https://revistes.uab.cat/tdevorado/issue/feed Tiempo devorado 2024-02-12T00:00:00+01:00 Francesc Veiga revista.tiempo.devorado@uab.cat Open Journal Systems <em>Tiempo devorado </em>és una publicació que promou els estudis d’història actual relatius als últims trenta anys. El títol s'inspira en una frase de l'historiador Tony Judt: «Ens vam relaxar i felicitar, per haver guanyat la Guerra Freda: una forma segura de perdre la pau. Els anys que van des de 1989 a 2009 van ser devorats per les llagostes»<br />http://revistes.uab.cat/tdevorado https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-rios Assignatura pendent 2023-03-22T09:47:31+01:00 Xulio Ríos Paredes xulio.rios@hotmail.com <p>A la política xinesa, Taiwan representa una assignatura pendent i tant es pot convertir en la clau definitiva i finalment reeixida d'aquesta modernització anhelada que posaria fi a dos segles de decadència com també ser l'espoleta d'una gran crisi regional amb prou potencial per sacsejar els fonaments de l'estabilitat global en un context de greu increment de les tensions sino-nord-americanes. Les autoritats xineses han de cristal·litzar una nova política que estableixi els fonaments per a una solució no traumàtica d'un episodi que enfonsa les arrels no només en una guerra civil en suspens però inacabada sinó en el drama històric que el país va haver d'enfrontar al curs del segle XIX . Tres segles amb Taiwan a sobre que a la nova era de Xi Jinping encara un dels seus moments més complexos i delicats. L'elecció entre la independència i la unificació podria acabar sent una elecció entre guerra i pau.</p> 2024-02-12T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Xulio Ríos Paredes https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-chen3 Taiwan i la Xina: històrica tensió 2023-09-13T11:25:38+02:00 Chiao In Chen chiaoin.chen@uab.cat <p>Taiwan and China: a tense historical relacionship</p> 2024-02-12T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Chiao In Chen https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-romero Jugar al conflicte de Taiwan: quan perdre amb la Xina és guanyar 2024-02-03T12:37:57+01:00 Jeremy Sepinsky jromerodelta@protonmail.com Sebastian J. Bae noreply@gmail.com <p>Al contrari del que imagina l'ideari popular, els jocs de guerra no tracten de determinar qui “guanya” o “perd” en un hipotètic conflicte futur. Els jocs de guerra busquen identificar fallades i mancances que podrien conduir a una derrota. Elucidar les condicions sota les quals un bàndol és derrotat és d'un valor incalculable, perquè obre la possibilitat de corregir punts febles.</p> 2024-02-12T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Javier Romero https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-redaccion Corral petit i tanca alta 2024-02-03T20:32:11+01:00 Redacción Tiempo Devorado r.tiempo.devorado@uab.cat <p>En aquest article, fruit conjunt de diversos integrants de la redacció, s'ha intentat desenvolupar un experiment: traçar el perfil del discurs d'una personalitat acadèmica i diplomàtica xinesa. En aquest cas, de Yan Xuetong, degà d'estudis de Relacions Internacionals a la Universitat de la Universitat Tsinghua, i enviat més, o menys extraoficial del govern de la República Popular de la Xina en els darrers anys. S'ha recorregut a algunes eines de nova generació per traduir i bolcar a text llargues intervencions i ponències a internet -especialment vídeos publicats a YouTube- que, després de ser seleccionades i confrontades, s'han completat -i alhora confrontat- amb informació elaborada per IA. D'aquesta manera, en un curt període de temps s'han pogut establir idees principals d'aquest “Brzezinski xinès” referides a la confrontació estratègica entre Washington i Pekin.</p> 2024-02-12T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Redacción Tiempo Devorado https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-del-rio Verd de Formosa 2023-10-19T17:55:07+02:00 Miguel A. Del Río Morillas miguelangel.delrio@uab.cat <p>Resenay del llibre de Dafydd Fell, <em>Taiwan’s Green Parties. Alternative Politics in Taiwan, </em>London and New York: Routledge, 2021</p> 2024-02-12T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Miguel A. Del Río https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-chen Introducció 2024-02-03T08:36:03+01:00 Chiao In Chen chiaoin.chen@uab.cat <p>Presentació del contingut del monogràfic</p> 2024-02-12T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Chiao In Chen https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-chen-del-rio La taiwanització 2024-01-09T01:22:43+01:00 Chiao In Chen chiaoin.chen@uab.cat Miguel Ángel del Río Morillas miguelangel.delrio@uab.cat <p>El 1971 la República de la Xina governada pel règim dictatorial del Kuomintang (KMT) va perdre la legitimitat de representació internacional de la Xina a l'ONU a mans de la República Popular de la Xina en un nou marc de la Guerra Freda, veient-se forçada a iniciar una sèrie de reformes polítiques vers la seva supervivència i legitimació política com a país i règim polític a Taiwan. En aquest àmbit històric caldria ubicar la “taiwanització”, és a dir: en un eix marcat per una Guerra Civil xinesa no acabada oficialment i per una nova fase de la Guerra Freda. Aquest eix bimodal obriria un procés de recerca d'una identitat col·lectiva taiwanesa pròpia basada en un rebuig cap a l'eix polític històric de la governació dictatorial del KMT a Taiwan i la premissa de “reconquerir el Continent i eliminar els comunistes xinesos”. Aquest article s'enfocarà a la “taiwanització” com a origen de la ideologia nacionalista taiwanesa partint dels seus orígens fins als anys 1980 com a part de la construcció de la història contemporània taiwanesa, mentre que, alhora, també tractarà sobre la “taiwanització” del mateix partit KMT.