No és país per a vells? L’edat com a criteri de triatge durant la pandèmia de la COVID-19

Autors/ores

Resum

La pandèmia de la COVID-19 ha aixecat sospites d’edatisme i gerontofòbia en diverses pràctiques de racionament sanitari. L’edat és un criteri de triatge controvertit. En aquest article s’aclareix la rellevància ètica de l’edat dins dels sistemes de triatge, analitzant particularment el seu rol dins dels principis d’equitat i d’eficiència. L’equitat requereix donar més oportunitats a aquells que han complert menys cicles vitals. L’eficiència té en compte l’edat de manera subreptícia en tractar de maximitzar els beneficis a curt termini (salvar vides) i a llarg termini (salvar anys de vida). Finalment, l’edat no ha de ser l’última ràtio de les decisions de triatge, encara que és una variable que cal tenir en compte a causa de la seva presència implícita en principis fonamentals de priorització.

Paraules clau

bioètica pràctica, COVID-19, edatisme, fair innings, gerontofòbia, priorització, racionament

Referències

AURIEMMA, C.L.; MOLINERO, A.M.; HOUTROW, A.J. y PERSAD, G. (2020). «Eliminating categorical exclusion criteria in crisis standards of care frameworks». The American Journal of Bioethics, 20 (7), 28-36. https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1764141

AWAD, E.; DSOUZA, S.; KIM, R. et al. (2018). «The Moral Machine experiment». Nature, 563, 59-64. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0637-6

AYALON, L.; CHASTEEN, A.; DIEHL, M.; LEVY, B.R.; NEUPERT, S.D.; ROTHERMUND, K.; TESCH-RÖMER, C. y WAHL, H.-W. (2020). «Aging in Times of the COVID-19 Pandemic: Avoiding Ageism and Fostering Intergenerational Solidarity». The Journals of Gerontology: Series B, gbaa051. https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa051

BOGNAR, G. (2015). «Fair innings». Bioethics, 29 (4), 251-261. https://doi.org/10.1111/bioe.12101

CRUZ, M.; HORTAL, J. y PADILLA, J. (2020). «“Vísteme despacio que tengo prisa”: Un análisis ético de la vacuna del COVID-19: fabricación, distribución y reticencia». Enrahonar, 65, 57-73. https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1307

DAUGHERTY BIDDISON, E.L.D.; FADEN, R.; GWON, H.S. et al. (2019). «Too many patients…: A framework to guide statewide allocation of scarce mechanical ventilation during disasters». CHEST, 155 (4), 848-854. https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.09.025

DAUGHERTY BIDDISON, E.L.D.; GWON, H.S.; SCHOCH-SPANA, M. et al. (2018). «Scarce Resource Allocation During Disasters: A Mixed-Method Community Engagement Study». CHEST, 153 (1), 187-195. https://doi.org/10.1016/j.chest.2017.08.001

DONNELLY, S. (2020). «The Elderly & COVID-19: Cocooning or Culling: - the choice is ours». QJM: An International Journal of Medicine, 113 (7), 453-454. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa145

EMANUEL, E.J.; PERSAD, G.; UPSHUR, R. et al. (2020). «Fair allocation of scarce medical resources in the time of COVID-19». The New England Journal of Medicine, 382, 2049-2055.

EMANUEL, E.J. y WERTHEIMER, A. (2006). «Who should get influenza vaccine when not all can?». Science, 312 (5775), 854-855. https://doi.org/10.1126/science.1125347

EVANS, J.G. (1997). «The rationing debate: Rationing health care by age: The case against». British Medical Journal, 314, 822-825.

GÓMEZ JIMÉNEZ, J. (2003). «Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias y emergencias: Hacia un modelo de triaje estructurado de urgencias y emergencias». Emergencias, 15, 165-174.

GRAF, W.D.; EPSTEIN, L.G. y PEARL, P.L. (2020). «Practical Bioethics during the Exceptional Circumstances of a Pandemic». Pediatric Neurology, 108, 3-4. https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2020.04.011

HARRIS, J. (1985). The value of life: An introduction to medical ethics. Londres: Routledge, 2001.

