Quaderns. Revista de traducció https://revistes.uab.cat/quaderns <p><em>Quaderns. Revista de Traducció</em> és una publicació acadèmica adreçada als estudiosos i professionals de la traducció i de les diverses disciplines afins. Té per objectiu la difusió de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d’arreu del món relacionats amb l’estudi de la traducció; alhora, preveu la difusió de publicacions i d’esdeveniments científics d’especial rellevància.</p> ca-ES <p>Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:</p> <ol type="a"> <li>Els autors conserven els drets d’autoria.</li> <li>Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de <a title="Creative Commons" href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener">Reconeixement 4.0</a> Internacional de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>.</li> <li>Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.</li> <li>S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>, en anglès).</li> </ol> montserrat.bacardi@uab.cat (Montserrat Bacardí) ramon.pique@uab.cat (Ramon Piqué (UAB)) Fri, 26 Apr 2024 11:01:31 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Les traduccions de textos sumeris i accadis de Segimon Serrallonga a les «Versions de poesia antiga». Una història dels textos https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-coll <p>Segimon Serrallonga va ser dels primers que, modernament, es va preocupar de manera seriosa per les literatures del Pròxim Orient Antic. I gairebé sense contextos que ho afavorissin. Aquest article té com a primer objectiu resseguir la història textual de les traduccions de textos sumeris i accadis que Segimon Serrallonga va incloure al volum, ja pòstum, <em>Versions de poesia antiga</em> (2002). El segon objectiu és establir, al llarg d’aquestes històries textuals, la relació de Serrallonga amb les literatures i les llengües mesopotàmiques al llarg del temps i el grau de familiaritat que hi va tenir, tot plegat en relació amb el pensament poetològic i traductològic de l’autor.</p> Jaume Coll Mariné Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-coll Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 L’ús de la llengua en les novel·les de «La Negra», de La Magrana https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-solanich <p>Un dels trets característics de la novel·la criminal és l’ús que es fa de la llengua. Sovint s’utilitzen estratègies com poden ser l’argot, els barbarismes o els manlleus per dotar la història de versemblança. L’argot català navega entre la permissivitat i la normativització, dos processos que sovint topen quan es tracta de la llengua escrita. Aquest article pretén fer una revisió de l’ús que s’ha fet de la llengua en obres traduïdes i obres escrites en català que formen part de la col· lecció «La Negra» (1986-1998), d’Edicions de La Magrana, la primera col·lecció especialitzada en novel·la criminal que no només va comptar amb traduccions, sinó també amb produccions purament catalanes. L’estudi es fa a partir de les novel·les, de la correspondència i dels informes de lectura de l’època.</p> Irene Solanich Sanglas Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-solanich Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 «No tinc paraules per descriure’m». Notes sobre traducció poètica i gènere al segle XXI https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-matas <p>Una de les millors vies de divulgació d’una literatura és la traducció. I la producció poètica no n’és una excepció, però sí un cas especial, a causa de les particularitats pròpies del gènere. Aquest text es fixa en les dues primeres dècades del segle XXI i es demana quines autores s’estan traduint i per què, quines persones i institucions hi ha al darrere, com és el mercat i quin és l’estat de salut del conjunt del sistema. Posteriorment, centrem la mirada en uns reculls concrets per analitzar els mecanismes i les estratègies que s’han emprat per transitar entre les dificultats de la traducció del llenguatge poètic, i veurem, mitjançant alguns exemples reeixits i altres de més problemàtics, com no es donen dues solucions iguals.