Vol. 38 (2007)

Escriptura, testimoni i creació. Miscel·lània

Portada