La naturalització de la Fenomenologia

Olga Fernández Prat

Resum

En aquest article, s’hi pretén mostrar quines són les propostes actuals principals sobre lapossibilitat d’establir una relació intel·ligible i fructífera entre la fenomenologia filosòficai la neurociència cognitiva, i alhora assenyalar un dels problemes importants que presentala proposta que, segons el meu parer, té més plausibilitat i possibilitat d’èxit.

Paraules clau

Fenomenologia, neurociència cognitiva, naturalització.

Text complet:

PDF
Copyright (c) 2007 Olga Fernández Prat