència en diversos drets humans. Això no obstant, aquest ús es pot veure justificat, sempre que es respectin una sèrie de requisits normatius, així com jurisprudencials elaborats a nivell de la Unió Europea i del Consell d'Europa.</p> 2024-01-31T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Mathilde Raebisch https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v3-n1-gorriz El futbol (ja no) és així 2024-01-19T10:46:07+01:00 Carles Górriz López carles.gorriz@uab.cat <p>La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la Superlliga revolucionarà el futbol europeu en permetre que hi hagi diversos tornejos que competeixin entre si. D'aquí l'interès dels mitjans de comunicació, que no han dubtat a qualificar-la d'històrica perquè prohibeix el monopoli (<em>sic</em>) de la UEFA. Tanmateix, aquesta afirmació és imprecisa i pot generar errors. En aquest comentari explico breument què ha fallat el Tribunal de Justícia i quin ha estat el fonament de la seva decisió, ja que només així és possible pronosticar quines seran les conseqüències per al futur de l'esport rei. En particular, comento perquè s'aplica l’ordenament comunitari a un tema esportiu, perquè la FIFA i la UEFA tenen la consideració d'empreses i d'associacions d'empreses, què s'entén per abusar d'una posició de domini i perquè els dos organismes del futbol internacional han incorregut en aquesta prohibició; i el mateix faig amb la prohibició de les decisions d'associacions d'empreses que restringeixen la competència.</p> 2024-01-31T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Carles Górriz López https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v3-n1-rincon Aproximació a la proposta legislativa europea sobre intel·ligència artificial 2024-01-09T18:18:06+01:00 Maria Alejandra Rincon Pumarejo marialejandrarinconpumarejo@gmail.com <p>Aquest treball es centra a donar una explicació i oferir una primera aproximació a la proposta de la Unió Europea sobre Intel·ligència Artificial (IA), partint del concepte adoptat per la Unió i de la definició de sistemes d'IA d'alt risc. Després d'un recorregut breu del que ha estat el desenvolupament normatiu i pre normatiu al llarg dels anys, es presenten els aspectes principals de l'acord a què han arribat les negociacions entre el Parlament i el Consell Europeu en relació amb la proposta Llei d'Intel·ligència Artificial.</p> 2024-01-31T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Maria Alejandra Rincon Pumarejo