Introducció

Un gir polític al debat sobre la millora genètica

Autors/ores

Resum

Presentació del volum 72.

Referències

AGAR, Nicholas (1998). “Liberal eugenics”. Public Affairs Quarterly, 12 (2), 137-155.

AGAR, Nicholas (2004). Liberal Eugenics: In Defence of Human Enhancement. Malden, MA: Blackwell Publishing.

ALLHOFF, Fritzz (2005). “Germ-line genetic enhancement and Rawlsian primary goods”. Kennedy Institute of Ethics Journal, 15 (1), 39-56.

ALONSO, Marcos (2024). “Post genetic revolution dynamics. How will modified and unmodified humans coexist?”. Enrahonar, 72, 35-54. https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1527

ANOMALY, Jonathan (2018). “Defending eugenics: From cryptic choice to conscious selection”. Monash Bioethics Review, 35 (1-4), 24-35. https://doi.org/10.1007/s40592-018-0081-2

ANOMALY, Jonathan (2020). Creating Future People: The Ethics of Genetic Enhancement. London: Routledge.

ANOMALY, Jonathan & JOHNSON, Tess (2023). “The ethics of genetic enhancement: Key concepts and future prospects”. In: F. JOTTERAND & M. IENCA (eds.). The Routledge Handbook of the Ethics of Human Enhancement. London: Routledge, 145-153.

BRENNAN, Jason (2023). “Genetic Enhancement: Just Say Yes”. In: G. J. ROBSON & J. Y. TSOU (eds.). Technology Ethics: A Philosophical Introduction and Readings London: Routledge, 261-269.

BAYLIS, Françoise (2019). Altered inheritance: CRISPR and the ethics of human genome editing. Cambridge, MA: Harvard University Press.

BUCHANAN, Allen; BROCK, Dan; DANIELS, Norman & WILKER, Daniel (2000). From Chance to Choice: Genetics and Justice. Cambridge: Cambridge University Press.

DEL VALLE, Ignacio; LLORCA, Joan & RUEDA, Jon (2024). “Ethics of Virtual Assistants”. In: LARA, Francisco & DECKERS, Jan (eds.). Ethics of Artificial Intelligence. Springer: Cham, 87-117 https://doi.org/10.1007/978-3-031-48135-2_5

DE MELO-MARTÍN, Inmaculada & GOENING, Sara (2022). “Eugenics”. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/eugenics/ [accessed 29 January 2030].

DUNLOP, Mikael & SAVULESCU, Julian (2014). “Distributive justice and cognitive enhancement in lower, normal intelligence”. Monash Bioethics Review, 32 (3-4), 189-204.

FEITO, Lydia (2024). “La libertad de elegir o la tiranía de la mejora”. Enrahonar, 72, 91-111. https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1531

GLOVER, Jonathan (2006). Choosing Children: Genes, Disability, and Design. Oxford: Oxford University Press.

HABERMAS, Jürgen (2003). The future of human nature. Cambridge: Polity Press.

HARRIS, John (2009). “Enhancements are a moral obligation”. In: SAVULESCU, Julian & BOSTROM, Nick (eds.). Human Enhancement. Oxford: Oxford University Press, 131-154.

HUGHES, James (2004). Citizen cyborg: Why democratic societies must respond to the redesigned human of the future. Boulder, CO: Basic Books.

JUENGST, Eric T. (2017). “Crowdsourcing the Moral Limits of Human Gene Editing?”. Hastings Center Report, 47 (3), 15-23. https://doi.org/10.1002/hast.701

KASS, Leon (1985). Toward a More Natural Science: Biology and Human Affairs. New York: Free Press.

LARA, Francisco (2021). “Why a virtual assistant for moral enhancement when we could have a Socrates?”. Science and engineering ethics, 27 (4), 42.

LARA, Francisco & DECKERS, Jan (2020). “Artificial intelligence as a Socratic assistant for moral enhancement”. Neuroethics, 13 (3), 275-287.

MEHLMAN, Maxwell J. (2003). Wondergenes: Genetic enhancement and the future of society. Bloomington: Indiana University Press.

NEIRA CASTRO, Pablo (2024). “De la biomejora moral a la IA para la mejora moral: asistentes morales artificiales en la era de los riesgos globales”. Enrahonar, 72, 113-138. https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1522

PARFIT, Derek (1984). Reasons and Persons. Oxford: Oxford University Press.