HORTAL, J.; PADILLA, J.; MELGUIZO, M. et al. (2020). “La eficiencia no basta: Análisis éticos y recomendaciones para la distribución de recursos escasos en situación de pandemia”. Gazeta sanitaria, en prensa.

HUANG, Y.M.; HONG, X.Z.; SHEN, J.; HUANG, Y. y ZHAO, H.L. (2020). «China’s oldest coronavirus survivors». Journal of the American Geriatrics Society, 68 (5), 940-942.

JECKER, N.S.; WHIGTMAN, A.G. y DIEKEMAN, D.S. (2020). «Prioritizing frontline workers during the COVID-19 pandemic». The American Journal of Bioethics, 20 (7), 128-132. https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1764140

JONSEN, A.R. (1986). «Bentham in a box: Technology assessment and health care allocation». Law, Medicine & Healthcare, 14 (3-4), 172-174.

LÓPEZ DE LA VIEJA, M.T. y RODRÍGUEZ-ARIAS, D. (2020). «Emergencia sanitaria: Dos marcos de deliberación». Enrahonar, 65, 37-46. https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1299

MATHENY ANTOMMARIA, A.H.; GIBB, T.S.; MCGUIRE, A.L. et al. (2020). «Ventilators triage policies during COVID-19 pandemic at U.S. hospitals associated with members of the Association of Bioethics Program Directors». Annals of Internal Medicine, 173 (3), 188-194. https://doi.org/10.7326/M20-1738

MCDONALD, C.J. (1996). «Medical heuristics: The silent adjudicators of clinical practice». Annals of Internal Medicine, 124 (1 Pt 1), 56-62.

MCGUIRE, A.; AULISIO, M.P.; DAVIS, F.D.; ERWIN, C.; HARTER, T.D.; JAGSI, R.; KLITZMAN, R.; MACAULEY, R.; RACINE, E.; WOLF, S.M. et al. (2020). «Ethical challenges arising in the COVID-19 pandemic: An overview from the Association of Bioethics Program Directors (ABPD) task force». The American Journal of Bioethics, 20 (7), 15-27. https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1764138

MELGUIZO, M.; HORTAL, J. y PADILLA, J. (2020). «Medicina basada en las “existencias” o soporte ético para las decisiones difíciles». Actualización en Medicina de Familia. Recuperado de https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2685

MILLER, F.G. (2020). «Why I support age-related rationing of ventilators for COVID-19 patients». Hasting Bioethics Forum (9 de abril). Recuperado el 15 de junio de 2020, de https://www.thehastingscenter.org/why-i-support-age-related-rationing-of-ventilators-for-covid-19-patients/

MINISTERIO DE SANIDAD (2020). Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situación de pandemia: El SARS-CoV-2 (3 de abril). Recuperado el 15 de junio de 2020, de https://www.thehastingscenter.org/why-i-support-age-related-rationing-of-ventilators-for-covid-19-patients/ https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/AspectosEticos_en_situaciones_de_pandemia.pdf

NICKEL, C.H.; RUEGG, M.; PARGGER, H. y BINGISSER, R. (2020). «Age, comorbidity, frailty status: Effects on disposition and resource allocation during the COVID-19 pandemic». Swiss Medical Weekly, 150, w20269. https://doi.org/10.4414/smw.2020.20269

OLENSKI, A.; ZIMERMAN, A.; COUSSENS, S. y JENA, A.B. (2020). «Behavioural heuristics in coronary-artery bypass graft surgery». The New England Journal of Medicine, 382 (8), 778-779.

PERSAD, G.; WERTHEIMER, A. y EMANUEL, E.K. (2009). «Principles for allocation of scarce medical interventions». The Lancet, 373, 423-431.

RANNEY, M.L.; GRIFFETH, V. y JHA, A.K. (2020). «Critical supply shortages — The need for ventilators and personal protective equipment during the COVID-19 pandemic». The New England Journal of Medicine, 382, e41. https://doi.org/10.1056/NEJMp2006141

RICHARDSON, S.; HIRSCH, J.S.; NARASIMHAN, M. et al. (2020). «Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area». Journal of the American Medical Association, 323 (20), 2052-2059.

