Quaderns. Revista de traducció https://revistes.uab.cat/quaderns <p><em>Quaderns. Revista de Traducció</em> és una publicació acadèmica adreçada als estudiosos i professionals de la traducció i de les diverses disciplines afins. Té per objectiu la difusió de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d’arreu del món relacionats amb l’estudi de la traducció; alhora, preveu la difusió de publicacions i d’esdeveniments científics d’especial rellevància.</p> Universitat Autònoma de Barcelona ca-ES Quaderns. Revista de traducció 1138-5790 <p>Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:</p> <ol type="a"> <li>Els autors conserven els drets d’autoria.</li> <li>Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de <a title="Creative Commons" href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener">Reconeixement 4.0</a> Internacional de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>.</li> <li>Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.</li> <li>S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>, en anglès).</li> </ol> Presentació https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-sanz <p>Presentació del volum 30.</p> Pep Sanz Datzira Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 7 10 10.5565/rev/quaderns.94 Traducció, tradició, traïció: al·lòtrops (o quasi) confluents https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-murgades <p>En aquest text em permeto fer una reflexió molt general i lliure sobre els termes exposats en el títol. Res a veure, per tant, amb cap aportació original fruit d’una recerca innovadora. M’estenc en algunes consideracions sobre conceptes i realitats afins a la teoria i a la pràctica de la traducció, prou perquè en quedi palès un cop més que totes dues resulten del tot indestriables. I perquè, en el millor dels casos, tot plegat contribueixi a fer-nos més cabal de la solta i la volta de l’activitat professional a què, de manera més ocasional o sistemàtica, ens lliurem: la de traduir.</p> Josep Murgades Drets d'autor (c) 2023 Josep Murgades https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 11 23 10.5565/rev/quaderns.95 La traducció en castellà de narrativa catalana als anys setanta (i algunes claus d’una relació intercultural al canvi de segle) https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-julia <p>Al llarg del segle XX hi va haver una relació rica, però irregular, entre les literatures espanyoles i catalanes, que podem constatar en influències puntuals, en amistats entre autors i en les seves traduccions mútues. Aquest estudi vol descriure les traduccions castellanes de novel·les i contes catalans durant els anys setanta, i intentar comprendre per què aquestes obres van ser interessants per al lector i el mercat espanyols, en aquells anys de canvis polítics i socials a Espanya (i, per descomptat, a Catalunya) que van veure el final d’una dictadura i l’inici de la democràcia.</p> Jordi Julià Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 25 40 10.5565/rev/quaderns.96 Carme Riera, l’autotraducció com a oportunitat de reescriptura https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-gregori <p>A pesar de mantenir una actitud escèptica sobre les possibilitats de la traducció literària, Carme Riera ha traduït tota la seua obra de creació al castellà, amb l’excepció de la novel·la <em>Una primavera per a Domenico Guarini</em>. Partidària de versionar les obres en comptes de transferir-les amb fidelitat, l’autora declara que concep l’autotraducció amb una gran llibertat. L’article analitza les particularitats i les estratègies d’una de les autotraduccions diferides de Riera, la de la novel·la <em>Cap al cel obert</em>, publicada en castellà amb el títol <em>Por el cielo y más allá</em>: la pèrdua de la variació diatòpica, l’adaptació cultural, les omissions, les addicions, les substitucions, la correcció d’errors i les opcions lèxiques.</p> Carme Gregori Soldevila Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 41 56 10.5565/rev/quaderns.97 Conversa amb Joan Riambau https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-parcerisas <p>En aquest article, Joan Riambau, director literari de tres segells de Penguin Random House, exposa, primer de tot, l’estat de l’edició en català en relació amb la bona acollida que hi han tingut els <em>best-sellers</em> traduïts del castellà, i, a continuació, Francesc Parcerisas l’entrevista sobre determinades particularitats del món editorial català.</p> Francesc Parcerisas Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 57 63 10.5565/rev/quaderns.98 S’obre el teló: relacions entre l’escena catalana i la hispànica https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-moreno <p>Aquest article presenta una panoràmica de l’evolució de la traducció teatral entre les llengües espanyola i catalana. El seu objectiu és analitzar no solament les peces catalanes traduïdes i posades en escena en espanyol, sinó també les peces castellanes que han estat traduïdes al català. El text es divideix en tres períodes: del segle XIX fins a la Guerra Civil Espanyola, el Franquisme i, finalment, de la mort de Franco a l’any 2022.