Violència divina? Sobre violència, política i religió a partir de Žižek i Derrida

Laura Llevadot

Resum

L’objectiu d’aquest article és qüestionar el lligam que sovint s’estableix entre violència i religió per tal d’oposar-los a  la racionalitat d’allò polític com a condició de la democràcia. Per tal de mostrar les dificultats que sotgen aquest tipus d’argument analitzaré alguns aspectes del pensament eticopolític de Zizek i Derrida, així com la referència d’ambdós pensadors al cèlebre text de Walter Benjamin sobre la violència. D’aquesta manera es tractarà de fer veure que un pensament que esborra les fronteres metafísiques clàssiques entre política i religió no té perquè recaure en posicions conservadores, sinó pel contrari articular un concepte de democràcia molt més exigent i rigorós.

Paraules clau

violència; violència divina; política; religió; Zizek, Derrida; Benjamin

Text complet:

PDF

Referències

ABENSOUR, M. (1997), La démocratie contre l’État, Paris: PUF.

ABENSOUR, M. (2012), “Democracia insurgente e Institución”, Enrahonar, 48, 2012, pp. 31-48.

AGAMBEN, G. (2006), Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-textos.

ARENDT, H., (1970), On Violence, New York: Harcourt, Brace & World (trad. castellana: Sobre la violencia, trad. de Guillermo Solana, Madrid: Alianza, 2005).

BALIBAR, E. (1994), “Violence et politique. Quelques questions”, a Le passage des frontières (autour de l’œuvre de Jacques Derrida, Paris : Galilée.

BATAILLE, G. (1976), Sur Nietzsche. Volonté de Chance, Gallimard, Paris. [ Sobre Nietzsche. Voluntad de suerte, Taurus, Madrid, 1972].

BATAILLE, G. (1993), El Estado y el problema del fascismo, Valencia: Pre-textos.

BENJAMIN, W – ADORNO, Th. W. (1999), The complete correspondence 1928-1940, “Letter Adorno to Benjamin, 22.9.1937”, New York: Polity Press.

BENJAMIN, W. (2007), “Hacia la crítica de la violencia”, Trad. Jorge Navarro Pérez, Obras, libro II/vol.1, Madrid: Abada, pp. 183-206.

BISET, E. (2013), “La violencia y sus formas”, a PENCHASZADEH, A. I BISET, E., Derrida político, Buenos Aires: Colihue, pp. 33-51.

BLANCHOT, M. (1983), La communauté Inavouable, Paris : Éditions Minuit.

BRONNER, S. (2005), “Of Reason and Faith: A Reply to His Holiness Pope Benedict XVI” in Logos Vol. 4, No. 1 (Spring).

BUTLER, J. (2006), “Critique, Coertion, and Sacred Life in Benjamin’s Critique of Violence, en Hent de Vries and Lawrence E. Sullivan, Political Theories. Public Religions in a Post-secular World, New York: Fordham University Press, pp. 201-219.

CRITCHLEY, S. (2012), The Faith of the faithless. Experiments in Political Theology, London – New York: Verso.

CRUZ, M. (2007), “Emancipación: la pérdida de hegemonía de un concepto (del trascendentalismo al fanatismo, pasando por la banalidad), a Cruz, M. (Ed.), Odio, violencia, emancipación, Barcelona: Gedisa.

DE VRIES, H. (2002), Religion and Violence. Philosophical Perspectives from Kant to Derrida, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

DERRIDA, J. (1992), “Donner la mort”, a L’Éthique du don: Jacques Derrida et la pensée du don, París: Métailié-Transition (traducció castellana: Dar la muerte, trad. Cristina de Peretti y Paco Vidarte, Paidós, Barcelona, 2000).

DERRIDA, J. (1993), Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail et le deuil et la nouvelle Intrenationale, Paris: Galilée.

DERRIDA, J. (1994), Force de loi, Paris: Galilée.

DERRIDA J. (1996), Foi et Savoir, Paris: Éditions du Seuil.

DERRIDA, J. (2003) , Voyous. Deux essais sur la raison, Paris: Galilée.

ENGELS, F., (2003), La revolución de la ciencia de Eugenio Dühring (“Anti-Dühring”), Moscú: Instituto del Marxismo-Leninismo y Editorial Progreso.

ESPÓSITO, R. (2003), Comunitas, Amorrortu, Buenos Aires.

ESPÓSITO, R., (2002), Immunitas. Protección y negación de la vida, trad. L. Padilla López, Buenos Aires: Amorrortu.

LÓPEZ PETIT, S. (2003), El Estado-guerra, Hondarribia: Ed. Hiru.

MJAALAND, M. T (2008), Autopsia. Self, Death and God after Kierkegaard and Derrida, Kierkegaard Studies. Monograph Series, 17, Ed. by Niels Jørgen Cappelørn, Berlin-New York, Walter de Gryter.

NANCY, J.-L. (1986), La communauté désoeuvrée, Paris : Ch. Bourgois.

NANCY, J-L. (2006), “Church, State, Resistance”, a Hent de Vries and Lawrence E. Sullivan Ed., Political Theologies. Public Religions in a Post-secular World. New York: Fordham University Press, pp. 102-112.

PARDO, J.L. (1998), “Políticas de la intimidad”, Logos. Anales del seminario de metafísica, n. 1, pp. 145-196.

ZIZEK, S. (1999). The Ticklish Subject. The absent centre of political ontology, London: Verso.

ZIZEK, S. (2000), The fragile Absolute – or Why is the Christian legacy worth fighting for? London-New York: Verso.

ZIZEK, S. (2001), On Belief , London – New York: Routledge.

ZIZEK, S. (2002), Did somebody say totalitarism?,Verso: New York.

ZIZEK, S. (2009) , Violence: Six Sideway Reflexions, London: Profile Books Ltd.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2013 Laura Llevadot