Locus Amoenus https://revistes.uab.cat/locus <em>Locus Amoenus</em> és una revista científica de periodicitat anual i accés obert, publicada pel Departament d'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Publica articles revisats per "doble ceg" en tots els camps de la història de l'art, de metodologies diverses i en funció de la seva originalitat, rellevància o interès interdisciplinar. Universitat Autònoma de Barcelona ca-ES Locus Amoenus 1135-9722 <p>Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:</p><ol type="a"><li>Els autors conserven els drets d’autoria.</li><li>Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de <a title="Creative Commons" href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank">Reconeixement 4.0</a> Internacional de Creative Commons (des del Vol. 15, 2017). Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>.</li><li>Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.</li><li>S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>, en anglès).</li></ol> Patronatge en qüestió o qüestió de patronatge? Ermessenda de Carcassona i el desaparegut frontal d’altar de la catedral de Girona: l’enigma de la seva pedra sigil·lar https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-abenza <p>La comtessa Ermessenda de Carcassona és cèlebre pel seu constant impuls al patronatge d’obres d’art i d’arquitectura en els diversos comtats sobre els quals, en dues ocasions, va exercir la seva autoritat. El desaparegut frontal d’altar romànic de la catedral de Santa Maria de Girona és, no obstant això, l’obra que millor representa el seu rol com a promotora artística. El present article, a través d’una revisió exhaustiva de les fonts conegudes, pretén puntualitzar alguns aspectes sobre el seu encàrrec, la seva manufactura i la seva aparença, incidint particularment en la importància de la pedra sigil·lar que la comtessa va donar per adornar la peça i rubricar la seva iniciativa. L’èmfasi, a més, es posarà a solucionar els dubtes sobre l’ús d’aquesta calcedònia com a part de la decoració del frontal, així com la seva significació per al fenomen de la promoció artística femenina en la Plena Edat mitjana.</p> Verónica Carla Abenza Soria Drets d'autor (c) 2020 Verónica Carla Abenza Soria https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 18 5 26 10.5565/rev/locus.388 L’estrat gòtic de l’absis de Santa Maria de Terrassa https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-fava L’article pretén oferir una primera visió de conjunt de les pintures murals gòtiques de l’absis de Santa Maria de Terrassa (Barcelona), actualment traspassades a diverses teles custodiades al Museu de Terrassa. Partint d’una breu història del seu descobriment i posterior arrencament, s’hi analitzen els diversos vestigis de les escenes conservades, tot indicant-ne la disposició original. Entre altres qüestions, es proposa la identificació d’un singular cicle de la infantesa de la Mare de Déu, fins ara no discutit per la crítica, que complementaria el ja conegut de la mort i la glorificació de la Verge. En última instància, s’advoca en favor d’una autoria comuna entre aquestes pintures i les que es conserven al mur nord de la veïna església de Sant Pere de Terrassa. Cèsar Favà Monllau Drets d'autor (c) 2020 Cèsar Favà Monllau https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 18 27 48 10.5565/rev/locus.379 Nens que escriuen i nens que parlen: una altra visió medieval de Crist Jutge https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-macias En aquest article estudiarem, a través de diverses obres catalanes, algunes variants de la iconografia de la Mare de Déu amb el Nen que escriu. Revisarem com aquest motiu, notablement polisèmic i de gran èxit en el corrent artístic denominat «gòtic internacional», es concreta en tres exemples: en l’única miniatura coneguda del <em>Levador del plat de pobres vergonyants</em>, un còdex desaparegut que va pertànyer a l’església de Santa Maria del Mar, de Barcelona; en la <em>Mare de Déu amb el Nen, les virtuts cardinals i altres figures</em>, que fou probablement la taula cimera del <em>Retaule de sant Jordi</em> de la Generalitat, pintat per Bernat Martorell; i en el compartiment principal del <em>Retaule de la Mare de Déu i sant Vicenç Ferrer</em>, de Pere Garcia de Benavarri. Els ingredients escatològics i d’altres tipus, fornits pels contextos on s’insereixen aquestes representacions, legitimen, com veurem, la interpretació d’aquests «nens» que escriuen, que llegeixen o que parlen com una opció de representació medieval de Crist Jutge. En aquest cas, però, sota una fórmula que renuncia als accents més majestuosos i cruents del Judici per adoptar una forma amable i fins i tot tendra, que afavoreix, a més, la comunicació amb el donant, individual o col·lectiu. Els exemples catalans estudiats, d’altra banda, permeten establir vincles compositius i significatius amb destacades obres europees i