Vol. 4, No 2 (2017)

Travessant tempestats. Elits i canvi social a l'espai postiugoslau

El final de la Guerra Freda va comportar l'esclat d'una sèrie de guerres que van afectar, en diferent grau, a la major part de les poblacions dels territoris de l'antiga Iugoslàvia i que van comptar, des dels seus inicis, amb diversos tipus d'intervenció internacional. Tot i així, les elits de les noves repúbliques independents van aconseguir mantenir un alt grau de reproducció en relació a la composició de les burocràcies regionals a Iugoslàvia. Davant de les classes dirigents locals i a les tendències globals que semblaven irresistibles, diverses iniciatives i moviments van aconseguir qüestionar aspectes com la desregulació de l'economia, la segregació ètnica i les diverses mostres d'autoritarisme.

Taula de continguts

Articles

Carlos González Villa
242-245
Gal Kirn
245-271
Chiara Milan
272-296
Ivan Stefanovski
297-318
Miguel Rodríguez Andreu
319-338
Carlos González Villa
339-362
Branko Bembič
363-398

Entrevistes, documents, conceptes

Carlos González Villa
399-411

Ressenyes

Carlos González Villa
412-417
José Miguel Palacios
418-430