RODRÍGUEZ‐ALCÁZAR, Javier (2016). “Tecnologías de mejora humana, ¿ética o política?”. Gazeta de Antropología, 32 (2), 5.

RODRÍGUEZ‐ALCÁZAR, Javier (2017a). “Beyond realism and moralism: A defense of political minimalism”. Metaphilosophy, 48 (5), 727-744.

RODRÍGUEZ‐ALCÁZAR, Javier (2017b). “Political Minimalism and Social Debates: The Case of Human-Enhancement Technologies”. Journal of Bioethical Inquiry, 14 (3), 347-357.

RODRÍGUEZ-ALCÁZAR, Javier & BERMEJO-LUQUE, Lilian (2024). “Human enhancement technologies and the arguments for cosmopolitanism”. Enrahonar, 72, 15-33. https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1489

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Blanca (2024). “Liberal eugenics, coercion and social pressure”. Enrahonar, 72, 73-89. https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1520

RODRÍGUEZ-LÓPEZ, Blanca & RUEDA, Jon (2023). “Artificial moral experts: Asking for ethical advice to artificial intelligent assistants”. AI and Ethics, 3, 1371-1379. https://doi.org/10.1007/s43681-022-00246-5

RUEDA, Jon (2022). “From Self-Determination to Offspring-Determination? Reproductive Autonomy, Procrustean Parenting, and Genetic Enhancement”. Theoria (Sweden), 88 (6), 1086-1110.

RUEDA, Jon (2024). “The global governance of genetic enhancement technologies: Justification, proposals, and challenges”. Enrahonar, 72, 55-71. https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1519

SANDEL, Michael (2007). The case against perfection: Ethics in the age of genetic engineering. Cambridge, MA: Belknap Press.

SAVULESCU, Julian (2001). “Procreative beneficence: Why we should select the best children”. Bioethics, 15 (5-6), 413-426. https://doi.org/10.1111/1467-8519.00251

SAVULESCU, Julian (2005). “New breeds of humans: the moral obligation to enhance”. Reproductive BioMedicine Online, 10 (Suppl 1), 36-39.

SILVER, Lee M. (1997). Remaking Eden: How Genetic Engineering and Cloning Will Transform the American Family. New York: HarperCollins Publishers.

SPARROW, Robert (2022). “Human germline genome editing: On the nature of our reasons to genome edit”. The American Journal of Bioethics, 22 (9), 4-15.

VILAÇA, Murilo; KARASINSKI, Murilo & RUEDA, Jon (2024). “Technological progress, unemployment and universal basic income: An interview with democratic transhumanist James Hughes”. Enrahonar, 72, 139-154. https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1543

Biografies de l'autor/a

Jon Rueda Etxebarria, Universidad de Granada

Jon Rueda Etxebarria ha cursat el doctorat de Filosofía a la Universitat de Granada gràcies a un contracte La Caixa INPhINIT Retaining. També ha completat estades de recerca a la Universitat d’Oxford, la Universitat d’Utrecht i la Universitat de Califòrnia a San Diego (amb un contracte Fulbright). La majoria de les seves publicacions se centren en diversos temes de la bioètica, la filosofia i l’ètica de la tecnologia, l’ètica de la salut pública o la millora humana. Aquestes publicacions poden consultar-se a la seva pàgina web: https://jonrueda.wordpress.com/

Marcos Alonso, Universidad Complutense de Madrid

Marcos Alonso (doctor europeu) és professor i investigador a la Universitat Complutense de Madrid. Prèviament ha estat professor en universitats de l’Equador i Xile. És autor del llibre Ortega y la técnica (CSIC, 2021) i ha publicat en importants revistes internacionals, com Bioethics. Així mateix, és el traductor a l’espanyol de Superintelligence, de N. Bostrom. Les seves àrees de recerca són la bioètica, l’ètica aplicada, la filosofia de la tècnica i l’antropologia filosòfica. Els seus interessos se centren en els problemes ètics que sorgeixen en la intersecció entre la tecnologia i la condició humana. És també especialista en el pensament d’Ortega y Gasset, la filosofia del qual ha utilitzat per abordar qüestions com l’ecologia o el transhumanisme.

Publicades

19-03-2024

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.