</p> Meritxell Matas Revilla Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-matas Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 La TA como recurso ecolingüístico digital y su impacto en la aplicación didáctica docente: el caso de los fraseologismos en ruso https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-ramirez <p>En las últimas décadas, dados los avances tecnológicos fruto de la globalización, las humanidades también se han implicado en el tratamiento del medio ambiente fusionando el papel del lenguaje en el desarrollo y solución de problemas relacionados con el entorno natural de los individuos. En este contexto nace la ecología del lenguaje, la cual, en términos sociolingüísticos, analiza la lengua en relación con el ambiente cultural del hablante en un entorno cada vez más digitalizado. La traducción automática (TA), por su parte, ha emergido en la sociedad actual como un nuevo fenómeno digital a fin de propiciar un ambiente vanguardista en el ámbito de la traducción. Dado que la ecología del lenguaje depende del entorno cultural del individuo, para esta investigación se han tomado como referencia fraseologismos que aluden al bagaje cultural propio de una comunidad de hablantes. Para ello, se lleva a cabo una metodología didáctica basada en los conceptos de fraseología y comunicación con el objetivo de estudiar y comprender cómo la TA puede ser aprovechada para abordar desafíos relacionados con la traducción fraseológica atendiendo a la cultura subyacente y al contexto. De este modo, con el objetivo de analizar el papel idiomático y cultural de los fraseologismos, se encuestaron un total de 40 estudiantes hispanohablantes de traducción de ruso mediante la realización de un ejercicio tipo test. Finalmente, se exponen los resultados según el grado de equivalencia fraseológica entre ambas lenguas, resaltándose el componente pragmático de estas expresiones.</p> Pablo Ramírez Rodríguez Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-ramirez Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 Presentació https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-gimeno-pacheco-fernandes <p>Presentació del dossier <em>Translation, Publishing and Circulation in Contemporary Iberian Literatures</em>.</p> Esther Gimeno Ugalde, Marta Pacheco Pinto, Ângela Fernandes Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-gimeno-pacheco-fernandes Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 La traducción como «restitución» durante el Estado Novo: el proyecto renacionalizador de João de Castro Osório https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-gimeno <p>Este artículo analiza el posicionamiento de João de Castro Osório en relación con el papel que ocupan para la literatura portuguesa las obras de escritores lusos que adoptaron el castellano como lengua literaria. De inclinación nacionalista y vinculado al régimen salazarista, este intelectual portugués abordó dicha cuestión en varias publicaciones, especialmente en el <em>Florilégio das Poesías Portuguesas Escritas em Castelhano e Restituidas à Língua Nacional</em> (1942), obra con la que se propuso llevar a cabo una labor de «restitución» que consistía en la traducción al portugués de una selección de poemas escritos originalmente en lengua castellana. En el extenso estudio introductorio que precede a este florilegio, Osório defendió su decisión de «restituir» estos textos que, a su entender, estaban estrechamente ligados a Portugal y pertenecían a la literatura portuguesa pese a haberse escrito en castellano. Tras una breve introducción, este artículo se divide en dos partes: una primera dedicada al llamado «bilingüismo luso-español» y a la posición incómoda que los autores translingües de los siglos XV-XVII han ocupado en el modelo historiográfico «nacional», y una segunda que profundiza en la centralidad de la traducción para el proceso renacionalizador de Osório.</p> Esther Gimeno Ugalde Drets d'autor (c) 2024 Esther Gimeno Ugalde https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-gimeno Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 Caminos ibéricos de las traducciones de Mercè Rodoreda: la correspondencia de la autora con Joan Sales y otras fuentes https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-fernandes <p>Las cartas intercambiadas a lo largo de veintitrés años entre Mercè Rodoreda y su editor, Joan Sales, constituyen una vía de acceso privilegiada a la manera como ambos entendían la traducción en el marco de una estrategia de valorización de la lengua y de la literatura catalanas. El volumen que recoge esta correspondencia y otras fuentes permiten acompañar la circulación de la obra de Mercè Rodoreda por las diferentes áreas geoculturales de la península ibérica, no solamente durante la vida de la autora y de su editor, sino también en los años posteriores, hasta 2023. Se comentan cuestiones de edición, especificidades de la traducción del catalán, las traducciones al castellano y a las otras lenguas ibéricas.