Tiempo devorado https://revistes.uab.cat/tdevorado <em>Tiempo devorado </em>és una publicació que promou els estudis d’història actual relatius als últims trenta anys. El títol s'inspira en una frase de l'historiador Tony Judt: «Ens vam relaxar i felicitar, per haver guanyat la Guerra Freda: una forma segura de perdre la pau. Els anys que van des de 1989 a 2009 van ser devorats per les llagostes»<br />http://revistes.uab.cat/tdevorado Universitat Autònoma de Barcelona ca-ES Tiempo devorado 2565-2915 Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:<br /><ol type="a"><li>Els autors conserven els drets d’autoria.</li><li>Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de <a title="Creative Commons" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en" target="_blank">Reconeixement 4.0</a> Internacional de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a <a title="Creative Commons" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.en" target="_blank">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en</a>.</li><li>Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.</li><li>S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>, en anglès).</li></ol> Verd de Formosa https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-del-rio <p>Resenay del llibre de Dafydd Fell, <em>Taiwan’s Green Parties. Alternative Politics in Taiwan, </em>London and New York: Routledge, 2021</p> Miguel A. Del Río Morillas Drets d'autor (c) 2024 Miguel A. Del Río https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-12 2024-02-12 9 1 146 150 10.5565/rev/tdevorado.218 Introducció https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-chen <p>Presentació del contingut del monogràfic</p> Chiao In Chen Drets d'autor (c) 2024 Chiao In Chen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-12 2024-02-12 9 1 1 3 10.5565/rev/tdevorado.224 La taiwanització https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-chen-del-rio <p>El 1971 la República de la Xina governada pel règim dictatorial del Kuomintang (KMT) va perdre la legitimitat de representació internacional de la Xina a l'ONU a mans de la República Popular de la Xina en un nou marc de la Guerra Freda, veient-se forçada a iniciar una sèrie de reformes polítiques vers la seva supervivència i legitimació política com a país i règim polític a Taiwan. En aquest àmbit històric caldria ubicar la “taiwanització”, és a dir: en un eix marcat per una Guerra Civil xinesa no acabada oficialment i per una nova fase de la Guerra Freda. Aquest eix bimodal obriria un procés de recerca d'una identitat col·lectiva taiwanesa pròpia basada en un rebuig cap a l'eix polític històric de la governació dictatorial del KMT a Taiwan i la premissa de “reconquerir el Continent i eliminar els comunistes xinesos”. Aquest article s'enfocarà a la “taiwanització” com a origen de la ideologia nacionalista taiwanesa partint dels seus orígens fins als anys 1980 com a part de la construcció de la història contemporània taiwanesa, mentre que, alhora, també tractarà sobre la “taiwanització” del mateix partit KMT.</p> Chiao In Chen Miguel Ángel del Río Morillas Drets d'autor (c) 2024 Chiao In Chen, Miguel Ángel del Río Morillas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-12 2024-02-12 9 1 4 22 10.5565/rev/tdevorado.223 Tensió geopolítica al voltant de Taiwan https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-castillo <p>Aquest article examina l'estratègia internacional de Taiwan en un entorn geopolític en ràpida evolució, que cada cop és més incert i complex. Els governs taiwanesos han buscat un delicat equilibri entre les aspiracions de Taiwan de fer-se un lloc a la comunitat internacional per tal de salvaguardar el seu autogovern i la seva seguretat, i la necessitat de mantenir unes relacions estables amb la Xina que permetin preservar el delicat <em>statu quo</em> a través de l'Estret. La creixent influència econòmica i política de la Xina planteja un desafiament a aquesta estratègia, limitant la capacitat de Taiwan per establir i mantenir relacions diplomàtiques i participar en els assumptes internacionals. El poble taiwanès, la identitat del qual està cada cop més desvinculada de la Xina, s'oposa majoritàriament a la perspectiva de la unificació. Tot i això, l'amenaça latent d'unificació per la força fa que l'<em>statu quo </em>sigui vist com l'opció més prudent i preferida pels taiwanesos. La determinació de Taiwan per defensar els seus interessos i el compromís dels seus aliats, especialment dels Estats Units, seran fonamentals per garantir-ne la seguretat i l'estabilitat a l'Estret.</p> Just Castillo Iglesias Drets d'autor (c) 2024 Just Castillo Iglesias https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-12 2024-02-12 9 1 23 51 10.5565/rev/tdevorado.215 Dades i democràcia https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-garcia-gonzalez <p>L'àmbit de la governança digital a Taiwan ha estat testimoni d'un creixement constant des de finals del segle XX, arribant fins als nostres dies amb fites com el de la gestió de la pandèmia de COVID-19 o el de la creació del Ministeri d'Afers Digitals. Per comprendre aquest creixement cal analitzar el ciberespai on s'enquadra aquesta governança digital. En aquest article farem un breu recorregut pel desenvolupament polític i tecnològic de Taiwan amb l'objectiu de contextualitzar-ne el ciberespai i la governança digital. Posteriorment prestarem atenció de manera detallada als dos camps, detallant les seves evolucions històriques i els agents que hi actuen. Finalment ens centrarem en un cas d'estudi que ens permetrà comprendre millor com funciona a la pràctica la confluència entre el ciberespai i la governança digital a Taiwan: el seu model de gestió de la ja esmentada pandèmia de COVID-19.