Equip editorial

Directora

Anna Orriols, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Consell de redacció

Rafael Cornudella, Universitat Autònoma de Barcelona
Mercedes Gómez-Ferrer, Universitat de València
Elena Llorens, Museu Picasso de Barcelona

 

Secretària de redacció

Sol Enjuanes, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Consell científic

Jean-Charles Balty, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Krzysztof Makowski, Pontificia Universidad Católica del Perú
Pilar León, Universidad de Sevilla
José Luis Senra, Universidad Complutense de Madrid
Didier Martens, Université Libre de Bruxelles
Amadeo Serra Desfilis, Universitat de València
Peter Cherry, Trinity College Dublin
Carlos Reyero, Universidad Autónoma de Madrid
Francesc Fontbona, Institut d'Estudis Catalans
Robert Lubar, New York University