La col·lecció Adanero – Castro Serna a Madrid. De la Restauració a la Guerra Civil

Autors/ores

Resum

L’anàlisi detallada de la col·lecció formada per Gonzalo de Ulloa, IX comte d’Adanero, i heretada pel seu germà José María, VIII marquès de Castro Serna (l’inventari del qual es transcriu en un apèndix), així com altres fonts documentals de diversa procedència, permet l’estudi en profunditat de la seva configuració i de les seves principals obres, així com el de la posterior dispersió d’aquestes entre els seus hereus, assumpte que ha despertat gran interès entre els especialistes i els professionals del mercat de l’art en els últims anys.

Paraules clau

Guerra Civil, fonts documentals , inventari de béns, col·leccionisme, El Greco, Francisco de Goya , pintura espanyola , tapissos

Biografia de l'autor/a

Pedro J. Martínez Plaza, Museo del Prado. Área de Pintura del Siglo XIX

Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (2016). Máster Experto Tasador en Antigüedades y Obras de Arte por la Universidad de Alcalá de Henares (2008) y Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español por la Universidad Complutense de Madrid (2011).

Publicades

11-03-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.