</p> Daniel García González Drets d'autor (c) 2024 Daniel García González https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-12 2024-02-12 9 1 52 68 10.5565/rev/tdevorado.222 Diplomàcia pública digital per a la supervivència https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-perez-rastrilla-martinez <p>A la investigació s'analitza, a través del cas d'Espanya, com Taiwan fa servir X (Twitter) per difondre la seva estratègia de diplomàcia pública. Aquesta dimensió de la política exterior és fonamental per a Taiwan, atesa la seva posició a l'escenari internacional. Per conèixer l'estratègia de diplomàcia digital taiwanesa s'ha analitzat el contingut difós, entre el juny i l'octubre del 2023, a través del compte de la seva Oficina de representació a Espanya. A l'estudi s'ha emprat una metodologia mixta, amb tècniques quantitatives i qualitatives. Els resultats mostren una presència excessiva de contingut cultural sobre Espanya i un desenvolupament escàs de la diplomàcia cultural taiwanesa. Les directrius generals de la diplomàcia pública s'adeqüen amb una disminució de contingut econòmic i es detecten obstacles per posar en marxa la diplomàcia de solidaritat i de defensa dels drets humans. Taiwan manté una estratègia de comunicació neutral, evitant posicionar-se en situacions conflictives. Pel que fa a l'enfrontament amb la Xina, el contingut a la xarxa social es caracteritza per les demandes i crítiques a organitzacions internacionals, l'agraïment als Estats que donen suport a l'illa i l'absència de referències a la Xina. Aquesta narrativa contrasta amb el discurs més combatiu dels representants taiwanesos a Espanya.</p> Laura Pérez Rastrilla Cristina Martínez García Drets d'autor (c) 2024 Laura Pérez Rastrilla, Cristina Martínez García https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-12 2024-02-12 9 1 69 96 10.5565/rev/tdevorado.219 Assignatura pendent https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-rios <p>A la política xinesa, Taiwan representa una assignatura pendent i tant es pot convertir en la clau definitiva i finalment reeixida d'aquesta modernització anhelada que posaria fi a dos segles de decadència com també ser l'espoleta d'una gran crisi regional amb prou potencial per sacsejar els fonaments de l'estabilitat global en un context de greu increment de les tensions sino-nord-americanes. Les autoritats xineses han de cristal·litzar una nova política que estableixi els fonaments per a una solució no traumàtica d'un episodi que enfonsa les arrels no només en una guerra civil en suspens però inacabada sinó en el drama històric que el país va haver d'enfrontar al curs del segle XIX . Tres segles amb Taiwan a sobre que a la nova era de Xi Jinping encara un dels seus moments més complexos i delicats. L'elecció entre la independència i la unificació podria acabar sent una elecció entre guerra i pau.</p> Xulio Ríos Paredes Drets d'autor (c) 2024 Xulio Ríos Paredes https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-12 2024-02-12 9 1 97 115 10.5565/rev/tdevorado.193 Taiwan i la Xina: històrica tensió https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-chen3 <p>Taiwan and China: a tense historical relacionship</p> Chiao In Chen Drets d'autor (c) 2024 Chiao In Chen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-12 2024-02-12 9 1 116 122 10.5565/rev/tdevorado.216 Jugar al conflicte de Taiwan: quan perdre amb la Xina és guanyar https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-romero <p>Al contrari del que imagina l'ideari popular, els jocs de guerra no tracten de determinar qui “guanya” o “perd” en un hipotètic conflicte futur. Els jocs de guerra busquen identificar fallades i mancances que podrien conduir a una derrota. Elucidar les condicions sota les quals un bàndol és derrotat és d'un valor incalculable, perquè obre la possibilitat de corregir punts febles.</p> Jeremy Sepinsky Sebastian J. Bae Drets d'autor (c) 2024 Javier Romero https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-12 2024-02-12 9 1 123 126 10.5565/rev/tdevorado.225 Corral petit i tanca alta https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v9-n1-redaccion <p>En aquest article, fruit conjunt de diversos integrants de la redacció, s'ha intentat desenvolupar un experiment: traçar el perfil del discurs d'una personalitat acadèmica i diplomàtica xinesa. En aquest cas, de Yan Xuetong, degà d'estudis de Relacions Internacionals a la Universitat de la Universitat Tsinghua, i enviat més, o menys extraoficial del govern de la República Popular de la Xina en els darrers anys. S'ha recorregut a algunes eines de nova generació per traduir i bolcar a text llargues intervencions i ponències a internet -especialment vídeos publicats a YouTube- que, després de ser seleccionades i confrontades, s'han completat -i alhora confrontat- amb informació elaborada per IA. D'aquesta manera, en un curt període de temps s'han pogut establir idees principals d'aquest “Brzezinski xinès” referides a la confrontació estratègica entre Washington i Pekin.</p> Redacción Tiempo Devorado Drets d'autor (c) 2024 Redacción Tiempo Devorado https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-02-12 2024-02-12 9 1 112 145 10.5565/rev/tdevorado.227