Sobre la revista

Focus i abast

Els articles publicats segueixen les diverses línies de recerca desenvolupades en l'àmbit de l'arqueologia des de la UAB amb la col·laboració d'un ampli nombre de investigadors i investigadores d'altres centres. Algunes de les línies són:
· l'estudi del registre material de les societats des de la prehistòria a la època contemporània.
· l'aplicació de noves tècniques de registre del material arqueològic i de metodologies de visualització de jaciments arqueològics.
· la dimensió pública de l'arqueologia i el patrimoni.
· el plantejament de línies d'investigació sota una perspectiva de gènere.
· l'explotació dels recursos naturals per part de les societats humanes a través de l'arqueologia.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

L’avaluació serà d’experts amb cegament doble. Tots els treballs enviats a Treballs d’Arqueologia s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica.

En una primera fase, l’Equip Editorial efectuarà una revisió general del treball i podrà rebutjar directament, sense fer-ne una avaluació externa, aquells treballs la qualitat dels quals sigui ostensiblement baixa o que no s’adeqüin als àmbits temàtics de la revista. Per a aquesta primera revisió, el Consell Editor de cada número podrà requerir l’assistència, en cas que ho consideri necessari, dels membres de l’Equip Editorial o del Consell Assessor.

Els articles que superin aquest primer filtre seran enviats a dos avaluadors/es externs/es a la revista, i habitualment externs/es a les institucions editores d’aquesta, especialistes en la matèria o línia de recerca de què es tracti. En cas que les avaluacions siguin discrepants, o que per qualsevol altre motiu ho consideri necessari, el Consell Editorial podrà enviar el text a un/a tercer/a avaluador/a.

A la vista dels informes dels avaluadors/es, el Consell Editorial podrà prendre una de les decisions següents, que serà comunicada als autors/es:

• Publicable (tal com està o amb lleugeres modificacions).

• Publicable amb modificacions. En aquest cas, la publicació quedarà condicionada a la realització per part de l’autor/a de tots els canvis.

• No publicable, però amb possibilitat de reescriure i reenviar el treball. En aquest cas, el reenviament d’una nova versió no implicarà cap garantia de publicació, sinó que el procés d’avaluació tornarà a començar des de l’inici.

• No publicable.

Treballs d’Arqueologia podrà fer públiques, en cas que les hagi constatat, les males pràctiques científiques següents: plagi, falsificació o invenció de dades, apropiació individual d’autoria col·lectiva i publicació duplicada.

L’equip Editorial de Treballs d’Arqueologia demana als autors/es que segueixin les recomanacions de la UNESCO referents a un ús no sexista del llenguatge.

Política d’accés obert

Aquesta revista proveeix accés lliure immediat al seu contingut sota el principi que posar investigació a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix un major intercanvi de coneixement global. Als usuaris se’ls permet llegir, descarregar, distribuir, imprimir, reproduir parcialment, buscar o fer un enllaç als textos sense demanar permís previ a l’editora o a l’autor/a.

La revista està subjecta a una llicència de reconeixement Creative Commons Attribution 4.0 Unported License.

Taxes de publicació

Atès que els costos de publicació de la revista Treballs d'Arqueologia estan coberts pel pressupost interns de la universitat editora (UAB), els autors no han de pagar cap taxa per a l'edició de l'article (article-processing charges, APC). Per això la revista no té cap política per subvencionar articles (waivers).

Història de la revista

Treballs d’Arqueologia és una publicació creada el 1991 per facilitar la publicació de les ponències presentades en els seminaris organitzats per el CEPAP-UAB. A partir del número 21, la revista passa a ser editada pel Departament de Prehistòria, el Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana i la CORE en Patrimoni Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, i pretén ser la revista de referència de la recerca en l'àmbit de l'arqueologia duta a terme a la UAB. Cadascun dels números es presenta com un monogràfic amb un consell editorial específic per cada número. Al llarg del seu recorregut, la revista ha presentat reculls que van des de les primeres indústries lítiques fins a temes referents a la difusió del patrimoni o estudis de cas des de la perspectiva de gènere.