</p> Fátima Fernandes da Silva Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-fernandes Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 Xuan Bello, traductor i autor. El seu paper en el desenvolupament de la literatura asturiana del «Surdimientu» https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-dasca <p>Xuan Bello és un dels autors asturians més coneguts a la península Ibèrica. La seva formació com a poeta es desenvolupa en paral·lel a la seva tasca de traductor, sobretot del portuguès i del gallec, llengües que l’influeixen en la seva obra (en asturià). La seva doble faceta com a autor i traductor és indissociable del context cultural en què es desenvolupa, marcat pel <em>Surdimientu</em>, el moviment de recuperació de la llengua i cultura asturianes iniciat el 1974. En aquest context, la literatura asturiana pot ser vista com una <em>literatura emergent</em>, que disposa d’una sèrie d’agents que assumeixen diverses funcions en el sistema literari. L’objectiu d’aquest article és analitzar la relació de l’obra (poesia i prosa) de Bello amb: 1) El paper que l’autor desenvolupa en el marc del <em>Surdimientu</em>; 2) El paper que hi assumeixen les seves traduccions, 3) L’impacte de les traduccions de la seva obra en prosa en el sistema literari català.</p> Maria Dasca Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-dasca Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 Poesia d’Espanya editada a Portugal al segle XXI: poetes, traductors, editors i «guardians» https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-araujo <p>En l’estudi del polisistema portuguès, hi destaca la quantitat relativament reduïda d’obres literàries espanyoles traduïdes i publicades. En aquest article oferim una panoràmica dels títols de poesia publicats a Portugal en comparació amb la quantitat total de llibres publicats, i analitzem el perfil d’editorials que publiquen poesia en general i poesia traduïda en particular. Ens centrarem en les edicions de poesia traduïda de l’Estat espanyol al segle XXI; concretament, les d’editors independents. Mirem d’entendre quins autors i títols es van publicar, quins objectius tenien i les formes que es van adoptar. Hem disposat del punt de vista d’editors, antòlegs i traductors. També analitzarem l’opció de publicar antologies bilingües en una part significativa del conjunt de poesia de l’Estat espanyol publicada a Portugal des de l’any 2000.</p> Isabel Araújo Branco Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-araujo Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 La experiencia de desdoblarse. Entrevista con Rexina Rodríguez Vega, escritora, autotraductora y especialista en autotraducción literaria https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-gimeno-2 <p>En esta entrevista, la escritora gallega y especialista en autotraducción literaria Rexina Rodríguez Vega conversa con Esther Gimeno Ugalde (Universidad de Viena) sobre la práctica de autotraducción y el papel de esta en la interacción entre las diferentes literaturas del Estado español. A partir de la experiencia autotraductora con tres de sus novelas (<em>Cardumen</em>, <em>Dark Butterfly</em> y <em>Nadie duerme</em>), Rodríguez Vega arroja luz sobre la inherente “reescritura” que conlleva el traslado de una lengua a otra, la complejidad del proceso editorial y la constante negociación del autor-traductor con editores, correctores de estilo, etc. También reflexiona sobre las tensiones y contradicciones que experimentan los escritores bilingües como ella en el proceso de desdoblamiento que supone traducir un texto propio.</p> Esther Gimeno Ugalde Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-gimeno-2 Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 Aguilar Miquel, Julia; Navarro Noguera, Andrea; Pérez Lambás, Fernando (ed.). Traduir els clàssics: història, reflexions i perspectives d’un ofici mil·lenari https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-duran <p>Aguilar Miquel, Julia; Navarro Noguera, Andrea; Pérez Lambás, Fernando (ed.)<br><em>Traduir els clàssics: història, reflexions i perspectives d’un ofici mil·lenari</em><br>Reus: Rhemata, «Rhemata Monografías», 2022, 157 p.<br>ISBN 978-84-125078-3-6</p> Martí Duran Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-duran Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 Martínez Mateo, Roberto. Evaluar la calidad de las traducciones profesionales https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-roca-de-flint <p>Martínez Mateo, Roberto<br><em>Evaluar la calidad de las traducciones profesionales</em><br>Granada: Comares, 2022, 184 p.<br>ISBN 978-84-1369-292-0</p> Wendy Guillermina Roca, Morocho De Flint Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-roca-de-flint Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 Tolosa Igualada, Miguel; De Faria Pires, Loïc. Manual de traducció català-francès https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-gallego <p>Tolosa Igualada, Miguel; De Faria Pires, Loïc<br><em>Manual de traducció català-francès</em><br>Vic: Eumo, 2022, 208 p. <br>ISBN 978-84-9766-789-0</p> Daniel Gallego Hernández Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-gallego Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 Presentació https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-romero <p>Presentació del dossier <em>La perspectiva de gènere en la formació en traducció: una mirada des de les experiències docents</em>.