Tiempo devorado

Tiempo devorado és una publicació que promou els estudis d’història actual relatius als últims trenta anys. El títol s'inspira en una frase de l'historiador Tony Judt: «Ens vam relaxar i felicitar, per haver guanyat la Guerra Freda: una forma segura de perdre la pau. Els anys que van des de 1989 a 2009 van ser devorats per les llagostes»
http://revistes.uab.cat/tdevorado

Vol. 4, No 3 (2017): (Re) pensar el món. Noves tendències en el pensament contemporani (1989-2017)

La profunda crisi viscuda per les esquerres després 1989, marcada a foc per la fi de l'experiència del socialisme real, ha influït notablement en el pensament polític contemporani. I no només en el polític. A partir dels primers anys noranta, però ja abans de la conclusió formal de la Guerra Freda, s'han anat perfilant noves tendències en el pensament contemporani, al costat de la revisió i l'actualització de corrents ja existents. En aquest dossier monogràfic de Tiempo devorado es pretén oferir una visió -evidentment no completa ni exhaustiva d'algunes d'aquestes tendències que s'han anat renovant en els darrers trenta anys, amb especial atenció al post-marxisme, el nou realisme i el post humanisme, a més d'alguns focus sobre autors concrets, com Cornelius Castoriadis o Slavoj Žižek, que han marcat l'evolució del pensament contemporani

Taula de continguts

Articles

Antonio Lucci
432-455
Ernesto Sferrazza Papa
456-473

Avisos

 
No s’ha publicat cap avís.
 
Més avisos...