</p> Maria Moreno i Domènech Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 65 76 10.5565/rev/quaderns.99 Quan el marquès de pestanya fa cagar el tió https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-hernandez <p>La traducció de literatura infantil i juvenil entre llengües properes implica algunes dificultats específiques. Cal tenir en compte que la característica intel·lectual del lector infantil és que té intel·ligència, però no cultura. Això porta sovint a adaptar textos i expressions, sense tenir en compte l’atractiu estètic de l’estranyament ni els perills d’aquestes adaptacions, que poden arruïnar l’original. També és molt important fixar-se en el model de llengua que utilitza el traductor, que ha de ser al mateix temps rica i accessible. L’autor tracta tots aquests temes no des d’un punt de vista acadèmic, sinó des de la seva experiència personal com a traductor, escriptor i adaptador.</p> Pau Joan Hernández de Fuenmayor Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 77 83 10.5565/rev/quaderns.100 La traducción de la poesía contemporánea en castellano y catalán: ausencias y presencias https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-moga <p>El autor repasa el estado de la traducción de poesía contemporánea entre el castellano y el catalán. Mientras que considera que los clásicos de la poesía contemporánea catalana han sido razonablemente vertidos al castellano, opina que por motivos sociolingüísticos no sucede lo mismo en la dirección contraria, y defiende las ventajas para la cultura catalana de suplir ese déficit.</p> Eduardo Moga Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 85 93 10.5565/rev/quaderns.101 Tan lluny i tan a prop: balanç i reptes de la traducció entre el català i el castellà https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-arretxe <p>La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe, analitza de manera crítica les traduccions del català al castellà: afirma que haurien de guanyar en fluïdesa, atesa la proximitat cultural. L’aparició de petites editorials afavoreix, tanmateix, aquesta línia de traduccions cap al castellà. Institucions com el Ramon Llull treballen en l’actualitat per penetrar el mercat llatinoamericà, la qual cosa requereix traduccions adaptades a les modalitats lingüístiques.</p> Izaskun Arretxe Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 95 98 10.5565/rev/quaderns.102 Traduir del castellà al català: dificultats, patiments i alegries https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-pares <p>L’ofici de la traducció literària és un repte constant, un desafiament diari ple de dificultats, patiments i alegries. I també ho és, per a una persona bilingüe, la traducció literària del castellà al català i viceversa. Aquestes dues llengües són molt properes, però alhora allunyades, perquè la proximitat moltes vegades no redueix les dificultats pròpies de la traducció, sinó al contrari, perquè l’una i l’altra es «contaminen» i això fa més difícil trobar solucions genuïnes. Aquest article parla d’aquestes dificultats traductològiques, i també de l’auge recent de les traduccions amb aquesta combinació de llengües, si bé en aquest apartat s’hi plantegen qüestions sobre les quals caldria aprofundir per trobar-hi una resposta.</p> Núria Parés Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 99 107 10.5565/rev/quaderns.103 Gimeno Ugalde, Esther; Pacheco Pinto, Marta; Fernandes, Ângela (ed.). Iberian and translation studies. Literary contact zones https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-rodriguez <p>Gimeno Ugalde, Esther; Pacheco Pinto, Marta; Fernandes, Ângela (ed.)<br><em>Iberian and translation studies. Literary contact zones</em><br>Liverpool: Liverpool University Press, 2021, 374 p.<br>ISBN 978-1-80085-690-5</p> Rexina Rodríguez Vega Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 243 247 10.5565/rev/quaderns.112 Julio, Teresa. Maria Carratalà: música, escriptura i traducció https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-manzano <p>Julio, Teresa<br><em>Maria Carratalà: música, escriptura i traducció</em><br>Lleida: Punctum, 2021, 244 p.