Lògica de la violència. Els antagonismes cardinals de Walter Benjamin

Autors/ores

  • Federico Rodríguez Universidad de Sevilla

Resum

Aquestes pàgines aborden novament algunes de les complexitats irreductibles del problema filosòfic de la violència (la seva delimitació teologicopolítica i el seu eventual ús), aprofitant la recent edició crítica en anglès de Peter Fenves i Julia Ng del clàssic assaig de Walter Benjamin Zur Kritik der Gewalt (Cap a la crítica de la violència) (1921), publicada en el centenari del text original alemany. Partint d’aquest context eminentment filològic, ens agradaria mostrar com, en aquest assaig, la veritable i antagònica intimitat entre l’anomenada «no-violència» (una política de purs mitjans) i la «doctrina de la no-acció» (una inversió taoista de la moral kantiana) es determina a través d’una crítica lògica del pacifisme (com a dogmàtic, contradictori, metafísic, «un teorema més remot»). La crítica de Benjamin també es cristal·litza a través d’una lectura excepcional i abissal del manament diví de la Torà: «No mataràs» (Ex 20, 13).

Paraules clau

acció, autodefensa, contradicció, assassinat, cor, justícia, responsabilitat, pacifisme, no-res, anarquisme

Referències

ANONYME. The Huainanzi. New York: Columbia U.P., 2010, 580-615.

ARISTOTLE. Metaphysics. Oxford: Oxford U.P., 1924.

BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriften (GS). Frankfurt: Suhrkamp, 1991.

BENJAMIN, Walter (1914). “Die religiöse Stellung der neuen Jugend”, GS II.1, 71-74 [Early Writings. Cambridge: Harvard U.P., 2011, 168-170].

BENJAMIN, Walter (1914-5). “Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin”, GS II.1, 105-126 [Selected Writings (SW). Cambridge: Harvard U. Press, 1996, vol. 1, 18-36].

BENJAMIN, Walter (1915). “Das Leben der Studenten”, GS II.1, 75-87 [SW I, 37-37].

BENJAMIN, Walter (1916a). “Notizen zur einer Arbeit über die Kategorie der Gerechtigkeit”. Scholem, Gershom, Tagebücher. Frankfurt: Jüdischer, 1995-2000, vol. 1, 401-402 [Toward the Critique of Violence. A Critical Edition (TCV). Stanford: Stanford U.P., 2021, 65-66].

BENJAMIN, Walter (1916b). “Über Sprache überhaupt und über Sprache des Menschen”, GS II.1, 140-157 [SW 1, 62-74].

BENJAMIN, Walter (1916-17a). “Das Urteil der Bezeichnung”, GS VI, 9-11.

BENJAMIN, Walter (1916-17b). “Leben und Gewalt”, GS VII.2, 791 [TCV, 68]; Benjamin-Archiv, Ms 505.

BENJAMIN, Walter (1917). “Der Centaur”, GS VII, 26 [TCV, 67].

BENJAMIN, Walter (1919-20a). “Über den ‘Kreter’”, GS VI, 57-59 [SW I, 210-212].

BENJAMIN, Walter (1919-20b). “Welt und Zeit”, GS VI, 98-100 [TCV, 83-44].

BENJAMIN, Walter (1920). “Das Recht zur Gewaltanwendung”, GS VI, 104-108 [TCV, 86-89].

BENJAMIN, Walter (1920-1). “Die Bedeutung der Zeit in der moralischen Welt“, GS VI, 97-98 [TCV, 81-82].

BENJAMIN, Walter (1921a). “Zur Kritik der Gewalt”, GS II.1, 179-203 [TCV, 39-61].

BENJAMIN, Walter (1921b). “Schicksal und Charakter”, GS II.1, 171-179 [SW 1, 201-206].

BENJAMIN, Walter (1923). “Die Aufgabe des Übersetzers”, GS II.2, 9-21 [SW I, 253-263].

