El Portal de Mar de la fortalesa de Roses, una obra renaixentista a Catalunya

Autors/ores

  • Damià Martínez Latorre Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art

Resum

La irrupció en el panorama de l'arquitectura catalana de mitjan segle XVI dels enginyers militars italians, entre ells Giovan Battista Calvi, possibilità que els mestres de cases locals es familiaritzessin amb el classicisme arquitectònic d'ascendència veneciana. El present article analitza una de les obres fruit d'aquesta relació, el Portal de Mar de Roses, al mateix temps que detalla, a partir d'un seguit de notícies ja conegudes i d'altres d'inèdites, l'activitat desenvolupada pel seu artífex: Bartomeu Sabater. L'estudi constitueix una nova contribució a la història de l'arquitectura militar del segle XVI amb la constatació, en dates molt primerenques, de la circulació i ús del tractat de Pietro Cataneo I quattro primi libri di architettura (Venècia, 1554) i la via per la qual arribà a Espanya.

Paraules clau

arquitectura militar, Renaixement, Catalunya

Publicades

01-12-1998

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.