<br>ISBN 978-84-123303-5-9</p> Keren Manzano Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 248 250 10.5565/rev/quaderns.113 Safo de Lesbos. I desitjo i cremo. Poesies incompletes https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-duran <p>Safo de Lesbos<br><em>I desitjo i cremo. Poesies incompletes</em><br>Edició i traducció d’Eloi Creus. Epíleg de Maria Callís<br>Barcelona: Proa, 2022, 344 p. ISBN 978-84-7588-948-1</p> Martí Duran Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 251 254 10.5565/rev/quaderns.114 Villarino Pardo, M. Carmen; Galanes Santos, Iolanda; Luna Alonso, Ana (ed.). Promoción cultural y Traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-jane <p>Villarino Pardo, M. Carmen; Galanes Santos, Iolanda; Luna Alonso, Ana (ed.)<br><em>Promoción cultural y Traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor</em><br>Berna: Peter Lang, 2021, 290 p.<br>ISBN 9783034342100</p> Jordi Jané-Lligé Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 255 257 10.5565/rev/quaderns.115 «La clôche fêlée» i «Élévation», de Charles Baudelaire. Quatre propostes de traducció al català https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-pasqual <p>L’objectiu d’aquest article és analitzar i comparar quatre traduccions al català de dos poemes de <em>Les fleurs du mal</em>, de Charles Baudelaire. Es poden traduir, els poemes? Malgrat que alguns autors han manifestat la impossibilitat de traduir poesia, aquest estudi pretén centrar-se en els elements suposadament intraduïbles d’un poema i valorar quines han estat les traduccions més reeixides fins ara.</p> Marta Pasqual i Llorenç Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 111 125 10.5565/rev/quaderns.104 De la invisibilidad a la subversión: la nota del traductor en «Nota al pie», de Rodolfo Walsh https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-gimeno <p>Este ensayo sostiene que «Nota al pie» de Rodolfo Walsh, ejemplo precursor de la llamada «transficción», puede interpretarse como una forma de resistencia a la noción de la traducción como actividad literaria secundaria o «de segunda clase», a la vez que invita a repensar la posición marginal del traductor en favor de su papel activo como agente del proceso creativo de escritura. Mediante el uso subversivo de la nota al pie, el traductor-narrador de este cuento se apropia de la autoridad discursiva para poner en cuestionamiento la tradicional lógica jerárquica entre «texto principal» y «margen inferior». Aunque lo haga de forma póstuma, el protagonista del relato consigue su ansiada visibilidad, demostrando que la traducción es también una forma de (re)escritura, pues no en vano su nota es clave para realizar una lectura «completa», no parcial, de la ficción que el lector tiene entre sus manos, forzándole a una lectura a contrapelo del supuesto «texto principal».</p> Esther Gimeno Ugalde Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 127 138 10.5565/rev/quaderns.105 Reflexión sobre el euskera como lengua minoritaria en videojuegos y estudio de recepción https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-zorrakin <p>Los videojuegos se han convertido en una extendida opción de ocio. En este artículo, se reflexiona sobre las lenguas meta en videojuegos y, en concreto, sobre la presencia del euskera como lengua minoritaria en este medio de entretenimiento, así como sobre su evolución en los últimos años y los retos que afronta. El estudio se complementa con una encuesta de recepción entre jugadores de videojuegos cuya lengua materna es el euskera, el catalán o el español. Buena parte de estos jugadores afirman que preferirían jugar en su lengua materna y que les molesta tener que jugar en otra lengua. Los resultados de este estudio exploratorio apuntan a que las localizaciones a lenguas minoritarias serían bien acogidas e invitan a realizar estudios más amplios que aborden este aspecto sociolingüístico de la localización.</p> Itziar Zorrakin-Goikoetxea Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 139 151 10.5565/rev/quaderns.106 Entre traducción y arabización: la transmisión de textos europeos al árabe durante la nahda. El caso de al-Tahtawi https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-tagourramt <p>La traducción y la arabización a menudo se consideran sinónimos en el marco de la transmisión de los textos de cualquier lengua hacia el árabe. No obstante, en el fondo ambos términos forman parte de una dinámica inconsistente. Se someten a unas normas establecidas en los proyectos de traducción liderados por la institución política en el contexto árabe-otomano. A partir de este planteamiento, este artículo arroja luz sobre el renacimiento árabe (<em>nahda</em>) que comenzó en Egipto a mitad del siglo XIX y trató de renovar, a través de la traducción, la vida cultural árabe durante la era moderna. Nuestra intención es centrarnos en analizar y criticar la labor de los traductores y de los arabizadores ejercida para llevar a cabo la compleja transmisión de textos del francés al árabe, sin perder de vista el papel intermediario que desempeñó el idioma turco-otomano en dicha operación. Como caso práctico, se examinarán algunas traducciones de al-Tahtawi para comprobar hasta qué punto estamos hablando de procesos de traducción o de procedimientos de arabización.