BENJAMIN, Walter (1929). “Der Surrealismus”, GS II.1, 295-310 [SW 2.1, 207-221].

BENJAMIN, Walter (1938). “Theologisch-politisches Fragment”, GS II.1, 203-204 [SW 3, 305-306].

BENJAMIN, Walter (1940). “Über den Begriff der Geschichte”, GS I.2, 691-704 [SW 4, 389-400].

CAMUS, Albert. Œuvres complètes. Paris: Gallimard, 2008.

CAMUS, Albert (1951). L’homme révolté, vol. 3, 61-324.

CAMUS, Albert (1959). Les possédés, vol. 4, 395-552.

CORTÉS, Donoso. Obras completas. Madrid: BAC, 1946.

CORTÉS, Donoso (1849). “Discurso sobre la dictadura”, vol. 2, 187-204.

DOSTOYEVSKY, Fiódor M. (1871-72). The possessed. Melbourne, William Heinemann, 1914.

FENVES, Peter (2011). The Messianic Reduction. Stanford: Stanford U.P., 125-151.

FENVES, Peter (2017). “Toward Messianic Nature—from Cohen to Benjamin”. Paradigmi: Rivista di critica filosofica, 35, 13-25.

FENVES, Peter (2018). “Benjamin, Studying, China”. Positions, 26 (1), 35-57.

FENVES, Peter (2020). “A Close Affinity with the Concept of the Dao”. Theoretical Studies in Literature and Art, 41 (6), 68-74.

FENVES, Peter (2021). “Introduction”. TCV, 1-37.

HA’AM, Achad (1904). Am Scheidewege. Berlin: Jüdischer.

HA’AM, Achad (1895). “Die Lehre des Herzens”, Bd, 1, 98-114.

HAMACHER, Werner (1994). “Afformativ, Streik”. Was heißt Darstellen? Frankfurt: Suhrkamp, 340-371.

HILLER, Kurt (1919). “Anti-Kain”. Das Ziel: Jahrbücher für geistige Politik 3 (1919): 24-32 [TCV, 185-193].

HÖLDERLIN, Friedrich. Sämtliche Werke: Kohlhammer, 1951.

HÖLDERLIN, Friedrich (1807). “Patmos”, Bd. 2, 165-172.

KANT, Immanuel. Gesammelte Schriften (GS). Berlín: Georg Reimer, 1910-2009.

KANT, Immanuel (1781/89). Kritik der reinen Vernunft, GS 2 [Cambridge: Cambridge U.P., 1999].

KANT, Immanuel (1794). “Das Ende aller Dinge”, GS 6, 175-90 [217-31. En: Religion and Rational Theology, Cambridge: Cambridge U.P., 1996].

LAOZI. TaoteKing. Jena: Eugen Diederichs, 1910.

LUPASCO, Stéphane (1951). Le principe d’antagonisme et la logique de l’énergie. Paris: Hermann.

NECHAEV, Serge (1869). “The Catechism of a Revolutionary”. Philip Pomper, Sergei Nechaev. New Brunswick: Rutgers U.P., 1979, 90-94.

NG, Julia (2021). “Afterword”. TCV, 113-60.

NG, Julia (2021). “The Action of Non-Action”. Theory, Culture & Society (Forthcoming).

PULLIERO, Marino (2013). Walter Benjamin. Le désir d’authenticité. Paris: Hermann.

SCHOLEM, Gershom (1918). “Der Bolschewismus”. Tagebücher, vol. 2, 556-558 [Jacobson, Eric. Metaphysics of the Profane, New York: Columbia U.P., 2003, 195-196].

SCHOLEM, Gershom (1980). Walter Benjamin—die Geschichte einer Freundschaft. Frankfurt: Suhrkamp.

SCHMITT, Carl (1921). Die Diktatur. München: Duncker & Humblot.

Publicades

19-03-2024

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.