Equip editorial

Director

Dr. Daniel Rico, Universitat Autònoma de Barcelona

Sotsdirector

Dr. Rafael Cornudella, Universitat Autònoma de Barcelona

Consell de redacció

Dra. Selina Blasco, Universidad Complutense de Madrid
Dra. Mercedes Gómez-Ferrer, Universitat de València

Secretari de redacció

Dra. Verónica Carla Abenza Soria, CSIC

Consell científic

Dr. Jean-Charles Balty, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Dr. Krzysztof Makowski, Pontificia Universidad Católica del Perú
Dra. Pilar León, Universidad de Sevilla
Dr. José Luis Senra, Universidad Complutense de Madrid
Dr. Didier Martens, Université Libre de Bruxelles
Dr. Amadeo Serra Desfilis, Universitat de València
Dr. Peter Cherry, Trinity College Dublin
Dr. Carlos Reyero, Universidad Autónoma de Madrid
Dr. Francesc Fontbona, Biblioteca de Catalunya
Dr. Delfín Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid
Dr. Robert Lubar, New York University