Vol. 52 (2014)

La religió en l'espai públic

Presentació