RUEDA, J.; HANNIKAINEN, I.; HORTAL, J. y RODRÍGUEZ-ARIAS, D. (2020). «Examining public trust in categorical versus comprehensive triage criteria». The American Journal of Bioethics, 20 (7), 106-109. https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1779867

SAVULESCU, J.; PERSSON, I. y WILKINSON, D. (2020). «Utilitarianism and the pandemic». Bioethics, 34 (6), 620-632. https://doi.org/10.1111/bioe.12771

SEMICYUC (2020). Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos. Recuperado el 15 de junio de 2020, de https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2020/03/%C3%89tica_SEMICYUC-COVID-19.pdf

SOLNICA A.; BARSKI, L. y JOTKOWITZ, A. (2020). «Allocation of scarce resources during the COVID-19 pandemic: A Jewish ethical perspective». Journal of Medical Ethics, 46 (7), 444-446. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2020-106242

TRUOG, R.D.; MITCHELL, C.R.N. y DALEY, G.Q.M.D. (2020). «The toughest triage — allocating ventilators in a pandemic». The New England Journal of Medicine, 382, 1973-1975.

VALL D’HEBRON (2020). Recomanacions per suport a les decisions d’adequació de l’esforç terapèutic (AET) per pacients amb sospita d’infecció per COVID-19 insuficiència respiratòria aguda (IRA) hipoxèmica. Grup de treball de Ventilació, Cap Àmbit Emergències, Direcció Mèdica i Direcció Infermera de SEM (25 de marzo). Recuperado el 15 de junio de 2020, de https://coronavirus.coib.cat/wp-content/uploads/2020/03/recomanacions-suport-decisions-aet.pdf

VERGANO, M.; BERTOLINI, G.; GIANNINI, A.; GRISTINA, G.; LIVIGNI, S.; MISTRALETTI, G. y PETRINI, F. (2020). «Clinical ethics recommendations for the allocation of intensive care treatments, in exceptional, resource-limited circumstances». SIAARTI (16 de marzo). Recuperado el 15 de junio de 2020, de http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid-19%20-%20Clinical%20Ethics%20Reccomendations.pdf

WEGWARTH, O.; GAISSMAIER, W. y GIGERENZER, G. (2009). «Smart strategies for doctors and doctors-in-training: Heuristics in medicine». Medical Education, 43 (8), 721-728. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2009.03359.x

WELLS, C.R.; FITZPATRICK, M.C.; SAH, P. et al. (2020). «Protecting the demand for ventilators at the peak of the COVID-19 outbreak in the USA». The Lancet: Infectious Diseases. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30315-7

WHITE, D.B.; KATZ, M.H.; LUCE, J.M. y LO, B. (2009). «Who should receive life support during a public health emergency?: Using ethical principles to improve allocation decisions». Annals of Internal Medicine, 150 (2), 132-139.

WILKINSON, D. (2020). «ICU triage in an impending crisis: Uncertainty, pre-emption and preparation». Journal of Medical Ethics, 46 (5), 287-288. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2020-106226

WILLIAMS, A. (1997). «The rationing debate: Rationing health care by age: The case for». British Medical Journal, 314, 820-822.

WU, Z. y MCGOOGAN, J.M. (2020). «Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: Summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention». Journal of the American Medical Association, 323 (13), 1239-1242.

YANG, X.; YU, Y.; XU, J. et al. (2020). «Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: A single-centered, retrospective, observational study». The Lancet. Respiratory Medicine, 8 (5), 475-481.

Biografia de l'autor/a

Jon Rueda Etxebarria, Universitat de Granada

Jon Rueda Etxebarria és investigador predoctoral a la Unitat Científica d’Excel·lència FiloLab de la Universitat de Granada, gràcies a una beca “La Caixa” INPhINIT Retaining. És graduat en Filosofia per la Universitat de Salamanca i té un màster d’Ètica i Democràcia per la Universitat de València. Ha gaudit d’un contracte de 18 mesos com a Jove Personal Investigador (Garantia Juvenil) en el projecte BIOethAI+ a la Universitat de Granada. Les seves línies de recerca principals són la bioètica pràctica i la millora humana.

Publicades

30-10-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.