Contacte de la revista

Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Art i Musicologia
Edifici B - Campus de la UAB
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Spain

Contacte principal

Anna Orriols
Universitat Autònoma de Barcelona

Suport tècnic

Sol Enjuanes