</p> Lupe Romero Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-romero Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 Gender sensitisation through course design thinking https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-de-marco <p>Translators’ training providers, including Higher Education (HE), play a big part in shaping the minds and behaviours of future translators. Therefore, translation courses must focus on implementing practices and resources which will enhance not only students’ linguistic and technical skills, but also cultural awareness, social responsibility, and ethical principles. Sexual/identity discourse is an area of critical enquiry which presents significant challenges that translators frequently do not seem to be able to handle due to their generally low level of gender understanding and sensitivity. This is where translators’ trainers need to take action. The current article – which collects the first findings of an in-progress educational project carried out at London Metropolitan University – suggests examples of activities and aspects to consider in curriculum design to create an effective framework which can ensure a more consistent embedding of gendersensitive policies in the curriculum of translation courses.</p> Marcella De Marco Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-de-marco Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 Analizar traducciones desde una perspectiva feminista: una propuesta metodológica https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-zaragoza <p>Sugerimos un marco teórico-práctico para el análisis de textos (traducidos) desde una perspectiva feminista; un modelo integrador que el alumnado pueda aplicar en asignaturas afines de grado y postgrado, colaborando de esta forma a la incorporación de la perspectiva de género en la docencia de la traducción. Sugeriremos una base teórica que parte de los estudios de género y traducción para destacar conceptos clave para un análisis traductológico con perspectiva feminista, tales como el estudio de la re-traducción, la recepción, las estrategias de traducción (feministas) textuales y paratextuales, así como de los agentes implicados en el proceso de traducción.</p> Gora Zaragoza Ninet Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-zaragoza Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 La asignatura de Traductología: un espacio privilegiado para fomentar la toma de conciencia de la perspectiva de género https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-ordonez <p>La traducción va inexorablemente ligada a la ideología, a la transmisión de valores e ideales y, por lo tanto, resulta fundamental en la formación de futuras/os profesionales de la comunicación desarrollar la capacidad crítica del alumnado para que sea consciente de la ideología subyacente en los textos; en este caso concreto, en relación con el género. Sin embargo, en la gran mayoría de los planes de estudio de los grados de traducción que actualmente se ofertan en las universidades españolas no se incluye ninguna asignatura dedicada de manera exclusiva a la relación entre los estudios de género y la traducción. Dada esta situación, la iniciativa docente que presentamos consiste en abordar la perspectiva de género desde la asignatura de Traductología para, desde el ámbito de las teorías (y teorías aplicadas) de la traducción, familiarizar al alumnado con esta cuestión, con el fin de propiciar una aproximación transversal que se transmita a la práctica traductora.</p> Pilar Ordóñez-López Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-ordonez Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 El «hiyab», una cuestión de género. Una actividad para desarrollar la competencia cultural en la clase de árabe https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-molina <p>El presente artículo recoge una experiencia docente que aborda la discriminación derivada por el uso del <em>hiyab</em> en tanto que discriminación de género. La actividad, cuyo contexto curricular es la clase de lengua árabe para la enseñanza de la traducción y la interpretación, se articula basándose en la reflexión sobre el uso del <em>hiyab</em> a través de tres ejes: los estereotipos asignados a la mujer musulmana, el binomio <em>hiyab</em>-mujer y las motivaciones por las que una mujer usa el <em>hiyab</em>. En cuanto a la metodología, combina el cuestionario y la lectura de artículos académicos.