Equip editorial

Directora

Anna Orriols, Universitat Autònoma de Barcelona

Sotsdirector

Rafael Cornudella, Universitat Autònoma de Barcelona

Consell de redacció

Elena Llorens, Museu Picasso de Barcelona
Mercedes Gómez-Ferrer, Universitat de València

Secretari de redacció

Joan Duran, Universitat Autònoma de Barcelona

Consell científic

Jean-Charles Balty, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Krzysztof Makowski, Pontificia Universidad Católica del Perú
Pilar León, Universidad de Sevilla
José Luis Senra, Universidad Complutense de Madrid
Didier Martens, Université Libre de Bruxelles
Amadeo Serra Desfilis, Universitat de València
Peter Cherry, Trinity College Dublin
Carlos Reyero, Universidad Autónoma de Madrid
Francesc Fontbona, Biblioteca de Catalunya
Delfín Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid
Robert Lubar, New York University