Tiempo devorado

Tiempo devorado és una publicació que promou els estudis d’història actual relatius als últims trenta anys. El títol s'inspira en una frase de l'historiador Tony Judt: «Ens vam relaxar i felicitar, per haver guanyat la Guerra Freda: una forma segura de perdre la pau. Els anys que van des de 1989 a 2009 van ser devorats per les llagostes»
http://revistes.uab.cat/tdevorado

Vol. 4, No 2 (2017): Travessant tempestats. Elits i canvi social a l'espai postiugoslau

El final de la Guerra Freda va comportar l'esclat d'una sèrie de guerres que van afectar, en diferent grau, a la major part de les poblacions dels territoris de l'antiga Iugoslàvia i que van comptar, des dels seus inicis, amb diversos tipus d'intervenció internacional. Tot i així, les elits de les noves repúbliques independents van aconseguir mantenir un alt grau de reproducció en relació a la composició de les burocràcies regionals a Iugoslàvia. Davant de les classes dirigents locals i a les tendències globals que semblaven irresistibles, diverses iniciatives i moviments van aconseguir qüestionar aspectes com la desregulació de l'economia, la segregació ètnica i les diverses mostres d'autoritarisme.

Taula de continguts

Articles

Carlos González Villa
242-245
Gal Kirn
245-271
Chiara Milan
272-296
Ivan Stefanovski
297-318
Miguel Rodríguez Andreu
319-338
Carlos González Villa
339-362
Branko Bembič
363-398

Entrevistes, documents, conceptes

Carlos González Villa
399-411

Ressenyes

Carlos González Villa
412-417
José Miguel Palacios
418-430

Avisos

 
No s’ha publicat cap avís.
 
Més avisos...