Tiempo devorado

Tiempo devorado és una publicació que promou els estudis d’història actual relatius als últims trenta anys. El títol s'inspira en una frase de l'historiador Tony Judt: «Ens vam relaxar i felicitar, per haver guanyat la Guerra Freda: una forma segura de perdre la pau. Els anys que van des de 1989 a 2009 van ser devorats per les llagostes»
http://revistes.uab.cat/tdevorado

Vol. 5, No 2 (2018): Aspectes de l'Iran contemporani

Aquest monogràfic pretén apropar el lector a algunes de les facetes d'Iran de la post-revolució de 1979 i proveir-li d'elements addicionals per a l'anàlisi del seu present en vistes al que pot entreveure del seu futur.

Taula de continguts

Articles

Amín E. Egea Farzannejad
107-109
Francisco Veiga
110-123
Pablo Martín
124-137
Leila Alikarami
138-155
Mina Yazdani
156-181

Ressenyes

Redacción Tiempo Devorado
182-196
Redacción Tiempo Devorado
197-199

Avisos

 
No s’ha publicat cap avís.
 
Més avisos...