apropar-nos, així, a la circulació de motius i models entre els anys 1390 i 1460, aproximadament. Guadaira Macías Prieto Drets d'autor (c) 2020 Guadaira Macías Prieto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 18 49 74 10.5565/rev/locus.368 Jocs infantils en els cicles de les edats de la vida. Una conquesta de la pintura europea entre els segles XIV i XVII https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-vaz-romero <p>La representació dels jocs infantils va despuntar en l’art clàssic. No obstant això, cal esperar fins al segle XIV perquè sorgeixi un renovat interès per les escenes relacionades amb la infància. Aquest «despertar» iconogràfic va irrompre en el cicle de les edats de la vida a través de manuscrits i pintures murals. Exemple d’això són els frescos de Longthorpe Tower a Anglaterra (1330) i unes pintures murals de temàtica profana a Itàlia entre 1360 i 1524. Aquestes pintures van servir de model per a noves imatges en les enciclopèdies i els tractats morals. A partir del segle XV la iconografia va multiplicar el nombre i l’especificitat de les joguines, però també va conquerir nous suports —tapissos, objectes mobiliaris, pintures sobre taula i llenç, així com emblemes xilogràfics i estampes. Les edats es van convertir en el centre d’un complex debat sobre els beneficis i els perills del joc en l’educació moral de l’home, alhora que la seva presència en l’art i la literatura revelava una creixent consciència sobre la infància, una edat amb dret propi en la cultura dels adults.</p> Oriol Vaz-Romero Trueba Drets d'autor (c) 2020 Oriol Vaz-Romero Trueba https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 18 75 98 10.5565/rev/locus.371 La reforma siscentista de la Casa de la Universitat de la Ciutat de Mallorca https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-bau%C3%A7a L’edifici de l’actual Ajuntament de Palma és fruit de la reforma que durant la segona meitat del segle XVII reestructurà la llavors anomenada Casa de la Universitat, amb el fi de dotar-la de la representativitat necessària. La present investigació es basa en la recerca documental per aportar novetats sobre la forma com es desenvolupà el procés constructiu de la nova façana i la reconstrucció interior de l’immoble. El dit seguiment inclou la troballa d’evidències sobre els recursos que es valoraren i s’utilitzaren a l’hora d’oferir una imatge renovada de la institució municipal als ciutadans. Concepció Bauçà de Mirabò Gralla Drets d'autor (c) 2020 Concepció Bauçà de Mirabò Gralla https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 18 99 114 10.5565/rev/locus.375 Les débuts du peintre Joseph-Marie Bouton (1768-1823), entre Toulouse et Carcassonne (1776-1788) https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-marty Le parcours international du peintre en miniature Joseph-Marie Bouton (1768-1823), entre France, Espagne et Angleterre, reste méconnu. Cet article entend éclairer une période importante de la carrière de cet artiste, celle de sa formation, au sein de l’Académie royale de peinture, sculpture et architecture de Toulouse, et documenter son premier emploi, celui de professeur, à l’âge de 18 ans, au sein de l’école de dessin fondée à Carcassonne par Jean-Auguste Chastenet de Puységur. Pierre Marty Drets d'autor (c) 2020 Pierre Marty https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 18 115 122 10.5565/rev/locus.380 La naissance d’une histoire française de la peinture espagnole : Louis Viardot (1800-1883) https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-sangla Cet article met en lumière le rôle de l’historien et critique d’art hispaniste Louis Viardot (1800-1883) dans le phénomène de redécouverte de la peinture espagnole au début du XIXe siècle en France. Suivant une ambition civilisationniste, Viardot s’est intéressé à la culture hispanique avant même que la France plonge dans une <em>hispanomanie</em> incontrôlée, aux alentours de 1830. Mais l’aspect précurseur de sa contribution aux études hispanistes naissantes se situe avant tout dans son intérêt pour la peinture espagnole et son rôle majeur dans la construction d’un discours, historique et scientifique, sur le sujet. À l’appui de méthodes discursives particulières, héritées de la tradition historiographique occidentale, Viardot a ouvert la voie à deux siècles d’hispanisme en histoire de l’art. Louise Sangla Drets d'autor (c) 2020 Louise Sangla https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 18 123 136 10.5565/rev/locus.384 L’enigma del «Paisatge de Granada», de Fortuny, copiat per Manet https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-cano <p>L’existència d’una còpia signada «Manet» del <em>Paisatge de Granada</em>, de Fortuny, constitueix una estranyesa dins de la producció del pintor francès, així com un enigma sobre el lloc i el moment en què va poder ser realitzada. Aquestes incògnites, que havien quedat sense resoldre malgrat els progressos realitzats en la matèria principalment per Cristina Mendoza, requerien una recerca més profunda que proporcionés nous elements per a la seva resolució. Així, després d’una intensa cerca, ha estat possible ajustar i incorporar informació inèdita sobre les trajectòries de totes dues pintures i s’ha aconseguit establir les circumstàncies en què va poder realitzar-se la còpia de Manet.