Sobre la revista

Enfocament i àmbit de la revista

Quaderns. Revista de Traducció és una publicació acadèmica adreçada als estudiosos i professionals de la traducció i de les diverses disciplines afins. Té per objectiu la difusió de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d’arreu del món relacionats amb l’estudi de la traducció; alhora, preveu la difusió de publicacions i d’esdeveniments científics d’especial rellevància. Els originals rebuts són avaluats, anònimament, per avaluadors experts. Editada pel Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Planificació de la publicació

Quaderns. Revista de Traducció es publica, anualment, el mes de juny.

Revisió d'experts

Tots els treballs enviats a Quaderns. Revista de Traducció se sotmetran a una revisió d’experts amb cegament doble (double blind peer review) i s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica.

En una primera fase, el Consell de Redacció farà una revisió general del treball i podrà rebutjar directament, sense passar a l’avaluació externa, els treballs d’una qualitat ostensiblement baixa o que no suposin cap contribució als àmbits de la revista. Per a aquesta primera revisió, el Consell de Redacció podrà demanar ajut, en cas que ho consideri necessari, als membres del Consell Assessor.

Història de la revista

Quaderns. Revista de Traducció va sorgir el 1998, amb el precedent de Cuadernos de Traducción e Interpretación / Quaderns de Traducció i Interpretació (1982-1992), que també editava la UAB. De bon començament va aspirar a convertir-se en una publicació científica d’abast global i, alhora, arrelada al país, que volia donar veu a les investigacions capdavanteres en les diverses línies de recerca de la traducció i la interpretació i, també, volia fer emergir una traductologia pròpia. Aquesta doble exigència comporta un equilibri estimulant que, passats els anys, ja ha donat fruits tangibles molt substanciosos.