Arxius


2018

Vol. 22 (2018): Les primeres fortificacions medievals: dades arqueològiques i tècniques constructives

Recull monogràfic que aprofundeix l’estudi de la poliorcètica de l’Alta Edat Mitjana a Catalunya, tot centrant l’anàlisi durant els primers segles medievals, abans que s’implantés la feudalitat. Amb aquest objectiu, aquí se sumen tant les aportacions de síntesi territorial com els estudis de casos particulars, tot constituint una monografia que evidencia l’estat actual i els reptes futurs de l’arqueologia medieval del nostre país en l'àmbit de les fortificacions.


1 - 8 de 8 elements