</p> Abdallah Tagourramt El Kbaich Drets d'autor (c) 2023 Abdallah Tagourramt El Kbaich https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 153 177 10.5565/rev/quaderns.107 Legibilidad de un texto escrito y velocidad de lectura en subtitulación interlingüística: propuesta metodológica de análisis relacional https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-marti <p>En este artículo se plantea la posibilidad de establecer una relación conceptual entre la legibilidad de un texto escrito, expresada en forma de valores numéricos por los índices al uso, y la velocidad de lectura en subtitulación interlingüística. La hipótesis planteada enuncia la posibilidad de que exista una relación entre la legibilidad y la velocidad de lectura, si se tratan los subtítulos de acuerdo con la metodología que se presenta. El material audiovisual analizado es la versión original subtitulada de una obra de ficción con contenido de ámbito temático médico. La metodología propuesta se pone en práctica en el caso de un único texto, aunque se sugiere su utilización en un diseño de experimento más amplio en futuras investigaciones, así como en determinadas aplicaciones prácticas.</p> José Luis Martí Ferriol Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 179 192 10.5565/rev/quaderns.108 La competencia profesional en la formación de traductores: estrategia clave para la empleabilidad https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-geraldine <p>En este artículo indagamos en la problemática de empleabilidad de los graduados de traducción de universidades argentinas y profundizamos en la noción y componentes de la competencia profesional. La revisión bibliográfica que realizamos para este estudio muestra que el mercado laboral de la traducción latinoamericano es activo, joven y en constante crecimiento, y que la problemática de empleabilidad no es privativa de nuestro país. Con el propósito de documentar la perspectiva de los graduados respecto de su inserción en el mercado laboral, llevamos adelante una encuesta. Aunque participaron solo 73 graduados, los datos que surgen del análisis de los planes de estudios parecen confirmar, al menos de manera preliminar, la opinión de los encuestados. Los resultados de este estudio muestran que, a pesar de sus limitaciones en cuanto al volumen de la muestra y a las posibilidades de conocer en profundidad lo que ocurre en el aula en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción, es necesario buscar estrategias para fortalecer las habilidades y conocimientos ligados a la competencia profesional a fin de contribuir a remediar el problema de empleabilidad de nuestros graduados.</p> María Claudia Geraldine Chaia Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 193 211 10.5565/rev/quaderns.109 Humor, cultura y cómics: transgresiones en la traducción subordinada en el aula https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-carrion <p>Este breve trabajo pretende analizar en contexto docente universitario la importancia del elemento cultural durante el proceso traductológico, poniendo como ejemplo la traducción del humor en una tipología literaria única: el cómic. A través de la traducción FR-ES de la obra <em>Ab Absurdo</em>, del autor belga Marc Dubuisson, se observarán las peculiaridades presentadas por este formato literario, así como las necesidades adaptativas de los elementos lingüístico-culturales enmarcadas en un contexto de traducción subordinada. La clasificación de tales dificultades, así como la frecuencia de uso de las técnicas empleadas para solventarlas, arrojarán luz sobre la pertinencia de procedimientos más cercanos al método interpretativo-comunicativo, en detrimento de una literalidad que se aleja de la función principal del texto: el humor.</p> Paola Carrión González Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 215 230 10.5565/rev/quaderns.110 Entrevista a Georges L. Bastin https://revistes.uab.cat/quaderns/article/view/v30-exposito <p>Georges L. Bastin es profesor titular en la Universidad de Montreal (Canadá) en el área de Traducción, dentro del Departamento de Lingüística y Traducción. Es un experto en historia de la traducción en América Latina, un pedagogo muy implicado en la transmisión del conocimiento al alumnado y un investigador incansable. El profesor Bastin dirige la prestigiosa revista científica <em>META</em>. En esta entrevista se recoge su punto de vista respecto a las preguntas planteadas que giran en torno a la formación del estudiantado de traducción y los contenidos y mejoras que podrían implementarse.</p> Carmen Expósito Castro Drets d'autor (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-09 2023-06-09 30 231 241 10.5565/rev/quaderns.111