</p> 2024-02-12T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Chiao In Chen, Miguel Ángel del Río Morillas https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-castillo Tensió geopolítica al voltant de Taiwan 2023-12-20T00:55:59+01:00 Just Castillo Iglesias Just.Castillo@uab.cat <p>Aquest article examina l'estratègia internacional de Taiwan en un entorn geopolític en ràpida evolució, que cada cop és més incert i complex. Els governs taiwanesos han buscat un delicat equilibri entre les aspiracions de Taiwan de fer-se un lloc a la comunitat internacional per tal de salvaguardar el seu autogovern i la seva seguretat, i la necessitat de mantenir unes relacions estables amb la Xina que permetin preservar el delicat <em>statu quo</em> a través de l'Estret. La creixent influència econòmica i política de la Xina planteja un desafiament a aquesta estratègia, limitant la capacitat de Taiwan per establir i mantenir relacions diplomàtiques i participar en els assumptes internacionals. El poble taiwanès, la identitat del qual està cada cop més desvinculada de la Xina, s'oposa majoritàriament a la perspectiva de la unificació. Tot i això, l'amenaça latent d'unificació per la força fa que l'<em>statu quo </em>sigui vist com l'opció més prudent i preferida pels taiwanesos. La determinació de Taiwan per defensar els seus interessos i el compromís dels seus aliats, especialment dels Estats Units, seran fonamentals per garantir-ne la seguretat i l'estabilitat a l'Estret.</p> 2024-02-12T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Just Castillo Iglesias https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-garcia-gonzalez Dades i democràcia 2023-12-22T01:50:17+01:00 Daniel García González dgg198301@ntu.edu.tw <p>L'àmbit de la governança digital a Taiwan ha estat testimoni d'un creixement constant des de finals del segle XX, arribant fins als nostres dies amb fites com el de la gestió de la pandèmia de COVID-19 o el de la creació del Ministeri d'Afers Digitals. Per comprendre aquest creixement cal analitzar el ciberespai on s'enquadra aquesta governança digital. En aquest article farem un breu recorregut pel desenvolupament polític i tecnològic de Taiwan amb l'objectiu de contextualitzar-ne el ciberespai i la governança digital. Posteriorment prestarem atenció de manera detallada als dos camps, detallant les seves evolucions històriques i els agents que hi actuen. Finalment ens centrarem en un cas d'estudi que ens permetrà comprendre millor com funciona a la pràctica la confluència entre el ciberespai i la governança digital a Taiwan: el seu model de gestió de la ja esmentada pandèmia de COVID-19.</p> 2024-02-12T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Daniel García González https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-perez-rastrilla-martinez Diplomàcia pública digital per a la supervivència 2023-12-15T12:40:41+01:00 Laura Pérez Rastrilla lprastrilla@ucm.es Cristina Martínez García lprastrilla@ucm.es <p>A la investigació s'analitza, a través del cas d'Espanya, com Taiwan fa servir X (Twitter) per difondre la seva estratègia de diplomàcia pública. Aquesta dimensió de la política exterior és fonamental per a Taiwan, atesa la seva posició a l'escenari internacional. Per conèixer l'estratègia de diplomàcia digital taiwanesa s'ha analitzat el contingut difós, entre el juny i l'octubre del 2023, a través del compte de la seva Oficina de representació a Espanya. A l'estudi s'ha emprat una metodologia mixta, amb tècniques quantitatives i qualitatives. Els resultats mostren una presència excessiva de contingut cultural sobre Espanya i un desenvolupament escàs de la diplomàcia cultural taiwanesa. Les directrius generals de la diplomàcia pública s'adeqüen amb una disminució de contingut econòmic i es detecten obstacles per posar en marxa la diplomàcia de solidaritat i de defensa dels drets humans. Taiwan manté una estratègia de comunicació neutral, evitant posicionar-se en situacions conflictives. Pel que fa a l'enfrontament amb la Xina, el contingut a la xarxa social es caracteritza per les demandes i crítiques a organitzacions internacionals, l'agraïment als Estats que donen suport a l'illa i l'absència de referències a la Xina. Aquesta narrativa contrasta amb el discurs més combatiu dels representants taiwanesos a Espanya.</p> 2024-02-12T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Laura Pérez Rastrilla, Cristina Martínez García