Presentació: els estudis paleobiològics del jaciment del Forat de Conqueta (Santa Linya, la Noguera)

Autors/ores

  • Paloma González Marcén Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria (CEPAP-UAB), Facultat de Lletres-Edifici B. Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Barcelona).

Resum

Descobert l’any 2004, el jaciment de Forat de Conqueta se situa al terme municipal de Santa Linya (la Noguera, Lleida). L’objecte d’aquest treball és presentar els resultats d’aquestes campanyes d’excavació del 2005 al 2007. Al llarg d’aquests treballs es va confirmar l’ús funerari d’aquesta cavitat amb la recuperació de les restes antropològiques de més de 40 individus d’adscripció cronològica al calcolític-bronze antic. S’han recuperat materials relacionats amb ofrenes funeràries en què la cremació dels morts sembla haver tingut un paper central. Paral·lelament, la cavitat va ser emprada com a espai d’emmagatzematge en un moment avançat del neolític antic.

Paraules clau

història recerca, bronze, calcolític, inhumació col·lectiva, Forat de Conqueta

Publicades

09-09-2009

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.