</p> Lucía Molina Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-molina Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 De la teoría a la práctica: reflexiones del alumnado en torno a la aplicación del enfoque feminista en la traducción audiovisual https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-romero-2 <p>El presente artículo recoge las reflexiones del alumnado sobre la aplicación del enfoque feminista de la traducción en la clase de «Teoría de la Traducción y la Interpretación». En concreto, presentamos las reflexiones del alumnado cuyos proyectos de traducción se han centrado en la traducción audiovisual. En los datos obtenidos hemos analizado la adecuación de las propuestas de traducción y cómo el alumnado ha aplicado las categorías sexo-género para la justificación o el rechazo de estas. En los resultados obtenidos, podemos observar tendencias relacionadas con el desarrollo de una actitud crítica respecto al androcentrismo, al sexismo lingüístico y a la representación de las sexualidades disidentes, además de una progresiva toma de conciencia sobre la necesidad de incorporar el enfoque feminista de la traducción como un aspecto ético en la profesión.</p> Lupe Romero Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-romero-2 Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 La perspectiva de gènere en la traducció de videojocs: presentació d’una experiència didàctica https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-mangiron <p>Aquest article descriu una experiència didàctica per introduir la perspectiva de gènere en la traducció de videojocs, duta a terme el curs 2021-2022 en el marc de l’assignatura Localització de videojocs, del Màster Universitari en Traducció Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es presenten els objectius de l’assignatura, així com els objectius didàctics específicament relacionats amb la perspectiva de gènere, i es descriu l’assignatura, la metodologia i l’avaluació. A continuació es presenten els resultats, basats en l’observació, un breu qüestionari i les reflexions recollides de la carpeta de l’alumnat, que lliuren a final de curs. Els resultats mostren que la traducció de videojocs, per les seves característiques, és un bon entorn per introduir la perspectiva de gènere i fer reflexionar l’alumnat sobre la desigualtat de gènere i l’ús del llenguatge inclusiu, que la gran majoria de l’alumnat ha interioritzat bé i algunes persones afirmen que utilitzaran també en altres àmbits de la traducció i del seu dia a dia.</p> Carme Mangiron Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-mangiron Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 Traducción y conciencia de género. Experiencias en la clase de traducción literaria en una universidad pública de la Argentina https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-spoturno <p>Este artículo se propone como objetivo principal describir las estrategias implementadas para incorporar la perspectiva de género en el grado universitario, específicamente en la asignatura Traducción Literaria 1, de la carrera del Traductorado Público en Lengua Inglesa, que se imparte en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). En función de este objetivo, las distintas secciones de este artículo ofrecen una breve descripción del marco normativo y de las políticas de género vigentes en la Argentina, una caracterización sucinta de la asignatura Traducción Literaria 1 y la presentación de actividades, tareas y proyectos que ilustran nuestra praxis docente en ese espacio curricular. La última sección se centra en las conclusiones y reflexiones que puedan ayudarnos a (re)pensar críticamente estrategias de enseñanza en el campo de la traducción, el género y los feminismos.</p> María Laura Spoturno Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-spoturno Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200 La traducción feminista en la práctica del aula. Experiencia docente en el campo de los estudios culturales hispánicos https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-castro <p>A pesar de los retos que pueden presentar los contenidos transgresores en el aula, desde la pedagogía feminista se ha reflexionado sobre las oportunidades que estos presentan para concienciar al alumnado sobre ciertos temas de gran relevancia social. Con todo, abordar la práctica de la traducción feminista de textos transgresores presenta retos adicionales, dada la falta de consenso existente sobre qué son o cómo se materializan las llamadas estrategias feministas de traducción. En este artículo reflexiono sobre mi experiencia docente impartiendo mi asignatura «Gender and Translation in the Hispanic World: Translating Women Writers», en la que la traducción funciona no solo como puerta de acceso a autoras del Caribe, Guinea Ecuatorial, Estado español y Latinoamérica, sino también como poderosa herramienta con la que se fomenta un debate sobre el papel de mediación ideológica del sujeto traductor, aprovechando las oportunidades que brinda la tecnología digital.</p> Olga Castro Drets d'autor (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v31-castro Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0200