</p> Emiliano Cano Díaz Drets d'autor (c) 2020 Emiliano Cano Díaz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 18 137 151 10.5565/rev/locus.370 Salvador Dalí entre el surrealisme i la natura. El reciclatge d’allò aliè com a procés de creació https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-santamaria <p><em>La Nature </em>va ser una cèlebre revista francesa de divulgació científica que va començar a publicar-se el 1873. Aquesta publicació va esdevenir un referent per als surrealistes, que la van utilitzar com a model per al disseny de <em>La Révolution surréaliste</em> (1924-1929) i se’n van aprofitar per confeccionar les seves produccions, tant literàries com plàstiques. Dalí no va ser menys i, a partir de 1933, trobem diverses imatges procedents d’aquest setmanari. El pintor català se’n serveix de diferents maneres. Les introdueix en les seves obres a tall de <em>papiers collés</em>, les trasllada a les seves pintures copiant-les o simplement les utilitza com a il·lustracions dels seus textos literaris. Amb <em>La Nature</em> Dalí també va poder instruir-se sobre les il·lusions òptiques, les figures dobles o els paisatges antropomòrfics. Aprofitarem aquest article per comentar la manera que Dalí tenia de treballar a partir del material aliè, una cosa que la postmodernitat va entendre perfectament com un exercici legítim d’intertextualitat, però que no sempre va ser així, ja que quan feia pocs anys que havia tornat a Espanya, després de l’exili americà, Dalí va ser acusat de plagiari pel fet d’apropiar-se de les imatges d’altres artistes.</p><p> </p> Vicent Santamaria de Mingo Drets d'autor (c) 2020 Vicent Santamaria de Mingo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 18 153 179 10.5565/rev/locus.373 Manifest Tassili: una galeria a l’alba de la modernitat https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-aparicio <p>Després d’un període de tanteig en l’incipient circuit de les galeries d’art modern al llarg dels anys cinquanta i seixanta, amb l’arrencada de la dècada següent es va multiplicar el nombre d’establiments dedicats a presentar l’art nou a Espanya, avançant-se als canvis polítics i socials esdevinguts poc temps després. En aquest assaig abordem el primer estudi monogràfic complet sobre la galeria Tassili d’Oviedo, destacada firma que va elevar considerablement el nivell de les propostes i va excel·lir no sols per la qualitat del seu gairebé centenar i mig d’exposicions, sinó també per les seves instal·lacions i per la coherent línia de treball desenvolupada durant prop de deu anys. Aquest local va arribar a congregar i fins a identificar la comunitat artística més avantguardista del seu territori, representada pel grup experimental Astur 71, que fins i tot es reunia periòdicament a la sala. Per a la realització d’aquesta recerca s’ha disposat de fonts d’informació excepcionals i molt variades, inclòs l’arxiu de la galeria, a més del testimoniatge del seu promotor, José Antonio Fernández-Castañón, qui va reflectir en la seva manera de treballar el seu inicial perfil com a crític compromès amb la difusió i la democratització de l’art del seu temps. La galeria és, sens dubte, una de les empreses més recordades de la modernitat plàstica asturiana i encara estava mancada d’un estudi a fons que l’ajudés a situar-se en la creixent historiografia sobre el comerç artístic i els seus intermediaris.</p> Juan Carlos Aparicio Vega Drets d'autor (c) 2020 Juan Carlos Aparicio Vega https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 18 181 201 10.5565/rev/locus.381 La venda de les pintures medievals de la Torre del Tesoro de San Pedro de Arlanza: un negoci? https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v18-socias La present recerca es basa en l’exhumació i la interpretació de fonts inèdites procedents sobretot de l’arxiu del Metropolitan Museum of Art, de Nova York. Són documents que detallen minuciosament el procés de venda dels magnífics frescs medievals de la Torre del Tesoro del monestir de San Pedro de Arlanza (Burgos) al Metropolitan Museum of Art per part de Josep Colominas i Roca i Josep Gudiol i Ricart, a la vegada que també evidencia els mecanismes del comerç de l’art, fenomen que constitueix una de les columnes vertebrals de la història del col·leccionisme i que il·lumina les dramàtiques vicissituds d’aquests frescs medievals als dos costats de l’Atlàntic. Immaculada Socias Batet Drets d'autor (c) 2020 Immaculada Socias Batet https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 18 203 222 10.5565/rev/locus.365