https://revistes.uab.cat/quadernsiee/issue/feed Quaderns IEE 2023-07-28T13:50:20+02:00 Jose M. De Dios Marcer JosepMaria.DeDIos@uab.cat Open Journal Systems https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ares-patino El Sistema d'Alerta Primerenca des del punt de vista dels representants administratius dels Parlaments nacionals a Brussel·les 2023-03-10T13:14:58+01:00 Cristina Ares Castro-Conde cristina.ares@usc.es Helena Patiño cristina.ares@usc.es <p>En virtut del Protocol núm. 2 sobre l'aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat, s'ha concedit als parlaments nacionals la participació en l'elaboració de lleis de la UE, a través del sistema d'alerta primerenca (SAT; o el mecanisme de subsidiarietat). Sota el SAT, les cambres nacionals poden avaluar les propostes legislatives de la UE per motius de subsidiarietat, dins d'un període de vuit setmanes, després de la presentació per part de la Comissió Europea. A més, la contribució dels representants administratius dels parlaments nacionals al Parlament Europeu (o els anomenats funcionaris d'enllaç) és crucial perquè les cambres nacionals facin un seguiment de l'agenda de la Unió i participin als assumptes de la UE. Aquest estudi ofereix dades noves que es van recopilar a través d'un qüestionari administrat als funcionaris d'enllaç el 2022. En resum, aquests professionals transnacionals tendeixen a expressar escepticisme respecte al SAT i la seva eventual reforma i, alhora, agrairien una millora del "diàleg polític" molt més ampli entre la Comissió Europea i els parlaments.</p> 2023-07-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2023 Cristina Ares Castro-Conde, Helena Patiño https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-vila Les deficiències de la democràcia representativa europea 2023-01-20T12:41:11+01:00 Anna Vilà Cuñat annavicu98@gmail.com <p>Les crisis, un cop superades, han d'oferir l'oportunitat de reflexionar i posar en marxa mecanismes de millora. La vida política a escala europea continua presentant-se incapaç de desvincular-se de les estructures i visions nacionals. En aquest escenari, el Parlament Europeu materialitza difícilment el principi de representativitat que li encomanen els tractats. Al llarg d'aquest article posarem de manifest que les nostres institucions europees, especialment pel que fa a l'activitat del Parlament, presenten una legitimitat democràtica deficient, degut, principalment, al rol primordial conferit als Estats ia les pròpies dinàmiques electorals dels partits polítics. Intentar avançar cap a un autèntic espai públic transnacional no és només un mandat, sinó també un deure envers els ciutadans europeus.</p> <p><strong> </strong></p> 2023-07-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2023 Anna Vilà Cuñat https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-tombul Aspectes de privadesa de les aplicacions de rastreig de contactes a Europa i recomanacions per al seu ús futur 2023-04-18T12:22:24+02:00 Raif Baran Tombul barantombul@windowslive.com <p>La primera pandèmia global a l'era de la digitalització va indicar que hi podria haver nous tipus de riscos de privadesa, derivats de les activitats de processament que tenen lloc dins l'abast de les activitats de rastreig de contactes digitals. Si bé cal protegir principalment el dret a la vida de totes les persones que viuen a la comunitat, també s'ha de considerar el seu dret a la privadesa. Per això, tant els reguladors com els controladors de dades han d'assolir un equilibri entre la privadesa i la salut pública. El propòsit d'aquesta revisió és analitzar els esforços de compliment dels controladors de dades a Europa, amb les regulacions i les guies de protecció de dades existents a la UE i extreure lliçons per a l'ús d'aplicacions de rastreig de contactes, dins l'abast d'escenaris de desastres potencials que puguin sorgir en el futur, mitjançant la revisió de la literatura existent i de les polítiques de privadesa de les aplicacions.</p> 2023-07-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2023 Raif Baran Tombul https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ferreira-2 Mauro, E.; Levi, L.; Fabbrini, S. & Pasquino, G. (2023). La Formazione del Sistema Partitico Europeo – The Formation of the European Party System 2023-04-27T15:39:58+02:00 Diogo Ferreira diogovieiraf@hotmail.com <p>RESSENYA DE: </p> <p>Mauro, E.; Levi, L.; Fabbrini, S. &amp; Pasquino, G.<br /><em>La Formazione del Sistema Partitico Europeo – The Formation of the European Party System<br /></em>Latina, Atlantide Editore, 2023, 120 p.<br />ISBN: 978-88-99580-88-9</p> 2023-07-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2023 Diogo Ferreira https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ferreira Wolfs, Wouter (2022). European political parties and party finance reform: Funding democracy? 2023-04-28T16:56:45+02:00 Diogo Ferreira diogovieiraf@hotmail.com <p>RESSENYA DE:</p> <p>Wouter Wolfs<br /><em>European political parties and party finance reform: Funding democracy?<br /></em>Leuven: Palgrave Macmillan, 2022, p. 316<br />ISBN 978-3-030-95174-0 (paperback)<br />ISBN 978-3-030-95175-7 (eBook)</p> 2023-07-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2023 Diogo Ferreira https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-v2-piponiot Aris Escarcena, Juan Pablo (2021). El gobierno securitario-humanitario de las fronteras de Europa 2023-03-13T11:30:41+01:00 Blanche Piponiot-Laroche blanche.piponiot@hotmail.com <p>RESSENYA DE:</p> <p>Juan Pablo Aris Escarcena<br /><em>El gobierno securitario-humanitario de las fronteras de Europa<br /></em>Madrid: CSIC, 2021, 293 p.<br />ISBN: 9788400109141</p> 2023-07-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2023 Blanche Piponiot-Laroche https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-ramon-munoz Centres de Documentació Europea. Evolució i revisió de casos d’èxit en ecosistemes digitals 2023-06-20T16:31:18+02:00 Eva Ramón Reyero e.ramon@ufv.es Concepció Muñoz Ruiz Conxi.Munoz@uab.cat <p>Aquest any 2023 es compleixen 60 anys de la creació de la xarxa de Centres de Documentació Europea, una xarxa d'informació creada el 1963 per la Comissió Europea a universitats. Actualment, compta amb més de 300 CDE a la UE, 29 a Espanya. La xarxa de Centres de Documentació Europea s'ha anat configurant al llarg d'aquestes dècades com un element clau d'informació i formació en assumptes europeus, especialment a nivell universitari, desenvolupant també tasques de suport a la recerca. Sembla que el pas d'un entorn analògic a l'ecosistema digital ha enfortit la xarxa i el seu paper com a punt de referència de la UE a les universitats, com es desprèn de les bones pràctiques d'informació que aquí es recopilen. Els nous reptes de lluita contra la desinformació, l'accés obert i la transformació digital suposen noves oportunitats per als centres i per a la xarxa.</p> 2023-07-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2023 Eva Ramón Reyero, Concepció Muñoz Ruiz https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-de-dios-ca Editorial 2023-07-27T13:38:54+02:00 Josep M. De Dios Marcer JosepMaria.DeDIos@uab.cat <p>Presentació del volum 2/2 (2023).</p> 2023-07-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2023 Josep M. De Dios Marcer https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v2-n2-munoz Pròxims esdeveniments sobre la UE 2023-07-27T13:36:40+02:00 Concepció Muñoz Ruiz ce.doc.europea@uab.cat <p>Recull de congressos i conferències sobre temes relacionats amb la UE.</p> 2023-07-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2023 Concepció Muñoz Ruiz