L’argument fonamentalista catòlic contra l'assignatura d'educació per a la ciutadania. El problema del consens moral en una societat democràtica

Joaquín Valdivielso Navarro

Resum

Amb la reforma educativa en marxa (LOMQE), el debat sobre Educació per a la Ciutadania en el sistema educatiu espanyol ha tornat a obrir-se. Es tracta d’un debat especialment rellevant per a la filosofia, ja que els titulats en filosofia solen ser els responsables de l’ensenyament de la dita matèria. No obstant això, explicita també la disputa per definir el consens bàsic normatiu de la nostra societat. Per recórrer aquest debat, en primer lloc es presenta el context en què va sorgir l’oposició a la matèria. Després, s’identifica l’argument més utilitzat en contra seva, per part del conservadorisme confessional. Finalment, s’analitza el potencial del mateix discurs ciutadanista per respondre a l’argument crític. A títol de conclusió, s’avancen raons per desconfiar tant de l’argumentari contraciutadanista com de la forma en què el consens bàsic cívic és assumit en Educació per a la Ciutadania.

Paraules clau

Educació per a la Ciutadania, valor cívic, fonamentalisme, laïcisme, fundacionisme, consens

Text complet:

PDF

Referències

Bedera, Mario (2013). “Bajo Palio”. Eldiario, 15/02/2013.

Bedoya, Juan G. (2009). “Los obispos, los grandes derrotados”, El País, 29/01/2009.

Fernández Liria, Carlos; Fernández Liria, Pedro; i Alegre Zahonero, Luis (amb il·lustracions de Miguel Brieva) (2009). Educación para la ciudadanía. Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho. Madrid: Akal.

Jefatura del Estado Español (2006): Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE (04/05/2006), nº 106, Disposició nº 7899, pp. 17158-17207.

Consejo de Europa (2002). Educación para la ciudadanía democrática 2001-2004. Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la educación para la ciudadanía democrática. DGIV/EDU/CIT (2002) 38.

Marina, José Antonio (2007). Educación para la ciudadanía. Madrid: SM.

Marina, José Antonio (2013). “Es conveniente enseñar filosofía en las escuelas”. Jot Down. 1, 10/01/2013.

MECD - Ministerio de educación, cultura y deporte (2013). Proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa. Aprovat en Consell de Ministres 17/05/2013.

Noguera, Trinidad (2013). “La ciudadanía y los viajes de San Pablo”. Eldiario, 20/06/2013.

Parlamento Europeo y Consejo de Europa (2006) Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Diari Oficial de la Unió Europea, 2006/962/CE.

Peces-Barba, Gregorio et altri (2007). Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. Madrid: Espasa.

Rawls, John (1996). El liberalismo político, Barcelona: Crítica.

Rorty, Richard (1992). “La prioridad de la democracia sobre la filosofia”. Vattimo, G. (coord). La secularización de la Filosofía : hermenéutica y posmodernidad. Barcelona: Gedisa, pp. 31-62

Tribunal Supremo (Pleno de la Sala de lo contencioso-administrativo) (2009). Sentencia de 11/02/2009 Educación para la ciudadanía. Inexistencia de un derecho a la objeción de conciencia, Recurs 905/2008

Valdivielso, Joaquín (2011). Ciudadanos, naturalmente. Reciclar los valores cívicos en clave ecológica. Barcelona: Horsori.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2013 Joaquín Valdivielso Navarro